Õpilaskodu kodukord

 

Õpilaskodu kodulehekülg valmis 8 klassi loovtööna.

Autor: õpilane Ott Raba

Juhendaja: õpetaja Sirje Jakobson