Kilingi-Nõmme Gümnaasium

eKoolHuvitav KoolKilingi-Nõmme Gümnaasiumi veebiõppekeskkondKilingi-Nõmme Gümnaasiumi YoutubeKilingi-Nõmme Gümnaasiumi Facebook grupp

november 2020

“Kangelasi ei tee mitte saavutused, vaid käitumine”.
Nassim Taleb
Ja nüüd pannakse paljude käitumine proovile.


Kooli tööd ja tegevused avalduvad mõnikord hoopis teistes kohtades ning hoopis hiljem. Meeldiv on teada ja tõdeda, et meie vilistlased kannavad edasi väärtusi ning tegevusi, millega on nad alustanud koolis. 🙂

Novembrikuu Eesti Looduses ilmus artikkel Eesti GLOBE programmi 25 aastasest tegevusest ning uhkustundega võime öelda, et meie kool on NASA kliimauuringu programmi üks maaletoojaid ja edukamaid koole! Pensionile siirdunud õpetaja Elli Altini tegevust jätkavad koolis õpetaja Reine Klettenberg oma 2.b klassi õpilastega ning vabariigis koordineerib projekti meie vilistlane Laura Altin. Olgu öeldud, et 30. oktoobril pälvis doktorant Laura Altin Tartu Ülikooli aumärgi!


Aitäh, Siiri Luur!

Tänavu 2. jaanuaril helistas Liia Lahe (65) oma tütrele Rikka Tomanile, endal hääl katkemas. Ta palus tütart aidata tal üles otsida Siiri. „Kui seda tütarlast poleks olnud, siis poleks mul enam ema,“ taipas Rikka, kui ema palve põhjus temani jõudis


25. novembril saabus rõõmustav sõnum Sihtasutusest Eesti Terviserajad. Koolidele mõeldud konkursile “Hakkame liikuma!” esitati kokku 400 tööd Eesti koolidelt ja lasteaedadelt.
Kilingi-Nõmme Gümnaasium valiti 50 sekka ning saame auhinnaks siseterviseraja elemendid! Meie koolist osales 4 loovtööd: 1.a ja 1.b ühistöö, 2.b, 3.a klassi ja õpilasesinduse töö. Aitäh õpetajatele: Eve Sinijärv, Mai Seller, Reine Klettenberg, Terje Pahk, Ly Kuningas! Aitäh! SA Eesti Terviserajad! Liigume terviseks!
1. klasside ühistöö
2.b klassi töö
3.a klassi töö
Õpilasesinduse töö

9.-13. novembrini toimus üleriigiline nutiviktoriin “Nutt tuleb peale”, mida korraldas Pärnu Rääma Põhikool. Eesmärk oli kaasata koolide õpilasi oma teadmisi ja oskusi proovile panema infootsingus. Kokku osales nutiviktoriinil 2020. aasta sügisel üle 3500 võistkonna. ERIAUHINNAD: Smart Brains (Kilingi-Nõmme Gümnaasium) 🙂

Õppetöö
Novembrikuuga saime ühele poole kevadisel distantsõppel tekkinud viivitustega, kus edasi lükkasime 8. ja 11. klasside loov-, praktiliste ja uurimistööde esitamise ning kaitsmised.
4. novembril toimus 9. klassidel loov- ja praktiliste tööde kaitsmine. Teemad olid kokaraamatust tantsutrennini, õppetundide läbiviimisest ehitustöödeni. Komisjon, klassikaaslased ja järgmised kaitsjad kuulamas-hindamas.
25. novembril kaitsesid oma uurimis- ja praktilised tööd 12. klassi õpilased. Vanasõnades peitub kindel tarkus ja tõde: kuidas töö nõnda tasu 😉


2020 on rahvusvaheline taimetervise aasta. Selle raames on 2.-12. novembril meie koolis taimetervise teemaline rändnäitus. Näitus tutvustab taimetervise mõiste olemust ja ajalugu, erinevate taimekahjustajate levikuviise, oskust neid ära tunda ja eristada ning tagajärgi, mida taimekahjustajad ja -haigused võivad taimedele põhjustada. Rändnäitus on valminud Maaeluministeeriumi, Põllumajandusameti, Põllumajandusuuringute Keskuse ja Eesti Bioloogiaõpetajate Ühingu omavahelises koostöös. Fotod


10. novembril jätkusid Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel õpitoad. KIK programmi raames viis Tartu Loodusmaja lektor Andres Aedviir läbi tunni, mille teemaks oli “Mets kui loodusvara”. Tund oli suunatud keskkonnasäästliku eluviisiga tutvumiseks ning loodusteadmiste arendamiseks. Õpilased said läbi praktilise tegevuse mõõta puu kõrgust, määrata vanust ja klupega mõõta puudiameetrit. Praktiline tegevus aitas kaasa teemadest arusaamiseks ning aitas paremini mõista ka seda, mida tähendab metsamajandamine.

10. novembril õppisid 3.a ja 3.b klassid Tartu Loodusmaja juhendaja Anneli Ehlvesti juhendamisel tundma merd. „Uurime ja avastame – meri“ programmi raames toimusid erinevad ülesanded ja mängud rühmatöödes. Õpilased said olemasolevatele teadmistele lisaks uusi teadmisi Läänemerest. Õppisid leidma seoseid merega seotud erinevate esemete ja objektide vahel.

16. novembril toimus II füüsika õpikoda 8.-9. klassi õpilaste rühmale. Juhendaja Kaido Reivelt Tartu Ülikoolist käsitleb õpitubades riikliku põhikooli füüsika õppekava alusel mehaanika, valgusõpetuse, elektriõpetuse ja soojusõpetuse teemasid.

17.-18. novembril toimus 9. klassidele MTÜ Tipu Looduskooli taastuvenergia teemaline õppeprogramm. Juhendaja Dagmar Hoder kõneles erinevatest energiaallikatest. Noored fantaseerisid teemal – mis juhtub, kui põlevkivi saab otsa ja osalesid meeskonnatöös, kus pidi kasutama loogikat ja nutikust. Programmi rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

19. novembril alustas Tartu Ülikooli teaduskooli füüsika õpikoda gümnaasiumi osale. Programmis kasutatakse erinevaid näiteid ja demosid. Nende hulgas on palju sellist, mida iga päev ei näe, kuid ka katseid lihtsate vahenditega. Näiteks teises õpikojas leiti väga lihtsate vahenditega – muffini topsid ja stopper, takistusjõudu. Kuid raskem osa oli seotud digitaalsete mõõtmiste ja bittidega. Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid.  Teeme ka katseid olümpiaadidelt. Teooria osa võimaldab toimuvat mõista ja seob nähtu ka teiste valdkondadega. Sobiva ilma korral vaatleme Päikest ning planeete. Töötube juhendab Tartu Ülikooli teaduskooli lektor Eero Uustalu.

24. novembril toimus koolis Tartu Ülikooli teaduskooli loeng teemal “Kuidas vaadata maa alla”, lektoriks oli TÜ doktorant Kaidi Sarv. Loengus anti ülevaade sellest kuidas saadakse infot Maa sees leiduvatest kivimitest ja Maa ehitusest. Saime teada, et oluline on teada, mida uurida ja vastavalt sellele valida õige meetod, kas puurida puurauk või kasutada keerulisi seadmeid.

27. novembril kohtus polaaruurija Enn Kaup gümnasistidega. Hr Enn Kaup enim polaarekspeditsioonidel ja Antarktikas viibinud eestlane. Kohtumine sai teoks tänu Elli Altinile ning tema juhendatud õpilastele. Aitäh!


Sport

3. novembril võistlesid Grete Lume, Ann Marii Rattam, Bianca Vaarik, Mariliius Pata, Emma Tammist, Liis-Marie Kaljur, Margot Klettenberg ja Aleksandra Vaarik Paikusel Pärnumaa 4.-5. klasside rahvastepalli võistlusel ning saavutati kiiduväärt III koht. Aitäh, õpetaja Elisabeth Rõigas 😉

10.-12. november toimus Rääma Nutiajud kabeturniiride esimene voor ja parimad on selgunud!  Vanuseastmete kaupa olid tulemused järgmised:
7.-9. klasside arvestuses: III koht Anette Einmann. Gümnaasiumite arvestuses: I koht Rauno Einmann ja II koht Helene Loorents. Õpetajate, kooli töötajate ja lapsevanemate arvestuses:
II koht Eiki Lehemets. Õnnitlused ja tänusõnad treener Eiki Lehemets’ale
23. novembril algas Mõttespordiolümpiaad, milles meie kooli õpilased võistlevad maleturniiril. Edu neile ka edaspidisteks etappideks! Õpilaste treener on Eiki Lehemets.

25.-26. novembril toimusid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi võistkondlikud karikavõistlused kiirmales. Turniir toimus kahes arvestuses 1.-6. klass ja 7.-12. klass. Mõlema võistlusgrupi võitja klass sai rändkarika. 1.-6. klassi arvestuses saavutas

I koha ning rändkarika 2.a klassi võistkond: Sören Liidres ja Gregor Oriehov
II koha saavutas 4.b klassi võistkond: Johannes Ots  ja Kaspar Tamm
III koha saavutas 3.a klassi võistkond: Karlis Orm Kangur ja Pärtel Pesti

7.-12. klass arvestuses saavutas:

I koha ning rändkarika 7.a klassi võistkond: Anette Einmann ja Dagne Oriehov
II koha saavutas 12.klassi võistkond: Toomas Meier ja Markus Jakobson
III koha saavutas 11. klassi võistkond: Rauno Einmann ja Roomet Juht

Turniiri peakohtunik ja korraldaja oli maletreener Eiki Lehemets.


Huvitegevus

12. novembril oli maja täis kummalisi tegelasi 😀  Auväärsed abituriendid oli jaganud 10. klassi õpilastele ülesandeid, et panna nad “rebasteks” löömisel proovile nende nutikus, fantaasia, koostöö, julgus jne jne.  Päevane melu lõppes õhtul takistusribaga ning ühise lõkkeõhtuga, kus klassijuhataja Kadri Karon sai “rebaseemana” müsteeriumilähedase ülesande: kuidas toita kandikutäie juurviljadega näljaseid rebasekutsikaid ja armastada aplaid abituriente 😛 Fotod
13. novembril käisid meie gümnaasiumi huvilised klubis valgustustehnika huviringi näidistunnis. Ringi juhendaja Kinne-Riin Reest tutvustas õpilastele valgustehnikat ja selle erinevaid võimalusi. Oli palju sära ja värvilist valgust.

16. novembril toimus Eesti Õpilasesinduste Liidu teemaline infotund ja õpilasesinduse koolitus. Õpilasesinduse teemasid tutvustas Grete Roostik. Õpilasi ootavad sellel õppeaastal ees veel meeskonnatöö, koostööpartnerite leidmise ning õpilasesinduse ABC koolitused. Aitäh Eesti Õpilasesinduste Liidule!

18.-24. novembrini oli osadel klassidel ja gümnaasiumi valikaine grupil koostöös Kilingi-Nõmme Klubiga võimalus vaadata erinevaid filmiprogramme.  Infopädevuse raames kõnetas noori enim film “Fomo – Fear of missing out”. Hea, et kino tuli maale ja ei pidanudki sõitma Solarisse või Apollosse 😉 .

26 .novembril tähistasid 1.-4. klassid Kadripäeva vahvate isetehtud maskidega ning mardi- ja kadripäeva teemalise viktoriiniga klassides. Isegi mustlase maadlust prooviti. Aitäh B.G.Forseliuse Seltsi Noortekogu noortele, kes abistasid viktoriini küsimustega! Suur tänu kõigile klassijuhatajatele viktoriini korraldamise eest! Fotod

Selle aasta jõulude ettevalmistusel kutsume kõiki üles leida lahendusi ja võimalusi keskkonna säästmiseks ning seepärast on käimas taaskasutuse teemaline jõuluehete valmistamise konkurss. Lööge kaasa!


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Nutiseade teeb kärsituks

Telefon mõjutab meie käitumist, ja mitte alati heas suunas. Värskest teadusuuringust ilmneb, et sagedased mobiilinäppijad on teistest kärsitumad ja impulsiivsemad.

…. Eriti selgelt tulid niisugused käitumisjooned esile nende inimeste juures, kes mängisid mobiiltelefonis rohkesti mänge või suhtlesid palju sotsiaalmeedias.

Seega ei ole see pisike pihuseade sugugi süütuke. Ülearune impulsiivsus ja kärsitus ei ole elus edukalt hakkama saamiseks just kõige kasulikumad omadused….


Koolielu mitu poolt 

2. novembril  tegi Tervisenõukogu kokkuvõtted oktoobris välja kuulutatud võistlusest „Koolisuss“, mille raames meisterdati ning joonistati pilte kooli sobivast jalanõust. Tänusõnad ja eripreemiad pälvisid kõiki osalejaid. Aitäh kaasalööjatele! Fotod

5. novembril toimus 7. Saarde valla isadepäev – eestvedajaks muidugi naisrahvatantsurühm “Kilingi”. Kaunid tantsijad ja tantsud, hasartsed isad ja veel hasartsemad pojad,  tulevaste isade laulu- ja tantsunumbrid! Soe, kodune ja siiras… Fotod

9. novembril alustasid meie koolis noorsootöö praktikaga Anastassia ja Anastassija. 🙂 Narva Kolledži noorsootöö eriala viimase kursuse üliõpilased Anastassia Romanova ja Anastassija Mašošina panustavad huvitegevuses, õpilaskodus, õpilasesinduse ning oma eesti keele praktikas. Koolipoolse praktika juhendaja Laine Ülemaante ja tudengite rõõmsad näod kõnelevad, et leitud on ühine keel …

Õpilaskodu lastega koos õnnestus pelmeenitegu 😉


Õpetajatel on kena traditsioon neli korda aastas pidada meeles oma sünnipäevalapsi. Selle hooaja avasündmusel olid kohal Ruhnu Valve oma “tütarde” Klaarika, Maarika ja Juulikaga 😀 . Kes osales, sai osa! 😉

Koos 10. klassi õpilastega sai “rebaseristsed” 12. klassi poolt ka õpetaja Elisabeth Rõigas 😛

Ei ilu teki tööta …..
Maja sai 11. klassi, õpetajate Regina, Helle ja Ly Rätsepa ning väsimatu Laine Ülemaante ja tublide töömeeste abiga kaunis 😉


Kilingi-Nõmme Keskkool 1977

Foto: Lembit Nõmm erakogu

Kilingi-Nõmme Gümnaasium 2020

Foto: KiNG arhiiv

Uudised