Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kodukord on õpilaste, õpilaste vanemate ja kooli töötajate siduv kokkulepe.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi hea tava näeb ette:

 1. õpilane on kooliteel tähelepanelik ja ettevaatlik, kannab helkurit;
 2. õpilane on abivalmis ja viisakas kaaslane kogu koolipäeva vältel;
 3. õpilane riietub vastavalt ilmale, hoolitseb oma välimuse eest, peab lugu hügieenist ja tervislikest eluviisidest;
 4. koolis kannab õpilane sobivat korrektset, puhast, tervet, sobimatute sõnumiteta riietust:

4.1. noormeestel klassikalise lõikega pikad püksid (ka teksapüksid);
4.2. neidudel seelik, kleit, või klassikalise lõikega püksid (teksapüksid);
4.3. triiksärk, pluus või korrektne T-särk;
4.4. džemper, kardigan, vest või pintsak;
4.5. aktustel ja pidulikel sündmustel piduliku riietus;
4.6. kehalise kasvatuse tundides nõuetekohane spordiriietus ja –jalatsid;

 1. koolis kannab õpilane vahetusjalatseid mis sobivad sisetingimustes, on puhtad, kerged ning tervislikud;
 2. õpilane hoiab peakatteid ja üleriideid kooli garderoobikapis, koolis ei kasutata reeglina peakatteid;
 3. õpilane jõuab kooli õigeaegselt, tervitab kaasõpilasi ja täiskasvanuid;
 4. õpilane ei kasuta ebatsensuurseid väljendeid;
 5. õpilane ei puudu koolist põhjuseta;
 6. õpilane hoiab kooli vara kooli ruumides ning kinnistul;
 7. õpilane liigub vahetunni jooksul järgmise tunni toimumise kohta, ei takista teiste liikumist koridorides, garderoobis ega sööklas ja kasutab garderoobi üksnes asjade võtmiseks ning paigutamiseks;
 8. õpilane kasutab maksimaalselt võimalust saada uusi teadmisi ja oskusi, teeb koostööd kaaslastega ja õpetajatega, täidab kodused ülesanded.
 9. õpilane võtab isiklike asjade hulgast ja kasutab isiklikke tehnilisi õppevahendeid, heli ja pildi salvestus- ning taasesituse ja elektroonilisi mänge võimaldavaid seadmeid õppetundides üksnes õpetaja vastaval korraldusel
Kategooriad: Uudised