Edasijõudmise saladus seisneb selles, et kõigepealt tuleb startida.


Tunnustus

Rõõm on tõdeda, et meie väga tublid õpilased pälvivad tunnustust ja toetust.

2019. aastal andis Zonta Pärnu klubi  20. korda välja Andeka Lapse stipendiumi. Sel aastal valiti viie stipendiumisaaja hulka ka kaks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi neidu. Meie õpilastest on 2019. aasta Pärnu linna ja maakonna stipendiumisaajad Ragne Gromov ja Hanna Tali. Stipendiumite üleandmine toimus 30. märtsil Cafe Grandes. Aitäh Pärnu Zontale! Aitäh õpetajatele ja kõigile, kes on laste arengut toetanud!


ÕPPETÖÖ

11.–15. märts oli koolis II õppeperioodi hindamise nädal, ehk õpilaste jooksvad hinded koondati perioodihinneteks. Rääkides hinnetest on nii rõõmu kui muret.

Võrreldes I õppeperioodi hinnetega on märgata kasvu õpilaste hulgas, kelle tunnistustel võimutsevad üksikute tugevate „4“ kõrval ülekaalukalt hinded „5“. Neid päris viielisi õpilasi on meie koolis sel perioodil tervelt 42 õpilast. Kui rääkida aga veidikene ka mõrudamast poolest, siis võrreldes I perioodiga on puudulikke hindeid sel korral tunnistustel veidi rohkem. Enim raskusi valmistavad õpilastele matemaatika, eesti keel, inglise keel, bioloogia ning klassiväline lugemine.

I trimester II trimester
2018 2019 2018 2019
Õpilasi % Õpilasi % Õpilasi % Õpilasi %
hinne 5,0 37 16% 49 19,3% 36 15,8% 42 16,6%
hinne 4,5 – 4,9 89 39% 58 22,8% 65 28,6% 74 29,2%
hinne 4 ja 5 13 6% 31 12,2% 10 4,4% 19 7,5%
puudulik 12 5,2% 17 6,7% 23 10,1% 22 8,7%
õppeedukus 98% 95% 93,0% 94,0%

Põhjuseid lapse mitte hakkama saamisele mõnes aines võib olla mitu – lapse suutmatus klassi tempoga töötada, väsimus, hooletus, motivatsiooni ja õpihuvi puudus. Kõiges selles saavad lapsele aga toeks olla õpetajad. Taaskord tuletame nii õpilastele kui kodudele meelde, et kooli poolt on pakutud mitmekülgseid tugisüsteeme:

  • grupi- ja individuaalse konsultatsioonid (nii hommikuti enne tunde kui pärast koolipäeva);
  • õpiabi tunnid
  • pikapäev rühmad (nii algklasside kui suures majas)

Kodudele on tõsine palve! Arutage oma lapsega, mis on olulisem – kas tundide järgselt istuda poeesisel pingil või pühendada juba praegu pooltunnike õppimisele, et vältida õppetöös mahajäämusi? Tugisüsteemid on ju selleks, et leida õppijale sobiv tempo, õppematerjal ning meetodid.

Eks ole hinnetest tulenevalt lapsevanematel ja õpetajatelgi aastas kolmel korral põhjust enestele otsa vaadata ning küsida, kas on tehtud kõik enesest olenev, et lapsi raskuste ilmnedes toetada, aidata ja julgustada.


Vabariigis

12. märtsil said Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.a klassi õpilased Hanna Tali, Hans-Kristjan Raid ja Rasmus Rist kutse Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi korraldatud võistluse Õpifest 2019 vabariiklikku finaali. Õpifest väärtustab ja propageerib õpetajaametit, pakkudes õpilasele võimalust kogeda õpetaja rolli, saada esmaseid õpetamise kogemusi ja esinemisjulgust. Võistlusele saadetud video tagas meie kooli õpilastele koha finaalis. Meie kooli õppurid demonstreerisid oma tunnis, kuidas vahukoorest jää ja soola abil kiiresti jäätist valmistada. Hans-Kristjan ja Hanna (Rasmus ei saanud kahjuks finaalis osaleda) said “kõigile vanuseastmetele sobiliku tunni” eripreemia ning 150 eurot haridussündmusel osalemiseks. Õpilasi innustas õpetaja Kadri Karon.

20. märtsil selgusid õpilaste Euroopa statistikavõistluse Eesti riigisisese võistluse tulemused. Võistlus koosnes kahest voorust. Esimeses voorus tuli lahendada kolm veebipõhist testi. Teise vooru pääsenud võistkonnad tegid statistilise uurimuse. Eesti võistlusele registreerus 184 võistkonda, 50 õppeasutust ja üle 470 õpilase. Vanemas vanuserühmas (16–18-aastased) asus esimese vooru veebiteste lahendama 84 võistkonda ja nooremas vanuserühmas (umbes 14–16-aastased) 100 võistkonda. Teise võistlusvooru pääses vanemas vanuserühmas 35 võistkonda ja nooremas vanuserühmas 40 võistkonda. Neist esitas uurimistöö vastavalt 27 ja 32 võistkonda. Meist ettepoole tulid 7 Eesti kooli. 10. klassi õpilased Helene Loorents, Johannes-Aleksander Raid ja Markus Jakobson olid vabariigis 10.-11. kohta jagamas. Juhendaja õpetaja Anne Aasamets.

21. märtsil osalesid 60 meie kooli õpilast ülemaailmses matemaatika võistlusmängus Känguru. Eestis on varasematel aastatel osalenud mitusada kooli ning paarkümmend tuhat õpilast. Selle aasta tulemusi ootame 21. aprilliks.

27. märtsil esindasid Pärnumaad Pranglimise Eesti meistrivõistlustel Tartus meie neli õpilast. Tulemused:
Helene Loorents (10.klass) – I koht neidude võistlusklassis
Birthe Lall (8.b) – 6. koht neidude võistlusklassis
Oskar Kingissepp (3.a) – 14. koht sirgujate võistlusklassis
Rico Kalde (4.klass) – 14. koht oskajate võistlusklassis.

Pranglimise rahvusvaheline võistlus toimub 27. aprillil Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ja Eesti koondises astub võistlustulle Helene Loorents. Loodame, et koduseinad toetavad 😉


Maakonnas

9. märtsil toimunud 4.-6. klasside matemaatikaolümpiaadil saavutas 6. klassi õpilaste hulgas Nora-Ly Saar III koha (õpetaja Moonika Ringas).

11. märtsil toimunud Pärnumaa 4.-9. klasside veebipõhise informaatikaolümpiaadi tulemusi ootame.

12. märtsil toimus KiNG arvutiklassis Pranglimise piirkondlik finaal, kus selgitati Pärnumaa võistkond vabariiklikuks võistluseks. Sirgujate arvestuses (1.–3. klass) saavutas III koha Oskar Kingissepp (õpetaja Eha Kipri). Oskajate (4.–6. klass) seas oli samuti III kohal Rico Kalde (õpetaja Terje Pahk). Neidudest (7.–12. klass) võitis Helene Loorents  (õpetaja Anne Aasamets). Pärnumaa klassivõistluse parimate hulka pääsesid meie koolist 10. klass ja 12. klass.

15. märtsil said Pärnust ühiskonnaõpetuse viktoriinilt kooliperele toreda tervituse saata 9. klasside õpialsed Marie Kielas, Kristjan Luhasaar ja Robert Plattais. Pärnumaa ühiskonnaõpetuse viktoriinil saadi kena III koht õpetaja Helle Bergi juhendamisel.

20. märtsil toimunud Pärnumaa 1.-3. klasside  Varia viktoriinil saavutas 3.a klassi võistkond kooseisus Nora Karon, Oliver Jürgenson ja Bianca Vaarik II koha (juhendaja õpetaja Eha Kipri).

22. märtsil toimus Pärnumaa tehnoloogiavaldkonna ainete olümpiaadid saavutasid 8. klassi õpilased Jaan Markus Raid II ja Hans-Kristjan Raid III koha (õpetaja Raivo Tõnisson).

22. märtsil toimunud Pärnumaa käsitöö ja kodunduse olümpiaadilt naases Ingeliina Kore (7.klass) I kohaga (õpetaja Saima Tõigast).


Koolis ja vallas

Kui suurematele õpilastele korraldatakse olümpiaade ja konkursse maakonna ning vabariigi tasandil, siis kõige nooremad saavad kogemusi omandada ning ennast proovile panna oma koolis. Juba aastaid on õpetaja Eha Kipri eestvedamisel korraldatud emakeele olümpiaade oma kooli 1.-3. klasside õpilastele. Selle aasta tulemused on sellised:
1. klassid
I koht Kristiine Mändmets (1.a)
II koht Mirelle Kurig (1.a)
III koht Karlis Orm Kangur (1.a)

2. klassid
I koht Kaspar Tamm (2.b)
II koht Margot Klettenberg (2.a)
III koht Oliver Feliks Annast (2.b)

3. klassid
I koht Oskar Kingissepp (3.a)
II koht Grete Lume (3.a)
III koht Hele-Mari Jalasto (3.b)

13. märtsil said huvilised gümnasistid käia õppekäigul Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis.

14. märtsil emakeelepäevale pühendatud Ilmi Kolla luulevõistlusel Surju Põhikoolis said 20 võistleja seas Margot Klettenberg (2.a) II koha (õpetaja Eve Sinijärv) ja Oskar Kingissepp (3.a) III koha (õpetaja Eha Kipri).

Emakeelepäeval üllatasid seekord õpetajad õpilasi. Terve vahetunni kestnud regilaul õppeainetest andis võimaluse nautida kaunist keelt ning mõelda keele võimaluste üle 🙂

20. märtsil tutvusid 9.b klassis õpilased kohaliku omavalitsuse tööga. Ehk on pildil ka tulevas valla töötajad?

Märtsis sooritasid 9. klasside ja 12. klasside õpilased katselise elektroonse tasemetöö loodusainetes, mille tulemused selguvad ehk suveks ja annavad õpetajatele mõtteid õppetöö korraldamiseks.

Et lasteaiast kooli tulemine oleks oodatud ja rõõmus, käisid meie õpetajad juba tutvust loomas Tali Lasteaia kõige suuremate lastega. Neil on sügisel ees koolitee ning on ju tore minna kooli, kus juba tuttav õppealajuhataja ja karjäärinõustaja ees on? 😀


Huvitegevus

Saarde valla mudilas- ja lastekooril (juhendajad Piia Salomon ja Tiia Hermann) on märts ja aprill pingeline aeg. Lastekoor oli Jõulumäel laululaagris, kus valmistuti 25. märtsil toimunud ülevaatuseks. Mudilaskoor harjutas samuti laululaagris Jõulumäel ja nende ettelaulmine toimub 4. aprillil. Kas suvel tuleb laulupeole sõit? Ootame põnevusega  😉

Rahvatantsurühmad (juhendaja Eve Sinijärv) valavad higi iga harjutuskorraga ning ka neil on tulemas aprillis ülevaatused. Seejärel tuleb südame põksudes oodata karmi žürii otsust pääsu kohta tantsupeole. Usume, et tehtud töö kannab vilja, igatahes on kõik teinud endast oleneva, et anda parim! 🙂

18. märtsil tutvustasid rahvusvahelise õpilasvahetuse vabatahtlikud Clara ja Liisa meie 9.-11. klasside õpilastele võimalusi kandideerida vahetusõpilaseks üle maailma.

Märtsis jõudis 8.b klass koos sõpradega nautida Kuutsemäel viimaseid kevadisi suusatamise võimalusi, 1.-4. klasside õpilased said tutvuda võimalustega osaleda noorkotkaste ja kodutütarde tegevuses, 5. klasside õpilastel oli võimalik tutvuda saksa keele õppimisvõimalustega interaktiivsel võistlusmängul “Autobahn” ning gümnasistid said osa Pangaliidu poolt korraldatud rahatarkuse koolitusest.

27. märtsil toimund spordimälumängu Bumerang Lääne regiooni tulemused selguvad ja seejärel on teada, kas meie võistkond peab esindama Pärnumaa ka vabariiklikus finaalis.


Sport

2. märtsil jätkasid maastikuvibu ringis osalejad edukat sisehooaega. Klubide karikasarja II etapil Jõgeval saavutasid Toomas Kovalevski, Tauri Kovalevski ja Sandra Liisbet Lilleste 1. koha ning Alvar Teder 2. koha. Õpilasi treenib Reimo Loorents.

5. märtsil meie spordihoones toimunud maakonna 1.-3. klasside saalijalgpalli võistkond koosseisud Mattias Rull, Carl-Luis Õigus, Gert Martin Muttel, Kaarel Kahro, Gert Manilets, Kenneth Ivanov, Mikk Oliver Soomets ja Reigo Nõmm saavutasid II koha (õpetajad Erki Kangur, Ülo Liblik, Terje Pahk).

9. märtsil Raplas toimunud Eesti Koolispordi Liidu võimlemisfestivalil oli KiNG esindatud 3 rühmaga. Laureaadimedalid teenisid seekord:
1. klassi rühm koosseisus Elenor Anis, Annagret Aru, Alenna Juhkamsoo, Maria Kaljur, Lenna Lume, Johanna Maidlas ja Gerda Paukson hüpitsakavaga „Hüpeldes ja kiikudes“;
4.-6. klassi tüdrukud koosseisus Sarah Sofia Hein, Laura-Liis Kaljur, Claudia Klaas, Isabel Kutter, Patricia Lanna, Lauren Lensment, Dagne Oriehov, Anna-Liisa Raba, Ketter Reinhold, Seleri Sutt, Julia Suur ja Roosi Rella Õis kavaga „Lumelilledena“. Tüdrukud tulid laureaatideks juba kolmandat aastat järjest!
Aitäh võimlejate kodudele võimlemist toetamast! Aitäh treener Margit Schmidt!

2.-3. klassi võimlemisrühm koosseisus Margot Klettenberg, Mariliis Pata, Maibritt Pesti, Ariana Pikk, Merilyn Raba, Lisete Kristina Talts, Mirtel Talts, Emma Tammist, Aleksandra Vaarik, Bianca Vaarik kavaga „Rõngakava“ paistsid silma tehniliselt puhta sooritusega.

10. märtsil toimusid Võnnus Eesti koolide võistkondlikud meistrivõistlused kiirmales 7.-12. klassi võistkondadele. Osales 13 kooli ja Kilingi-Nõmme Gümnaasium sai 10. koha. Võistkonnas mängisid Rauno Einmann, Anette Einmann, Dagne Oriehov ja kahjuks ei saanud aidata võistkonda haiguse tõttu Ragne Gromov. Laste maletreener on Eiki Lehemets

11. märtsil toimus mõttespordi olümpiaadil male 4. etapp, mis ka selgitas parimad 4 etapi kokkuvõttes. Kilingi-Nõmme Gümnaasium sai võistkondlikult 5.-9. klassi arvestuses jälle 5. koha 43 kooli seas. Parim oli Randar Rätsep, kes sai 26. koha 235 osavõtja seas. Ragne Gromov sai 28. koha, Anette Einmann oli 32. ja Rauno Einmann 34. Elmar Jefimov sai 110.koha. 1.-4.kl. seas saadi võistkondlikult 22.koht 36 kooli hulgas. Parima koha sai Johannes Ots, kes oli 78. 291 osavõtja seas. Kaspar Tamm oli 94. ja Romet Kartau 95. kohal. Mängisid veel Aronemo Rist ja Kert Luhaäär. Neil kõigil on ka paar aastat aega õppida, et saavutada paremaid kohti. Lapsi juhendab maletreener on Eiki Lehemets

12. märtsil Pärnu Spordihallis toimunud jalgpalli osavusfestivalil „Värav“ saavutas 1.-3. klassi võistkond 10 kooli hulgas tubli 3. koha koosseisus Kaarel Kahro, Liis-Marie Kaljur, Grete Lume, Gert Manilets, Mikk-Oliver Soomets ja Carl-Luis Õigus. 16 võistkonna hulgas tuli tublile 5. kohale 4.‑5. klassi võistkond koosseisus Anette Einmann, Laura-Liis Kaljur, Toomas Kovalevski, Kerot Luhaäär, Mikk-Markus Manilets ja Henri Sireli. Õpilasi juhendavad Erki Kangur, Reine Klettenberg ja Ülo Liblik.

15. märtsil toimunud Pärnumaa koolinoorte sõudeergomeetri võistluselt Sõudespinning tulid I koha medalitega koju Greete-Liis Krapp, Karl-Martin Krapp ja Janno Talumaa. II koha saavutasid Tõnis-Hendrik Tallo ja Madis-Markus Lind. Ala populaarsust näitab fakt, et kokku oli erinevates vanuseklassides ja distantsidel osalemas 138 noort. Õpilasi innustasid õpetaja Erki Kangur ja Ülo Liblik.

16. märtsil avasid orienteerujad hooaja. Randveres toimus XTspordi talverogain ja noorte vanuseklassis saavutasid I koha võistkond Seiklussellid koosseisus: Markus Kaljur ja Kurmet Kutti.
Aitäh perekond Kaljurile!

22. märtsil TV10 Olümpiastardi III Pärnu etapp tõi sellised tulemused: Grethe Karoline Kaljaste – kaugushüpe I koht; Tõnis Hendrik Tallo – kuulitõuge I koht;  Kuldar Vreimann – kuulitõuge I koht ja Nora Pärn – kaugushüpe II koht, kõrgushüpe III koht

Juhendajad: Kuro Link, Grete Udras, Mikk-Mihkel Arro.

24. märtsil toimunud Eesti sisemeistrivõistlustelt maastikuvibus toodi koju mitmed medalid: Toomas Kovalevski 1. koht ja uus Eesti rekord, Tauri Kovalevski 1. koht,  Alvar Teder 2. koht ja Tom Kalde 2. koht. Noorte treener Reimo Loorents (3. koht)

30. märtsil toimus TV10 Olümpiastardi vabariiklik III etapp Tartus. Sinna pääsuks olid normid täitnud Grethe Karoline Kaljaste kaugushüpes, Tõnis Hendrik Tallo ja Kuldar Vreimann kuulitõukes.  Nooremate poiste kuulitõukes saavutas 6. koha Kuldar Vreimann (osales 64 võistlejat). Vanemate poiste kuulitõueks tuli samuti 6. kohale Tõnis Hendrik Tallo (58 osaleja hulgas). Noorte treener on Kuro Link.

30. märtsil toimunud spordiselts Kalevi meistrivõistlustel rühmvõimlemises saavutas meie õpilane Seleri Sutt koos Pärnu klubikaaslastega II koha

30. märtsil toimusid Valtu spordihoones Eesti noorte meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses. Neidude seas võitis meistritiitli Anette Einmann. Noormeeste hulgas sai meistritiitli Rauno Einmann ja 4. koha Henri Sireli. Laste juhendaja on Eiki Lehemets.


Õpetajad

Märtsis jõudsid õpetajad osaleda ja ise korraldada mitmed projekte ning koolitusi.

Suure-Jaani Kooli poolt pakutud võimalusest – osaleda projektinädalal, haarasime kinni ning 19. märtsi projektipäeval osalesid meie õpetajad Kairi Kaldoja, Pille Kadak, Terje Pahk ja huvijuht Laine Ülemaante. Tagasi tuldi kogemustega, kuidas kartulist ning leivast aineid lõimiv projektipäev ning kuidas piimast plasti teha  🙂 . Suure-Jaani Kooli direktriss Epp Välbaga on sõlmitud kokkulepe koostööd ja vastastikuseid külaskäike jätkata.

20. märtsil võõrustasime SA Innove õpikogukondade eestvedajate koolituspäeval osalejaid. Huvi tunti meie kooli kogemuste vastu kooliastmete nõukodade töös.

Õpetaja Kätlin Laur juhtis Tartus Eesti saksa keele õpetajate aastakonverentsil töötuba ning õpetaja Mari Karon esindas kooli uute õppekavade väljatöötamise töörühmas.

27. märtsil võtsime vastu Rakke Kooli õpetajad ning tutvustasime oma kooli tegevusi.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


PSÜHHOLOOG: lastele jäetakse liiga palju asju otsustada. Tänapäeval on kombeks pidada lastega igasuguste teemade kohta läbirääkimisi, kuid see võib asetada nende õlule liigse koorma, milleks nad pole veel valmis.


Aprill ootavad:

01.04 – lastevanemate õhtu
02.04 – TEADUSPÄEV
laulu- ja tantsupeo ülevaatused (3., 4. ja 7. aprill)
uurimis-, loov- ja praktiliste tööde (11. ja 8. klass) esitamise tähtajad (vastavalt 4. ja 18. aprill)
õppekäigud (4., 5., 9., 16., 17. ja 18. aprill)
mõned olümpiaadid (4. -6. klasside emakeel, inglise keel), viktoriinid (vene keel, Varia) ja konkursid (kunst)
18.04 – tutipäev abiturientidel
20.04 – vabariiklik võimlemisfestival Kauni rühiga ellu! Tallinnas
22.04 – RIIGIEKSAM, 12 kl eesti keel
paar koolituspäeva KiNG-s (23. aprill TÜ eetikakeskus, 24. aprill Luunja Gümnaasium)
26.-28.04 – Pranglimise maailmameistrivõistlused (u 260 inimest 6-st riigist) KiNG-s


Muusikakooli õpilased

Foto: Lembit Nõmme erakogu

Foto: 28. märts 2019, Pargi 6. Muusikakooli kontsertklaveri tutvustus