Kunagi pole vale käituda õigesti.
Mark Twain


TUNNUSTUSED

Pärnumaa Aasta haridusjuht – meisterõpetaja Kairi Kaldoja, vabariigis aasta haridusjuhi finalist;

Kairi on uue põlvkonna liider, pühendunud ja innustav juht, õpilaste, kolleegide tugisammas muutuvas maailmas. Südameasjaks kool, kus iga laps tunneb end hästi. Kairi on aktiivne maakondlikus ja vabariiklikus õppejuhtide võrgustikus, jagab ja kogub praktikaid õpilase toetamiseks.

Tegutseb mentorina teistele õppejuhtidele Pärnumaal ja vabariigis. Tema vaade ja haare on alati laiem, kui kooli piirid. Otsekohene ja rõõmsameelne, hea huumorimeelega ning innustav kaasahaarav juht, kolleeg ning sõber. Aitäh, et oled meiega!


Pärnumaa Aasta haridustegu – Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi algatusel ja eestvedamisel: Pärnumaa gümnaasiumite EAP-del põhinevad koostöised valikkursused. Pärnumaa haridusasutuse aasta tegu ja Eesti hariduse aasta tegu finalist.


Saarde Valla haridustöötajate kontsert-aktus toimus 14. oktoobril ning valla tänukirja pälvisid Lea Küla, Ülle Kesküla, Age Link ja Kersti Soomets.

LEA KÜLA

Sinu toimetused algavad siis, kui õpilased ja õpetajad on oma tööpäeva lõpetanud. Suur aitäh Sulle, Lea, selle eest, et oled üle 30 aasta hoolitsenud meie kooli puhtuse eest igapäevaselt. Sinu töö tagab meile meeldiva ja turvalise õpikeskkonna ning hindame seda väga. Oled suureks eeskujuks oma pühendumuse, täpsuse ja korrektsusega. Aitäh, Lea, pikaajalise panustamise eest koolipere ja kogukonna heaollu.

ÜLLE KESKÜLA

Oled vaikne, väärikas, vaoshoitud. Kuuled, kirjutad ja tead väga palju. Kord valitseb Su sees ja Su ümber. Harva mõtlevad kolleegid sellele, kui mitu otsust „kellele, millal ja miks“ Sa igal tööpäeval teed. Oled kui kooli visiitkaart. Aitäh, Ülle, pikaajalise ja tulemusliku töö eest!

KERSTI SOOMETS

Vaiksel ja tasasel moel, vahel võib-olla isegi varju jäävalt, pakub soojust ja südamlikkust oma klassi lastele ning õlatunnet kolleegidele. Armastus ilusa emakeele, lugemise ja teatri vastu on iseloomulikud sõnad Sinu kohta – Kersti Soomets. Aitäh, Kersti, pikaajalise panustamise eest Saarde hariduselu edendamisse!

AGE LINK

Aastaid on Sinu rõõmudeks ja väljakutseteks olnud lapsed teistest peredest. Oled pakkunud neile soojust, nõudlikkust ja turvatunnet. Kirg oli korvpall ja on kalalkäik. Väljakutseid oled vastu võtnud varem ja oled valmis vastu võtma ka nüüd. Aitäh, Age, pikaajalise panustamise eest Saarde hariduselu edendamisse!


Saarde valla tänukirja pälvisid laulu- ja tantsupeo rühmajuhid Eve Sinijärv, Piia Salomon ja Tiia Hermann.KUU TEGU JA KUU TEGIJA Kooli õpilasesindusega koostöös jätkub „KUU TEGIJA“ ja „KUU TEGU“ otsimine, leidmine ja märkamine.  „Kuu tegija“ on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilane või koolitöötaja, kes väärib seda tiitlit, sest on silma jäänud mõne erilise teoga, tulemusega või oma tööga.


Õpilasesinduse valik: kuu tegu – KiNG vilistlaste kokkutulek!

Kooli vilistlaste kokkutulek on üle viie aasta toimuv sündmus, mis toob kokku eri lendude lõpetajaid ning pakub jällenägemise rõõmu sadadele endistele õpilastele. Vaid sel sündmusel on võimalik korraga kooli aulas näha Kilingi-Nõmme Keskkooli ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi lippu!
Austatud vilistlased kõikidest lendudest, head kolleegid kõikidest aegadest. Aitäh, et olite loomas meeleolukat kokkutulekut! Oleme tänulikud ja uhked kõigi oma vilistlaste, õpilaste ja töötajate üle, kes on pidanud kõrgel kooli au!  Täitugu kõigi soovid ja unistused täna, homme ja edaspidi!
Kohtumiseni 21.oktoobril 2028 ❤

Õpilasesinduse nõusolek – seekord kooli juhtkonna tungival soovitusel: kuu tegija – KiNG Õpilasesindus!

Käesoleva õppeaasta I veerandi jooksul on õpilasesindus üles näidanud initsiatiivi enda tegevuse aktiivseks korraldamiseks, on jõutud arutada koolipere ees seisvaid väljakutseid ning tehtud tihedat koostööd juhtkonnaga. Õpilasesinduses on valminud enda tegevuste plaan kevadeni, kirjutatud projekte oma plaanide realiseerimiseks ning võetud vastutus enda tegevuste korraldamisel.
Aitäh, KiNG õpilasesindus, et olete meie koolielu korraldajad!

ÕPPETÖÖ

Oktoobris jätkusid tasemetööd ja -testid. Tsentraalsete testide puhul ei ole keskmes õpilase hindamine vaid pigem on see võimalus õpetajatel saada tagasisidet senisest õppimisest ning mõista võimalusi edasiseks. Kohe on algamas ka olümpiaadide hooaeg.


10. oktoobril oli 3.a klassil külas Peetri ema Maile Kreevs. Saadi juurde teadmisi mulgi kultuurist – milline on mulgi lipp ning mida seal kujutatud on. Mailel oli kaasa võetud nööridega seljakotid, mida prooviti pakutrüki tehnikas kaunistada. Kõigil said valmis vahvalt kujundatud seljakotid. Terje Pahk


9. oktoobril toimus 1.-3. klassidele KIK õppeprogramm: “Helid ja hääled õpetavad”, mille viisid läbi Ubari Loodustarkuse Keskuse juhendajad. Õppeprogrammide läbiviimist rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus. Terje Pahk, Helina Pärnpuu
13. oktoobril külastasid 8.a ja 9.a RMK metsaviktoriini preemiareisil Matsalu linnuriiki. Keemu vaatlustornis nähti vähemalt 20 linnuriiki ja põldudel olid suured valgepõsk-lagle parved. Binoklite vaatevälja jäid sõtkad, armsad viupardid, mõned kühmnokk-luiged ja seitse kormorani. Külastuskeskuses rääkis Fred Jüssi audiovideo programmis rändlindudest Matsalus ning tutvuti ekspositsiooniga. Kätlin Laur


Koostöö Sisekaitseakadeemiaga läheb edasi. Sel aastal jätkub valikaine “Politsei” kursus ning 12. klassil on kursus “Piirivalve”. Piirkonnapolitseinik Andris Avamere ja PPA Pärnu piirkonnas töötav vilistlane Margo Peters korraldasid korraliku õppepäeva Pärnus. Korralik tähendab aga seekord seda, et mitte kõiki tegevusi ega ruume ei tohtinud pildistada ning isegi mitte kõigist õpitust ei ole korrektne kirjutada kuukirjas… Näitena võib lihtsalt niipalju, et piirivalve praktikapäeval õpiti eristama originaal- ja võltsitud dokumente. Ah et kuidas? 🙂 Las see jääda õppurite teada 🙂 Politsei valikkursuse õppurid aga tegi lisaks Pärnu arestikambriga tutvust ka Paikusel praktilise õppusega, sh matitreeninguga 🙂


19. oktoobril oli 4.a ja 4.b klassil teistmoodi koolipäev.  Teemal “Kosmos” kulges päev õppides ja ülesandeid täites. Päeva aitasid sisukamaks muuta 10. klassi õpilased koos õpetaja Märdi ja õpetaja Theaga. 10. klassi õpilased olid valmistanud kosmose-teemalised plakatid ja esitlesid neid 4. klasside õpilastele, kes kuulasid ja hindasid hindamismudeli abil. Mõned õpilased selgitasid teemat lisaks plakatile ka katsega. 4. klasside õpilased ehitasid Päikesesüsteemi mudeli, kirjutasid kosmose-teemalised muinasjutud ja esitasid need kaaslastele. 5.a klassi õpilased koostasid kosmose-teemalised tekstülesanded, mille lahendamist ise ka kontrollisid. 4. klasside õpilased arvasid, et kosmose teema sai selgemaks küll.


HUVITEGEVUS

3. oktoobril pakkusid silmarõõmu ja tantsulisti Saarde valla eakate peol meie rahvatantsulapsed. Siirad vaataja nautisid noori tantsijaid ja kindlasti meenus nii mõnelegi oma nooruspõlve tantsutiirud 🙂

6. oktoobril lõpetas 7.-8. ja 10.-11. klasside koolinädala kaasahaarav koolikontsert “Maailma muusika”. Meile esinesid “Eesti ETNO ringreis 2023” suvise laagri noored muusikud. Täname Eesti Pärimusmuusika Keskust! Aitäh Eesti ETNO ringireis 2023!


Eredamaid hetki õpilaskodu rebastenädalast. 9. oktoobril koguneti õppeklassis, kus kasvataja jagas kätte ülesanded. Koos meisterdades tekkis elevus ja tuju tõusis.10.oktoobri hommik algas üllatusäratuse, hommikuvõimlemise ja puukallistamisega. Pärastlõunal valmis rebaste lipp, mida tõotati pühelikult kõrgel hoida. 11. oktoobril planeeritud matk lükkus küll tormi tõttu tulevikku, kuid meisterdamise hoog oli juba sees. Koos oli tore ka tubastes tingimustes aega veeta, kaarte joonistada ja niisama maast-ilmast rääkida.
Õhtuse peo eel valmis meeskonnatööna küpsisetort.


13. oktoobril osalesid Saarde kodutütred “Kodukanad” nime all Paikuse Õhtusel Matkamängul ehk P.Õ.M.M-il. Tiimi kuulusid Liis-Marie ja Laura-Liis Kaljur, Maibritt Pesti, Grete Lume, Emma Tammist ning rühmavanem Karme Tammist. Üheskoos harivaid ülesandeid meeskonnatöö harjutusi lahendades toodi koju auväärt 3.koht. Juhendaja Karme Tammist

Saarde kodutütarde rühmavanem

Vana kõnekäänd ütleb, et üks eluiga on liiga lühike Igavese Linnaga tutvumiseks. KiNG 76. lend on sama meelt. Tervitused Koolivaheajal võtsid abituriendid ette oma lõpureisi Rooma.


SPORT

Vahel võib vist kuukirjaga juhtuda nii, et avaldamise ajal veel võistlus käib ning tulemus selgub alles uue kuu esimese päeva esimestel minutitel Eesti meistrivõistlused orienteerumisjooksu öisel tavarajal peeti Harjumaal Vetla-Kreo maastikul. Võistlus algas kell 20.00 paduvihmas. Markus Kaljur tegi vigadeta soorituse ja saavutas M18 klassis III koha ja ilmselt on uudis väärt kirja panna ka uues kuukirjas spordi avauudisena Juhendaja Mari-Liis Kaljur


14. oktoobril toimusid Pärnumaa meistrivõistlused orienteerumises ja OK West auhinnavõistlused Pärnumaal Sooküla uuel kaardil. Esikolmikusse suutsid ennast joosta:
Markus Kaljur M18 II koht,  Laura-Liis Kaljur N16 I koht, Liis-Marie Kaljur N14 III koht, Maria Kaljur N12 I koht, Andero Stig Saarpere M12 III koht
Võistlusel tegid tubli jooksu: Reno Reinhold, Pärtel Pesti, Robin Kaljur, Romet Kaljur.

Pildid: erakogu. Juhendaja Mari-Liis Kaljur


Võimlemisvõitudega Võimlemisklubi Rüht rühma Briiz koosseisusjätkab Seleri Sutt. Seekord 15. oktoobril Tartus


21. oktoobril Valgamaa lahtised meistrivõistlused orienteerumises, Lasa järve ääres, tõid taas medalid meie noortele orienteerujatele. M10NR – I koht Romet Kaljur ja II koht Robin Kaljur. N10NR – 4. koht Nora Sinijärv. M14 – I koht Andero Stig Saarpere. N14 – I koht Liis-Marie Kaljur ja II koht Maria Kaljur. N18 – I koht Laura-Liis Kaljur.

Foto ja juhendaja: Mari-Liis Kaljur


30.oktoobril jagasid vilistlane Arko Kask ja tema team lastele korvpalliarmasust ja kümned noored silmapaarid pandi särama. Päeva esimeses pooles külastasid Isaiah Hart ja Kevin Parts  7.kl kehalise kasvatuse tundi, mis seekord sai sisustatud peamiselt korvpallielementidega. Täname õpetajad Kadi Teearu ja Erki Kangur, kes meid lahkesti enda tundi lubasid! Õhtul seevastu õpetasid Troy Barnies ja Vadim Kozak ja treener Kalle Kollin lastele pallitehnikat ja katte-kattest mängu elemente.
Aitäh Teile ja kohtume saalis!  #ajourneyworthsharing #parnusadam
Tekst ja fotod: Pärnu Sadam

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalendrist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Eesti laste koolirõõmu viivad alla edu ootus ja kehvad suhted. Heaolu koolis on suhetepõhine. Kõik taandub lõpuks sellele, milline on suhtekliima koolis.

Rahvusvahelised uuringud näitavad, et kõige kehvemini kohanevad muutustega lapsed, kellel pole kodune toetus ja sotsiaalmajanduslik olukord kiita.


TEGUSAD ÕPETAJAD

5. oktoobril on rahvusvaheline õpetajate päev. Kõige kaugem tervitus saabus seekord teiselt poolt maakera, kus kolleeg Erki Kangur oli lõpetamas oma suurt missiooni: purjekal Admiral Bellingshausen viia Eesti lipu kõrval läbi Loodeväila ka Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põll! 🙂 Õnnestus!


Elu on näidanud, et õpetajad on suurepärased organisaatorid ja õppekäikude korraldajad. Mis aga leitakse üles siis, kui nad ise on õppekäigul pandud õppija rolli? 🙂 Seest ja väljast vaadati kohalikke ettevõtteid Metsis, Helmetal ning vürtsi lisas Metste paprikatalu.

   

Õpetaid olid õppekäigule saatmas gümnasistid, kes võtsid sel päeval kooli oma haldusalasse ning olgu öeldud – väga edukalt! 🙂

 


Õdus ja erilise tähendusega õpilaskodu õhtu…  Aitäh, Age Link pühendatud aastate eest!


14. oktoober tegime tiiru naabrite juurde Häädemeeste Keskkooli ja mõttevahetuse teemaks oli meie kooli kogemused õpetajate kutsealase arengu ja karjäärimudeli toetamisel. Vanemõpetajatel Helle Bergil ja Ly Rätsepal ning meisterõpetajal Anne Aasametsal oli refleksioon tõhus ja kuulajatel analüüs samuti 🙂


16. oktoobril toimus selle õppeaasta ühe põhisuuna – tunnivaatluste kaudu kolleegi toetamine – järgmine sisekoolitus ehk nagu programmi nimi – arengusamm. Oli rõõme, mõtlikust, avastamist…


24. oktoobril Pärnumaa hariduskonverentsil lasid õpetajad Eve Sinijärv ja vanemõpetaja Reine Klettenberg lisaks mõtetel liikuda ka näppudel ning vanemõpetaja Mare Tallo tegi märkmeid. Päeva teema “Õpetaja kui bränd” juhatasid sisse Kihnu laululapsed ja edasi tõi päev haridustöötajate ette mitmeid valdkonnaväliseid põnevaid tegijaid ja oli, mida üles tähendada.


Koolivaheajal koolil vaheaega ei ole. Tänu mitmete heade inimestega tehtavas koostöös jõudsid annetustena kooli mõned mööbliesemed, mis igati aitavad õpi-, töö- ja kasvukeskonda parandada. Ärgu olgu sul 100 €, olgu sul 100 sõpra – rahvatarkus peab ikka paika.


Kõigile, kes kuukirja lõpuni läbi lugesid teadmiseks: järgmine vilistlaste kokkutulek toimub 21. oktoobril 2028 🙂