Kilingi-Nõmme Gümnaasium osales Haridus- ja Teadusministeeriumi õpihuvilaagrite projektide taotlusvoorus. Rahastuse eest toimusid Saarde valla huvilaager 16.-19. augustil 2021 ning looduslaager-praktikum 20. mail ning 24.-26. augustil 2022.

 

16.-19. augustil 2021 toimus HUVILAAGER Saarde valla 1.-12. klassi huvilistele.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi eestvedamisel toimus 4 päevane linnalaager Surju Põhikooli ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1.-12. klassi õpilastele: liikumismängud, meisterdamine, tantsimine, laulmine, pillimäng ja looduse uurimine.

Mare Tallo, Piia Salomon, Tiia Hermann ja Õnnela Teearu eestvedamisel toimusid muusikaliste tegevuste töötoad igal laagripäeval. Tegevustes õppisid noored nelja päeva jooksul erinevaid laule ning pillimängu. Laagri lõpetamisel esitas kogu laagri grupp kaks ühislugu, milles laulsid ja mängisid pilli kõik osalejad.
Kogu tegevuse juures oli kõige tähtsam ühine tegevus ja rõõm muusikast.

Reine Klettenbergi juures meisterdasid osalejad erinevaid mänguvahendeid – vurrid jne.

Kadri Karoni juhendamisel said noored sõbraks looduse ja saviga, mõne nädala pärast saavad kõik osalejad ka oma meistriteose koju viia.

Mari Karon viis õpilased läbi töötoa „Vana aja koolilood“ ajaloos tagasi – kirjutati sulega, valmistati võid ja uuriti vanu koolivorme.

Eve Sinijärv ja Eha Kipri panid seljad kokku ning viisid läbi tantsulised ja mängulised tunnid osalejatele.

Elisabeth Rõigas pani osalejad liikumis- ja pallimänge mängima. Osalejad tegid teatevõistluseid, meeskonnamänge.

Sportlike tegevustega toimetasid lapsed ka Erki Kanguri juhendatud Discgolfi tutvustavates laagritundides.

Thea Perm tõi looduse klassiruumi ja viis klassiruumi loodusesse, tema töötubades uuriti lendajaid looduses. Uuriti, kes loomadest on osavad ja kiired lendajad, vaadati nende lennuaparaati palja silmaga ja mikroskoobiga. Otsiti vastust küsimusele, et kui sisalikul oleks tiivad, kas ta oleks siis kiire nagu muinasjutu lohe või varblane.

Kuro Link õpetas noori looduses liikuma, matkama. Õpiti tundma loomi ja linde ning nende käitumist, kuidas õigesti looduse käituda.

Laagri eestvedajad ning tegevuste läbiviijad olid: Mare Tallo, Piia Salomon, Tiia Hermann, Õnnela Teearu, Eve Sinijärv, Kadri Karon, Mari Karon, Eha Kipri, Elisabeth Rõigas, Erki Kangur, Kuro Link, Thea Perm,  Reine Klettenberg ja Laine Ülemaante.

Huvilaager sai teoks tänu koostööpartneritele: Surju Põhikool, Kilingi-Nõmme Muusikakool ja Saarde Vald. Laagri toimumist toetas Haridus- ja Teadusministeerium haridus- ja noortevaldkonna kriisitoetusega õpihuvilaagritele.

Huvilaagri video:

 

 

Looduspraktikum

Looduspraktikumi raames toimusid arendavad ja põnevad väljasõidud, kus avastati Võrtsjärve ümbrust ning laagripäevad Nigula looduskeskuse radadel. Õpimotivatsiooni kasvatasid tegevused, kus sai midagi kogeda argipäevast teisiti – öiseid uurimisretked, laagrimelu, uute kohtade avastamine, erinevad lektorid ning palju praktilist tegevust.

Looduspraktikum toimus mitmepäevasena kahes jaos: esimene laagripäev toimus 20. mail Võrtsjärve järvemuuseumis. Laager jätkus 25.-27. augustil 2022 (Nigulas ja Vaibla Linnujaamas).

Looduspraktikumide tegevused olid tihedalt seotud põhikooli ainekavaga, et täiendada klassiruumis omandatavaid teadmisi.

Võrtsjärve Järvemuuseumis õppisid õpilased tundma Eesti magevee kalu ja järve, kui elupaika. Saadi teada, millega tegelevad igapäevaselt järveuurijad.

Nigula looduskaitsealal toimunud praktikum andis ülevaate sooelustikust, õpilased õppisid tundma sootaimi ja -loomi, Eesti soode tekke ajalugu ning soo ökosüsteemi tähtsust elupaigana,  süsiniku sidujana ja magevee varuna. Lisaks õpiti tundma ka põllu- ja metsalinde ning saadi teada, kuidas neid kaitsta. Eraldi töötuba oli röövlindude õppimiseks.