ÖÖ-MARU 2019

M – meeskondlikkus, mängulisus – M
A – arukus, adrenaliin – A
R – raske, realistlik – R
U – uudsus, usaldus – U
*märksõnad: kogukond – koostöö – turvalisus