Tempokalt alanud septembrist kasvas välja sama tegus oktoober.


Oktoober täis tunnustusi!

Möödunud oktoober tõi tunnustusi nii õpilastele kui õpetajatele.

Pärnu Zonta klubi andis 15. oktoobril üle tänavused “Andeka lapse” stipendiumid ning üheks tipendiaadiks oli 12. klassi õpilane Hendrik Raid. „Andekas laps“ on Pärnu Zonta klubi projekt, mille raames toetatakse stipendiumitega andekaid noori huvitegevuses või koolivälises õppetöös osalemise võimaldamiseks.

Saarde valla Aasta Noore tiitli pälvis 12. klassi õpilane Arvi Laasme silmapaistvate tulemuste eest laasme_aasta_noorkaitseliidu tegemistes ja vabatahtlikus töös ning Liivamäe lahingut tutvustava infostendi koostamise eest.

 

 

 

 

 

Saarde valla õpetajate päeva kontsert-aktus tõi meie majja Kilingi-Nõmme Muusikakooli, lasteaia “Krõll” ning Tali Lasteaed-Algkooli töötajad ning pensionil olevad õpetajad. Kõigi haridustöötajate tänamisel tõsteti esile inimesed, kelle tegevus on olnud märkimisväärne kogukonnas. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist pälvisid tunnustuse:

õpetaja Ly Kuningas “Ilusa emakeele” auhinna töös hoidmise ning logopeedilise tegevuse eest;

ly_k
õpetaja Kadri Karon keraamikaseltsingu käivitamise eest;
õpetaja Erki Kangur discgolfi, kui piirkonna maineka spordiala edendamise eest;

kadri_erki
õpetaja Regina Arnemann vene keele ja lõiminguprojektide arendamise eest.

regina

Pärnumaa haridustöötajate tunnustamiselt toodi koju kolm auhinnakaru!

Pärnumaa 2016 Aasta klassiõpetaja on Eha Kipri

Pärnumaa 2016 Aasta suunaja on meie õpilaskodust Sirje Laur

Pärnumaa 2016 Aasta tegu hariduses on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajate töövarjuprojekt

king_karu_2

Meie kooli poolt algatatud vabariiklik projekt oli ka üleriigilise tunnustuse nominent

9.a klassi tunnustati keskkonnateadlikkuse programmis „Küünlaümbriste jaht“ ning auhinnaks oli reis Tallinna Forum Cinemasse.


Aktiivsed õpetajad

Mälumäng ning teadmised on tulusad. Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsil Vilniuses võidetud viktoriin tõi õpetaja Kätlin Laurile stipendiumi saksa keele õppeks Lübecki’is!

Paikuse valla discgolfi raja avavõistlustel ei jätnud õpetajad Helle Berg (III koht), Kätlin Laur (I koht) ja Erki Kangur (I koht) auhinnalauda koristamata!

golfi_kohad

 

 

 

 

 


Toimusid, osaleti, käidi, korraldati…

Evakuatsiooni- ja äkkrünnaku õppused lõid segi küll harjumuspärased koolitunnid, kuid on turvalisuse tagamiseks hädavajalikud tegevused. Ükski ohuolukord ei ole ette teada ja Pärnu juhtivate politseitöötajatega koostöös sai läbi mängitud üks võimalikest ohuolukordadest.

akkrunnak

Toimusid kooliastmekodade, metoodikakomisjoni, hoolekogu, õpilasesinduse ja tervisenõukogu koosolekud, aga ka lastevanemate õhtu ning kahepäevane ESF finantseeritud koolitus õpetajatele.

innove_koolitus_2viktoriin2

Osaleti Pärnumaa koolide jalgpalli ja orienteerumisvõistlustel, õpioskuste olümpiaadil, neljandal üleeuroopalisel programmeerimisnädalal Code Week, Pärnumaa laste matemaatikalaagri töös Pärnu-Jaagupis ning Tartu Ülikooli uurimislabori töös.

mate_laageropilabor_1 opilabor_2 opilabor_3

Käidi teatris (8.b), Kurgjal (3.ab) ja külas Vändra Gümnaasiumi õpilasesindusel. Korraldati ettelugemispäev, rebaste ristimine,

rebased_2p rebased_1p

Dream Foundation loeng 12. klassile ja külas käisid konkursi „Hea Kool“ koordinaatorid.

22. hooaega alustanud koolileht „Kirjatark“ on uues kuues.

Kõikidest koolipere tegemistest-toimetamisest saab ülevaate kooli veebilehe kalendrist, Facebooki grupist ning Kirjatarga lehelt


Uuringute tulemused lükkavad ümber arvamusi

Rahvusvaheline uuring: Eesti noorte digioskuste tase on üllatavalt madal .
“Kõige viletsamini läks eestlastel probleemilahendusoskusega tehnoloogiarikkas keskkonnas”… “Kuid tipud on meist väga palju ees..”

Doktoritöö: matemaatikateadmised avaldavad õpilaste motivatsioonile olulist mõju. Algklassiõpilaste matemaatikateadmiste ja motivatsiooni vahelisi seoseid uurinud doktoritööst selgub, et motivatsiooniprobleemid võivad tuleneda vähestest ainealastest teadmistest.