Kriisi olukorras ei tule ilmsiks mitte see, mida on inimene õppinud, vaid see, milline oli tema lastetuba.
Tarmo Soomere


16. märts 2020 oli esimene distantsõppe päev
16. märts 2021 olime järjekordselt, kokku juba viiendat korda aasta jooksul, distantsõppel

Aga aastasse on mahtunud palju ilusat!


ÕPPETÖÖ
19. märtsil toimunud vabariiklikule ühiskonnaõpetuse olümpiaadi lõppvooru oli kutsutud 38 õpilast ning meeldivate tulemustega lõpetasid selle:
Kärt Pärnat – 4.koht
Kaspar Vaikmaa – 12.koht!

Õnnitleme ja täname väga tublisid õpilasi ja nende juhendajat vanemõpetajat Helle Berg’i!


5. märtsil panid oma peastarvutamise kiiruse ja täpsuse proovile Pärnu linna ja maakonna õpilased. Meie õpilaste tulemused:
Oskajate I koht Rico Kalde
Neidude II koht Helene Loorents
Neidude III koht Birthe Lall
Oskajate V koht Andero Stig Saarpere
Klassivõistluse maakonna parimad: Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 2.a klass, 11. klass ja 12. klass.
Palju õnne parimatele Pranglijatele!

31. märtsil vabariiklikul peastarvutamise meistrivõistlusel – Pranglimise finaalis – esindasid kooli ja Pärnumaad Andero Stig Saarpere, Rico Kalde, Birthe Lall ja Helene Loorents. Tulemused vabariigi tasemel on järgmised:

Helene Loorents – III koht,
Birthe Lall – V koht,
Rico Kalde – 10.koht,
Andero Stig Saarpere 13. koht.

Helene ja Birthe esindavad ka Eestit 24.aprillil toimuval rahvusvahelisel peastarvutamise võistlusel!


1. märts oli aeg, kus tegime kokkuvõtteid II trimestri õppetöö tulemustest. Jaanuarist – märtsi alguseni oli väga mitmekülgne ja vaheldusrikas periood, kus vaheldusid kontakt-, osaline distantsõpe ja täielik distantsõpe. Õppetöö tulemuste kokkuvõte õnneks sedavõrd vaheldusrikkaks ei kujunenud ja tulemused on üsna stabiilsed.

Hinnatud õpilaste arv 257, edukus arvutatud õpilaste arvu 332 järgi – 84%

HINNE 2020/21. õa I trimester 2020/21. õa II trimester % õpilaste arvust
Hinne 5.0 40 39 15 %
Hinne 4.5 67 77 30 %
Hinne 4 ja 5 25 26 10 %
Puudulik 37 46 18 %

Kommentaarid:

  • „5“, „4,5“ ja „4“ ja „5“-liste õpilaste arv õpilase suurenenud
  • Suurenenud on ka õpilaste arv, kelle tunnistusel on puudulikud

Kokkuvõtteks saame nentida, et üllatusi ei ole. Puudulike hinnete arv on suurenenud koos distantsõppe mahu kasvuga ja valdavalt on need õpilastel, kel varem hinneteks kolmed. Samas valmistab rõõmu, et need õpilased, kel hinneteks valdavalt neljad ja viied, on endiselt tublid ja suutnud taset hoida!


4. märtsil toimus GLOBE projekti raames järjekordne dr Garik Gutmani loeng. Seekord mõeldi selle üle, kuidas on maakeral kasvanud inimpopulatsioon, milline on olnud selle mõju ning millised stsenaariumid meid ees ootavad.

Järgmine webinar on kavas 15.aprillil ja ootame põnevusega, millised globaalsed teemad päevakorda tulevad 😉


Distantsõpe nõuab enesejuhtimise oskust ja -distsipliini, iseseisvust ning tarkust seada ise endale eesmärke! Seda õpivad ja panevad iganädalaselt kenasti kõik kirja 4.b klassi õpilased koos oma õpetaja Mare Talloga. Keerulisemas keeles nimetatakse seda sammuks eneseanalüüsilt refleksioonile 😉


Kevadele vastu minekut, õppimist ja koostööd saab kavandada ning ellu viia mitmel erineval viisil. Saarde kodutütred leidsid nende mõtete parimaks ühendamise olevat ühe korraliku, lausa logoga kaunistatud, pesakasti valmistamise. 😉

Nüüd on õpilaste ülesanne leida kooli juures ka üks puu, kuhu see pesakast, täpsemalt “Korter 3”, paika panna.


20. märtsil algas kevad. Kevade tervitamiseks alustasime kooliperega fotokonkursiga „Kevade märgid“. Terava pilgu, loomingulise lähenemise ning väikese värskes õhus viibimisega on läbi kaamerasilma saadud suurepärased märgid kevadest!


Märtsikuu heitlike ilmade juures leidsid võimlejad Margit Schmidti juhendamisel võimaluse nautida nappi kevadpäikest ja seadsid oma treeningud suveaeda. Kes meistriks tahab saada see ei tohi laval olemist peljata – nii seal trenni tehtigi! 🙂


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Infoturule ilmub igas tunnis miljoneid isiklikke arvamusi ja neil puudub traditsioonilisele meediale iseloomulik usaldusväärsuse kontroll. Vaadake kasvõi Facebooki infomahtu.

Kui infot on liiga palju, siis keegi ei jõua seda hinnata ja algavad probleemid. Enamik probleemidest algabki sellest, et inimesed usuvad igasugust jama.

Kui me koroonaviiruse puhul ootame vaktsiini, et see aitaks, siis mis on vaktsiin infohaiguste puhul? Ainult õppimine, haridus ja lugemine, sedastab Raul Rebane Vikerraadio päevakommentaaris.


Haldamise töömailt

Klassiruumid ei ole päris tühjad ka distantsõppe perioodi ajal.  Töömehed pääsesid peale ja õpikeskkond saab kevadeks kenam. 🙂 Toidupakke tuli haldustöötajatel komplekteerida ja jagada ei rohkem ega vähem kui 2 821,5 kilogrammi ehk siis koos pakendiga ca 3 tonni!


Rõõmus üllatus.

Meie kooli treener Kuro Link osutus Saarde valla parimaks ringijuhiks aastal 2020! Teame Kurot kui väga head meeskonna liiget ning südamega spordimeest. Jätkugu jaksu! 🙂

Meie kooli tunnustati 2020.a Saarde valla heakorrakonkursil I kohaga sotsiaal-, kultuuri-, haridus- ja spordiobjektide kategoorias. 31.märtsil andsid vallavanem Andres Annast ja abivallavanem Külli Karu tunnustuskirjad üle kooli majandusalajuhataja Ülle Tammela’le.


18. märtsil kohtus kooli juhtkond hoolekoguga, loomulikult virtuaalselt.

Kooli poolt anti ülevaade päevakorralistest teemadest: õppekava ümberkorraldamine ja uuendamine, õppetöö distantsõppe ajal ning võimalused selle õppeaasta lõpetamisel ja võimalikud plaanid ja arendused uueks õppeaastaks. Hoolekogu liikmetelt oli hea kuulda tagasisidet lapsevanema pilgu läbi ja mõtteid ning ettepanekuid, mida silmas pidada olukorras, kui lapsed peavad kogu õppimisega kodus toime tulema.


Saame tuttavaks 🙂

Tavalistel õppeaastatel on jaanuar – märts olnud selline periood, mis on täis olümpiaade, konkursse ja võistlusi. Reeglina on siis olnud tähelepanu all õpilaste tulemused. Seekord toome aga avalikkuse ette need meie kooli õpetajad, kes neid samu sündmusi Pärnumaal on mitmeid aastaid korraldanud. Saage tuttavaks – Pärnumaa aineühenduste juhid:

Signe Lensment,
arvutiõpetuse aineühendus

Raivo Tõnisson,
töö- ja tehnoloogiaõpetuse aineühendus

Kätlin Laur,
saksa keele aineühendus

Regina Arnemann,
vene keele aineühendus

meisterõpetaja Saima Tõigast,
käsitöö aineühendus

vanemõpetaja Kadri Karon,
kunstiõpetuse aineühendus

Lisaks panustamisele Pärnumaa haridusasutuste koostööle on meie õpetajad tegevad ka vabariiklikul tasandil. Saame tuttavaks:

meisterõpetaja Mari Karon,
Eesti Õpetajate Liidu juhatuse liige

meisterõpetaja Saima Tõigast,
Eesti Käsitööõpetajate Seltsi “AITA” esinaine

meisterõpetaja Anne Aasamets,
Eesti Matemaatika Seltsi juhatuse liige
Eesti Õpetajate Koostöökogu juhatuse liige

Erli Aasamets,
Pärnumaa esindaja EKJÜ-s,
Eesti Koolijuhtide Ühenduse eestseisuse liige


Klassijuhatajad 2021/22. õppeaastal


Õpetajad jõuavad…

Läinud aastal käivitas Haridus- ja Teadusministeerium haridusjuhtide praktikaprogrammi ning nagu praegu kuuleme, on meie koolist sinna kaasatud nii vilistlasi kui õpetajaid 🙂

17. märtsil osalesid õpetajad Kätlin Laur ja Kadri Karon külalistena koolijuhtidele mõeldud inspiratsioonihommikul. Ettepaneku mõttevahetusel osaleda tegi meie kooli vilistlane Cerlin Pesti. Inspiratsioonihommikul kõneldi motivatsioonist ja õpetajate tervisest ning arutleti erinevate koostöövõimaluste üle.

Iisrael uuris matemaatika õpetamise strateegiaid Eestis, Hollandis, Singapuris, Sloveenias ja Kanadas. Hiljuti avaldati uuringu raport, mis on saanud Iisraelis väga palju vastukaja. (artikkel Õpetajate Lehes)

Eestist osalesid selles projektis Anne Aasamets ning lisaks meie koolile oli projekti kaasatud Lüganuse Kool, Tallinna Prantsuse Lütseum, Tallinna Reaalkool ja Kohtla-Järve Gümnaasiumist.


15 aastat tagasi, 10.03.2006, tutvustasime oma kooli Pärnu Infomessil Täna tutvustame oma kooli erinevates virtuaalkanalites