Kilingi-Nõmme Gümnaasium

eKoolHuvitav KoolKilingi-Nõmme Gümnaasiumi veebiõppekeskkondKilingi-Nõmme Gümnaasiumi YoutubeKilingi-Nõmme Gümnaasiumi Facebook grupp

Õppetöö

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhikooli õppekava üldosa.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi uurimistöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi päevakava

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tunniplaanid

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevus

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kalender

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi avalik grupp facebook’is

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1.-3. klassi käitumise ja hoolsuse hindamise juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 4.-9. klassi käitumise ja hoolsuse hindamise juhend.


2020/21 õppeaasta tunniplaanid:

https://king.edupage.org/timetable/


Riigieksamite vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastalRiigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 19. aprill 2021. a;
inglise keel võõrkeelena (kirjalik) – 3. mai 2021. a;
inglise keel võõrkeelena (suuline) – 4.–7. mai 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 21. mai 2021. a.Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;
matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a;
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 9.–10. juuni 2021. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 11. juuni 2021. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.


2020/21. õppeaastal KODUKLASSID
Klassijuhataja Koduklass
1.a klass Eve Sinijärv 216
1.b klass Mai seller 308
2.a klass Eha Kipri 215
2.b klass Reine Klettenber 120
3.a klass Terje Pahk 122
3.b klass Svetlana Kielas 121
4.a klass Signe Vahtramäe 205
4.b klass Mare Tallo 217
5.a klass Kätlin Laur 204
5.b klass Ly Rätsep 311
6.a klass Ille Varner 305
6.b klass Ly Kuningas 203
7.a klass Saima Tõigast 214
7.b klass Kersti Soomets 206
8.a klass Anne Aasamets 207
8.b klass Moonika Ringas 119
9.a klass Urve Jõgi 109
9.b klass Kairi Kaldoja 120
10. klass Kadri Karon 209
11. klass Regina Arnemann 307
12. klass Helle Berg 301

KABINETID, KLASSID, TÖÖTAJAD

KABINETID, KLASSID, TÖÖTAJAD
0-korrus Kabinet Töötaja
1 tehnoloogiaõpetus Raivo Tõnisson
1. korrus Kabinet Töötaja
107 direktor Erli Aasamets
108 sekretär, majandusjuht Ülle Kesküla, Ülle Tammela
109 bioloogia Urve Jõgi
110 füüsika Thea Perm, Raivo Tõnisson
110 keemia Inge Post
110a väikeklass Helina Pärnpuu
112 õppealajuhataja Kairi Kaldoja
113 õpetajate tuba
113a õppekirjandus Saima Tõigast, Sirje Jakobson
114 muusemklass Mari Karon
119 matemaatika, pikapäevarühm Moonika Ringas
120 2.b klass Reine Klettenberg
121 3.b klass Svetlana Kielas
122 3.a klass Terje Pahk
2. korrus Kabinet Töötaja
201 muusika Piia Salomon, Tiia Hermann
202 aula
202a huvijuht Laine Ülemaante
203 eesti keel, logopeed Ly Kuningas
204 võõrkeel Kätlin Laur
205 inglise keel Signe Vahtramäe
206 eesti keel Kersti Soomets
207 matemaatika Anne Aasamets
208 keraamikaklass Kadri Karon
209 kunstiklass Kadri Karon
212 psühholoog Pille Kadak
213 eripedagoog Margit Jaanson
214 käsitöö Saima Tõgast
215 2.a klass Eha Kipri
216 1.a klass Eve Sinijärv
217 4.b klass, muusika Mare Tallo
3. korrus Kabinet Töötaja
301 ajalugu, ühiskonnaõpetus Helle Berg
303 meditsiinikabinett Kadri Vaet
304 geograafia Märt Kütas
305 eesti keel Ille Varner
306 matemaatika Eha Kukk
307 vene keel Regina Arnemann
308 klassiruum Mai Seller
309 arvutiklass A Mai Seller
310 arvutiklass B Mai Seller
311 inglise keel Ly Rätsep
Sambla 20 kodundusklass ja õppeköök Saima Tõigast

 


2020/2021. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.


Sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”

Väljavõte…

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele
….
(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
….
(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.


 

 

Uudised