Käesoleva õppeaasta alguses lähtub kool Terviseameti soovitustest ja samas võimalikult tavapärasest koolikorraldusest.

Kool jälgib olukorda ning muudatustest teavitatakse lapsevanemaid viivitamatult.

 • Lapsevanem saadab lapse koolimaja ukseni. Laps siseneb koolimajja iseseisvalt.
 • Kooli tulles sisenevad õpilased koolimaja garderoobiuksest.
 • Hommikusööki pakutakse kõikidele soovijatele 07.30-08.25.
 • Vahetusjalanõud on kohustuslikud!
 • Koolis on paigutatud nähtavatele kohtadele käte desinfitseerimise vahendid ning lapsi suunatakse järjepidevalt käsi pesema.
 • Klassides paigutavad õpetajad õpilased istuma hajutatult.
 • Söögivahetundides on klasside poolt söökla kasutamine hajutatud.
 • Nohu, köha ja muude nakkustunnustega laps ei tule kooli!
 • Kool ei tegele hommikuti õpilaste temperatuuri mõõtmisega, lapsevanem vastutab selle eest, et saadab kooli terve lapse.
 • Soovi ning vajaduse korral on koolis hingamisteid kaitsva tervisemaski või visiiri kandmine lubatud.
 • Lapse haigestumise korral annab vanem sellest klassijuhatajale teada e-kooli vahendusel.
 • Pere, leibkonna ja teiste lähikontaktsete positiivse koroonaproovi korral ootab kool sellekohast teavet klassijuhataja või kooli kantselei kaudu.
 • Õppepäeva jooksul ilmsete nakkustunnuste avaldumise korral saadetakse õpilane koju teavitades sellest lapsevanemat või eraldatakse teistest õpilastest.
 • Koolimaja ja klassiruume tuulutatakse pidevalt ning toimuvad õuevahetunnid – seega palume kodudel sellega arvestada laste riietuse valikul.

Kõik täiendavad küsimused klassijuhatajale või kooli kantseleisse tel 4492264

Kategooriad: Uudised