Hingedekuu: kooli tulemuslikkuse hinnang Sihtasutuselt Innove, esimesed edud konkurssidelt, valmis õppekava uus üldosa ja oldi õppijad.

Õppetöö

Kooli jõudis SA Innove uuel metoodikal põhinev 2013 – 2015 aasta riigieksamite tulemuste analüüs. Kõige lihtsamalt väljendudes: milline on olnud kooli panus gümnaasiumis õppivate õpilaste arengusse.

innove_tabel_1

innove_tabel_2

Internetis on võimalik tutvuda paarikümne, sh mõne eliitkooli, andmetega. Saame tõdeda, et kooli töö tulemuslikkuse üle ei saa nuriseda ning ka edasiliikumiseks on ruumi. Kui ajakirjanduslike arvamuslugude asemel vaadata ametlikke andmeid Haridus- ja Teadusministeeriumi andmekogust (www.haridussilm.ee), siis on olulisi näitajaid, mille osas oleme üle maakonna ja vabariigi keskmise (näiteks nominaalajaga gümnaasiumi lõpetajate %, õpilaste kaasatus kooli juures huvitegevusse ning edasiõppimine, kui arvesse võtta haridustee jätkamine ka välisriikides jne).

Kooli õppekava uuendamisel on suur rõhk pööratud akadeemilise hariduse kõrval sotsiaalsete oskuste arendamisele (koostöö, valmisolek enesetäienduseks jne) ning väärtuskasvatusele. Jätkub töö ainekavadega.

Kuu viimane nädal oli põnev. 25.11 oli gümnaasiumi mälumänguvõistkond piirkonnas kolmas ja pääses 16.04.2016 vabariigi finaali, 26.11 saavutas kooli esindus Keskkonnaameti 6.-7. klasside viktoriinil Pärnumaal teise koha ja 27.11 võitis Auris Aleksandrov Pärnumaa Koidulauliku konkurssi ning esindab Pärnumaa vabariigis. Hea, et nädal otsa sai 🙂


Üritused

Teist aastat on kogukonna isadepäeva eestvedajaks kool ning naisrahvatantsurühm Kilingi. isadepäev_2015

Targa bussiliikleja koolituse (koostöös OÜ Saarde Kommunaaliga) tulemusel valmis koolibussi juhtide eestvedamisel Targa bussiliikleja meelespea – aitäh Aivar Vint, Kuro Link ja Laine!tark_bussiliikleja-300x225

Anette Elkeni ja juhendaja Elon Miisna edu konkursil Sügisulg rõõmustas kooliperet, sa

tehnoloogiakonkurss_2015

muti Robert Ollo ja juhendaja Raivo Tõnissoni võit Pärnumaa tehnoloogiakonkursil.

 

 

 

2015_11_30_LV_savi

Vanemad ja õpetajad olid kuu viimasel päeval ühisõhtu töötubades. Sina – mina ja vanem – õpetaja rollidest sai ühiselt savi voolides või mandalat värvides „meie“ tunne.

2015_11_30_LV__loeng

Pereterapeut Ülle Pikma lõi Koolisson’i näidispere.

Kõikidest tegevustest saab ülevaate KiNG veebikalendrist.


 

Projektid

Jätkuvad Urve Jõgi eestvedamisel õpetajate äpiklubi koolitused ning koostöös Tartu ülikooliga bioloogia õpikoja projekt. Prügi vähendamise ja jäätmete sorteerimise teavitusnädala tulemusel on koolis võimalik kõigil oma prügi paigutada selleks mõeldud prügikastidesse – osake keskkonnateadlikkusest võiks saada igapäevaseks? Tervisenõukogu tööplaanis keskendutakse käesoleval õppeaastal kooli vaimse tervise keskkonna kaardistamismetoodika välja töötamisele ning selle kaardistamisele.

Õpetajate enesetäiendamisele on keskendunud „Praktikult praktikule: õpetaja töövari“ koolitusprojekt. Olla avatud, õppida iga päev, võrrelda ennast ja teisi ning omandada parimaid praktikaid – selliselt võib kokku võtta 2015/16. õ.-a. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi eestvedamisel kahteteist Eesti kooli kaasava projekti sisu.


 

Haridus

25.novembril toimus Pärnumaa hariduskonverents. Haridus- ja Teadusministeeriumi üldhariduse osakonna juhataja Irene Käosaar vaatles hariduse sõlmprobleeme: õpikukesksus asendamine õppijakesksusega, õpetaja isiklik eeskuju, kogukonna ja omavalitsuse toe olulisus koolidele. Ettekandega on võimalik tutvuda siin.

Digipööre kogub hoogu kuid kuskil tuleb leida tasakaal: OECD uuring

Uuring Chicago Ülikoolist, „Religioossed lapsed on isekamad kui ateistid

Eesti Haridusteaduste Ajakiri. Erinumber „Digikultuur haridusruumis


 

Vanematele

Meeldetuletuseks vanematele:

  • Kooli juures on võimalik lastel osaleda pikapäevarühma töös ja erinevates huviringides.
  • Detsembrist käivitub tuletõrjespordi ring, täpsem teave kooli huvijuhilt ja klassijuhatajatelt.
  • Kooli sööklas on võimalik lastel saada hommikueinet. Teave klassijuhatajatelt.