Rasked asjad võtavad kaua aega.
Võimatud lihtsalt pisut kauem


Hea Kooli rajaleidjast Hea Kooli edendajaks

Läinud aastal osales kool esimest korda Tartu Ülikooli eetikakeskuse poolt korraldatava Hea Kooli konkursil ning pälvis siis Hea Kooli rajaleidja tiitli.

Käesoleva aasta konkursil pälvisime järgmise kategooria tunnustuse – Kilingi-Nõmme Gümnaasium on Hea Kooli edendaja!

Hea_kooli_edendaja_logo Hea_kooli_ürituse_foto Hea_Kool_edendaja_003

Väljavõte konkursi statuudist:

„Eesmärk: „Hea kooli edendaja“ tiitliga tunnustame kooli, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui kooli töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega. Tunnustatud koolid on tehtud väärtusarenduslikku tööd eneseanalüüsi vormis hinnanud.

„Hea kooli edendaja“ tiitli ja logo saaja konkursitöös sisalduv analüüs on süsteemne ja tõenduspõhine. Analüüsi koostamisse on kaasatud eri osapooled ning analüüsitud on ka varasemalt või konkursi esimeses etapis välja toodud kitsaskohtade ja arenguvajadustega tegelemist.“

Tunnustus kohustab. Seega tuli Kilingi-Nõmme Gümnaasiumil juhtida TÜ 10. väärtuskasvatuskonverentsil töötuba, kus kesksel kohal tagasisidestamine ja kommunikatsioon. Kooli kogemusi 360 kraadi tagasiside ja õpilaste ning vanemate rahuloluküsitluste osas olid kahes töötoas kuulamas õpetajad ja koolijuhid üle vabariigi.

töötuba_Tartus_1 töötuba_Tartus_2


Õpetajad on tegusad

1. novembril võõrustasid õpetajad oma kolleege Olustvere Põhikoolist. Külalised vaatlesid tunde ja andsid tagasisidet nähtu kohta ning üheskoos arutati õppetöö parandamise võimalusi. Olustverest olid külas kunsti- ja käsitööõpetaja Piret Tõnisson-Särk, matemaatikaõpetaja Piret Hirv ja direktriss Liivi Lindemann.

olustvere_meil_1

 

 

 

 

 

Heade mõtete ja kogemuste vahetus toimus ka Olustveres kui vastuvisiidi tegid 9. novembril meie õpetajad Kadri ja Terje ning õppealajuhataja Kairi.

olustveres olustveres2

14. novembril sai teoks õpetajate vahetus Heimtali Põhikooliga. Ei midagi enam, kui inglise keele õpetajad Ly Lünekund ja Tiia Parik ning kunstiõpetajad Kadri Karon ja Leili Viinapuu vahetasid päevaks koolid, klassid ja lapsed. Milliste kogemuste võrra õpetajad sellise päeva peale rikkamad on? Seda teavad kõige paremini asjaosalised ise 😉

Heimtali 14.11 Heimtali_meil_d

16. novembril võeti lõpukonverentsil Suure-Jaani Gümnaasiumis kokku 8+8 Viljandi- ja Pärnumaa koolide õpetajate projekti tulemused. Suure-Jaani kooli on põnev avastada, on ju meie koolide majad ehitatud sama projekti alusel. Kuulda oli mitmeid tunnustavaid ja huvitavaid tähelepanekuid, sh ka meie kooli kohta.

sjaani1 sjaani2

Kilingi-Nõmme Gümnaasium on koostööpartneriks Tartu Ülikooli haridusuuenduste keskuse projektis „Üldpädevuste hindamine ja arendamine gümnaasiumis“ ning õpetajad Kairi Kaldoja, Helle Berg, Urve Jõgi ja Ly Lünekund osalesid 3.-4. november Käärikul esimesel töörühmade kohtumisel.

Novembri viimasel päeval sõidavad Saksamaale Ströbeck’isse Euroopa kultuurikülade konverentsile (Conference of Cultural Villages of Europe) Saarde valda ja kooli esindama Kätlin Laur ja Kairi Kaldoja ning loodame, et nad naasevad huvitavate koostöövõimaluste ja ideedega, mida realiseerida juba järgmise suve linnapäevadel.


Naisrühm Kilingi ja kooli eestvedamisel toimus neljas Saarde valla Isadepäev 9. novembril Kilingi-Nõmme Spordihoones. Üritus algas traditsioonilise isade ja poegade teatevõistlusega. Esinejaid oli suuri ja väikeseid: õpetaja Eha Kipri 2.a klassi  linetantsijad; 1.-2. klassi, 3.-4. klassi, 5.-6. klassi ja C- segarahvatantsurühm Eve Sinijärve juhendusel; klassiansambli saatel lauluga “Kungla rahvas” astusid üles 5-ndad klassid klassijuhatajate Anne Aasametsa ja Moonika Ringase juhendusel ning vahvaid laule isadele esitas poistekoor Õnnela Teearu eestvedamisel.

2017_isadepäev-1 2017_isadepäev-2 2017_isadepäev-4 2017_isadepäev-3

Ürituse lõpus kuulutas rahvatantsurühm Kilingi välja Aasta Isad 2017:

Vahva Isa – Dimo Oriehov
Äge Isa – Vallo Välja
Sportlik Isa – Mihkel Mändmets
Ettevõtlik Isa – Kert JefimovÕpilasesinduse ja 10. klassi poolt kontrollitakse koostöös politseiga õpilastel helkurite olemasolu. Vaatamata osade vanemate “miks mu last ahistatakse” ja õpilaste “mis see teie asi on” hoiakutele see tegevus jätkub, sest

kanna_helkurit

HELKUR PÄÄSTAB ELUÕppetöö

Tavapäraselt algavad esimesed õppetööalased konkursid ja jõuproovid juba novembris.

Rahvusvahelise geograafia nädala (Geography Awareness Week)  raames korraldasid TÜ geograafiatudengid 14.-16. novembril 2017. aastal  Eesti õpilastele veebiviktoriini. Põhikooli arvestuses võttis osa 87 võistkonda või üksikvõistlejat. 13 maksimumpunktide saaja hulgas on ka 4 Kilingi-Nõmmi Gümnaasiumi 9a klassi õpilast: Helene Loorents, Johannes-Aleksander Raid, Henrik Tali ja Triinu Saar (õpetaja Elli Altin).

Maakondlikul tehnoloogiakonkursil oli 15 osalejat ja tublid kohad saavutasid Kermo Põld (4.) ja Jaan-Marku Raid (5.) (õpetaja Raivo Tõnisson).

Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt jätkub ka sel õppeaastal ning õpilastel on võimalik teha erinevaid õppekäike. 7.a ja 7.b klassid külastasid 6. novembril Ida-Virumaal asuvat Eesti Kaevandusmuuseumi.

kaevandusmuuseum1 kaevandusmuuseum2


3. novembril kohtus ERR Raadio 2 Agenda toimetaja Mihkel Vinogradov koolilehe Kirjatark toimetusega.

7. novembril oli AS SEB Pank töötaja Villi Hunt jagamas 9.-12. klassi õpilastele rahatarkusi.

Villi_Hunt

Tore, et vilistlased leiavad tee ja tahte tulla kodukooli 🙂

Meie toimekad vilistlased Luise Maria Tallo ja Pille Riin Sempelson esitlesid oma uurimistööd 47. üleriigilisel kodu-uurimiskonverentsil. Suur tänu kooli esindamise eest!

Luise_Maria_ja_Pille_Riin


Pärnumaa koolide Varia viktoriinil sai 5.-9. klasside arvestuses tubli III koha meie võistkond koosseisus Hedvig Annast, Tuuli Marlen Järviste, Kristjan Luhasaar, Greete Luhasaar, Sten Cristof Melnits. Aitäh ka huvijuht Laine Ülemaantele!

Kaugeim paik, kus kooli novembrikuus esindati, oli Ventspils. 15.-17. novembrini toimunud IT konkursi finaalis “Ventspils IT challenge 2017” osales võistkond “Cool” koosseisus Eliise Mändmets, Sander Statsenko, Thomas Samuel Berg (õpetaja Signe Lensment).

ventspils_tänu ventspils_lapsed ventspils_nimesildid

Suuremate nutikate kõrval teevad edusamme ka pisemad. Nutiviktoriini “Nutt tuleb peale” sügis 2017 tulemused on selgunud. 14. novembrist kuni 16. novembrini toimus üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”, mida korraldas Pärnu Rääma Põhikool. Eesmärk oli kaasata eesti ja vene koolide õpilasi oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus.
Kokku osales nutiviktoriinil üle 2300 võistkonna, mis on suurepärane tulemus!
Õnnelike võitjate hulka jõudsid tubli III kohaga 1.-3. klasside arvestuse 2.a võistkond “nutikas 1”  Oskar Kingissepp, Mattias Rull, Bianca Vaarik ja Ann Marii Rattam.


Kooli muuseumklassi juhataja Mari Karoni eestvedamisel külastas 23. novembril muuseumisõprade ring Heimtali Põhikooli muuseumi.

23 11 17 K-Nõmme õpilased muuseumitoas (3) 23 11 17 K-Nõmme õpilased muuseumitoas (2)

Kooli muuseumklassis on välja näitus: Eesti 100 – 100 aastat õpikuid

muuseumiklass_100_õpikut


Huvitegevus

Kooli traditsiooniline Jõuluball (vaata 2014. a, 2015. a, 2016. a) eeldab asjatundlikku ettevalmistust. Juba kolmas aasta valmistuvad õpilased selleks pühendunult ja ballini on kõikidel teisipäeva õhtutel kooli aulas peotantsukursus. Juhendaja Erki Melts on rahul – klassikaline peotants hakkab meie õpilaste esituses juba ilmet võtma 😉

2. novembril osalesid kooli õpilasesinduse liikmed õpilasesinduste koolitusel Pärnus. Koolituspäevast võtsid osa kokku 17 Pärnu maakonna kooli.

ÕE_koolitus_Pärnus_1 ÕE_koolitus_Pärnus_2

16. novembril toimus Saue Gümnaasiumis Noortefilmde festival „SNOFF 2017″. 10.-12. klasside vanuseastmes muusikavideote kategoorias sai esimese koha Maria Mägi ja Kerttu Visnapuu (10. klass) eksperimentaalfilm „Koolipäev”. Palju õnne neile ja aitäh õpetaja Signe Lensmendile! Filmi võib näha:

koolifilm_2017SNOFF_2017


Jätkuvalt on koolimajas tegevust ka nädalavahetustel. Andres Linnupuu juhendamisel toimub pühapäeviti draamaring, mis juhendaja sõnul on hämmastav just poiste osalushuvi poolest.

Drooni- ja 3D ring koos robootikahuvilistega pesitseb III korrusel ja just pühapäeviti käib seal vilgas tegevus. Helitehnikute ja diskorite ring koostab juba uue aasta eelarvet ja tellimusi raadiomikrofonide ning välitingimustes kasutatava helitehnika jaoks.

23. novembril tähistasid algklasside õpilased Kadripäeva karnevaliga.

karneval_2 karneval_1

Kas septembris alustanud maastikuvibu ring Reimo Loorentsi juhendamisel liigitada huvitegevuse või spordi alla? Igatahes koordineerib MTÜ Pärnumaa Vibujaht, Tihemetsa spordihoone ja meie valla noorte kooskäimist kool ning juba on jõutud esimese kontrollvõistluseni!

vibu_tihemetsa-3 vibu_tihemetsa-2


Sport

Oktoobri kuukirjast jäid välja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi meistrivõistluste tulemused discgolfis. Siin need on:

4.-7. klassi arvestuses:

1. koht – 7.kl Sander Statsenko, Rasmus Rist, Thomas Samuel Berg,  111 viset
2. koht – 6.kl Tõnis Hendrik Tallo, Albert Suur, Tauri Kovalevski, 124
3. koht – 6.kl Greete-Liis Krapp,  Nora Pärn, Elisa -Johanna Lindov, 125

8.-.9 kl arvestuses

1. koht – 8.kl Andre Aasaroht, Marie Kielas, Krister Lensment, 88 viset
2. koht – 8.kl Gerrit Rattam, Tom Kalde, Janek Mändmets, 104 viset
3. koht – 8.kl Robin Vainlo, Markos Maidle, Robert Platais, 104 viset

10- 12 kl. arvestuses

1.koht – 12.kl. Maret Vilbaste, Romet Leets, Martti Kollamaa, 103 viset
2.koht – 12.kl. Kaia-Liina Silberk,Helena Berg, Merlin Tallo, 110 viset
3.koht – kl. Kaisa Pinka, Mari-Liis Orasmäe, Triin Närep, 135 viset

Individuaalselt parim neiu Marie Kielas 8. klassist (27 viset) ja parim noormees Tõnis-Hendrik Tallo 6. klassist (28 viset).  Kokku osales võistlusel 23 võistkonda ehk 69 õpilast ja sooritati kokku 2970 võistlusviset 🙂


5. novembrist omavad Eesti Võrkpalli Föderatsiooni koolituse ja eksami järel piirkondliku kohtuniku D litsentsi Maret Vilbaste, Romet Leets, Annika Vunk, Tõnis Hendrik Tallo.

7. novembril Pärnu maakoolide 4.-5. klasside rahvastepalli meistrivõistlustel seljatas meie tüdrukute võistkond koosseisus Eliise Junninen, Iiris Kangur, Margaret Klettenberg, Lisete Lensment, Anne-Mai Post, Ketrin Reinhold, Ketter Reinhold ja Nora-Ly Saar kõik kümme võistkonda ning võitis maakonna meistritiitli!

EKSL DUMLE rahvastepalli piirkonnavõistlusel Viljandis 24. novembril osalesid 4.-5. kl tüdrukute võistkond. Võistkond saavutas 8. koha koosseisus: Eliise Junninen, Iiris Kangur, Lisete Lensment, Nora-Ly Saar, Anne-Mai Post, Margaret Klettenberg, Ragne Lilleleht ja Laura-Liis Kaljur. Aitäh õpetajad Erki Kangur ja Ülo Liblik!


2. novembril toimus Viljandis GymnaFest 2017 Lõuna-Eesti eelvoor. Githa käis Viljandis Gymnafesti eelvooru žürii ees võistlemas koos teiste Lõuna-Eesti rühmadega. Githa rühmadest osalesid eelvoorus 3.-5. klassi Zestika kavaga Fitnessrull on vahva, Githa koondrühm (Infinitum+vilistlased) kavaga Lenneldes ja Vilistlasrühm kavaga Mohito. Viljandis võistles 27 rühma, kelle hulgast valiti 11 rühma Lõuna-Eesti eelvoorust Tartus toimuvale finaalkontserdile. Neile lisanduvad veel 13 rühma Põhja-Eesti eelvoorust.

Gymnafesti finaali pääsesid Githast vilistlasrühm ja 3.-5. klassi rühm Zestika. Gymnafest toimub käesoleval aastal 21. korda.

Kilingi-Nõmme VK Githa koondrühm kavaga Lenneldes

Kilingi-Nõmme VK Githa vilistlasrühm kavaga Mohito

4. novembril spordiselts Kalev võimlemisfestivalil Pärnus särasid 2., 3.-5. ja 6.-12.klasside rühmad

25. novembril Gymnafest võimlemisfestivali finaalis Tartus pakkus 24 Eesti parima rühma seas silmailu publikule ja rahulolu osavast esinemisest 3.-5. kl võimlemisrühm koosseisus Anette Einmann, Sarah Sofia Hein, Laura-Liis Kaljur, Kärt Mia Kingla, Claudia Klaas, Isabel Kutter, Dagne Oriehov, Gendra Pedoson, Anna-Liisa Raba, Ketter Reinhold, Sandra Saks, Seleri Sutt, Julia Suur, Liisbeth Vunk ja Roosi-Rella Õis. Aitäh treener Margit Schmidt!


Eestimaa Spordiliit “Jõud” kiirmale võistlustel tegid tubli etteaste Ragne Gromov, Anette Einmann, Dagne Oriehov ja Randar Rätsep.

Pärnumaa välkmale meistrivõistlused 26. novembril tõi medaleid treener Eiki Lehemets kasvandikele: neiud 1. koht- Ragne Gromov, 2. koht- Anette Einmann, poiste 2. koht- Randar Rätsep!

Eesti Vabariik 100 tähistamise käigus külastavad Eesti Jalgpalli Liidu treenerid sadat kooli ja viivad läbi sada näidistreeningut.  21. novembril oli jalgpall spordihoones popp 🙂

jalgpall_100_b jalgpall_100_a

Kergejõustiklased avasid oma sisehooaja 29. novembril TV10 Olümpiastarti Pärnumaa I etapiga.

Edukalt esinesid treener Kuro Lingi juhendatavad Grethe Karoline Kaljaste, Markus Kaljur, Greete-Liis Krapp ja Henri Sireli ning Laura-Liis Kaljur ja ilusaid tulemusi näitasid Lisete Lensment, Kerot Luhaäär, Anne-Mai Post, Ketter Reinhold ja Rasmus Rist.

29.-30. novembril toimusid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi võistkondlikud karikavõistlused kiirmales.
Turniir toimus kahes arvestuses 1.-6. klass ja 7.-12. klass. Mõlema võistlusgrupi võitja klass sai rändkarika.

1.-6. klassi arvestuses saavutas
I koha ning rändkarika 4.a klassi võistkond: Anette Einmann ja Dagne Oriehov
II koha saavutas 4.b klassi võistkond: Elmar Jefimov ja Kerot Luhaäär
III koha saavutas 4.a klassi võistkond: Niglas Meinson ja Henri Sireli

7.-12. klass arvestuses saavutas:
I koha ning rändkarika 8.a klassi võistkond: Ragne Gromov ja Rauno Einmann.
II koha saavutas 7.a klassi võistkond: Hans-Kristjan Raid ja Randar Rätsep
III koha saavutas 9.b klassi võistkond: Toomas Meier ja Heigo Valk

2 1

Turniiri peakohtunik ja korraldaja oli maletreener Eiki Lehemets.

Täname kõiki osalenud võistlejaid!


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevus kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist kui ka kooli avalikust grupist facebook’is


Räägime õppima õppimisest

Tallinna Ülikooli doktor Grete Arro: kas õppimine peab olema kerge? Millal ja mismoodi tuleb õppima õppida?

grete_arro_ETV