Koolielu ilmestasid traditsioonilised üritused, töine õhkkond ning mitmed uued algatused.

Õppetöö

I veerandi õppetöö kokkuvõte:

hinded õpilaste arv %
5 47 19,8%
4,5 -4,9 84 34,3%
4 ja 5 11 4,5%
puudulik 1 0,4%

Õppeedukus 99,6 % ja kvaliteet 57,95%

Murekoht on endiselt õpilaste õppetööst puudumine. I veerandil puudus iga õpilane keskmiselt kaks seitsmetunnist koolipäeva, mis moodustab 5,8 % õppetööst. Sidudes mõtte tulevikuga esitaks küsimuse: mida arvaksime, kui meie töötasu oleks 5,8 % madalam?

Paljud õppetööga seonduvad tegevused toimuvad õppekäikudel, konkurssidel ja võistlustel. 2013/14 õ.-a. käisid õpilased koolist väljapool 104 korda ja 2014/15 õ.-a. oli see 111 korda. Novembrist aprillini hakkavad toimuma Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastusel pikemad õppekäigud kuhu on kaasatud kõik klassid.


 

Üritusedlugemisoo

Toimusid algklasside maja sügisandide näituslugemisöö ja klassiõhtud. Hõimupäevade raames esinesid külalised Ungarist, korraldati discgolfi meistrivõistlused. Keskkonna säästlikkuse teema raames toimus päev „Vares tuleb külla“ ja käidi Paikre prügilas. Noored osalesid Tõstamaal maakondlikus karjäärilaagris, koostöö Balbiinoga õppisid 5. klassid jäätist kaunistama ja robootikaringides käisid Häädemeeste Keskkooli lapsed.

Aitäh Laine, kõik klassiõpetajad, Reine, Erki, Kadri, Moonika!

2.oktoobril tähistasime õpetajate päeva.

Pärnumaa Aasta põhikooliõpetaja tiitli pälvis Raivo Tõnisson.

Õpilasesindus valis kõigis kooliastmetes lemmikõpetajad ning nendeks olid:

– Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1.-3. klassi lemmikõpetaja – Terje Pahk
– Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 4.-6. klassi lemmikõpetaja – Eha Kipri
– Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.-9. klassi lemmikõpetaja – Raivo Tõnisson
– Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme lemmikõpetaja – Ly Lünekund

2015_lemmikõpetajad

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kalender


 

Projektid

Koostöös Tartu ülikooliga käivitus Urve Jõgi eestvedamisel bioloogia õpikoja projekt.

Koolivaheajal toimus II Pärnumaa matemaatikalaager, mille eestvedajaks olid meie kooli õpetajad Moonika Ringas, Anne Aasamets ja Signe Lensment ning aktiivselt aitasid laagri korraldamisele kaasa 11. klassi õpilased.

Õpetajate toetamiseks ning kolleegide vaheliseks kogemuste vahetuseks käivitasid õpetaja Urve Jõgi ja Ly Kuningas õpetajate äpiklubi – ei saa ju õpetajad kõrvalt vaadata kui õpilased digimaailmas pikkade sammudega ees liiguvad.


Haridus

26.-28. oktoober toimus meie koolis teine digitaalne ehk siis e-õppenõukogu, kus oli aktiivne arutelu kooli arengukava, õppekava ja hädaolukorra lahendamise plaani üle. Uus koostöövorm säästab aega ning õnnestus igati.

Õpetajate enesetäienduse suunamiseks ning tulemuslikkuse hindamiseks on kinnitatud uus enesetäienduse kord. Selle põhjal on õpetajatel oluliselt enam vaja esitadharidusuuringa küsimusi ka iseenda ja oma tegevuste kohta.

Toetamaks enesetäiendust selle erinevates vormides on alustatud „Praktikult praktikule: õpetaja töövarju päev“ projektiga. Seda põhimõtet toetavad ka mõjukad haridusuuringud.

 

Haridusvaldkonda lisandub järjest uusi ja sisukaid veebikeskkondi.

maailmakool