ÕPPETÖÖ korraldus 03.-07. mai 2021

 • 1.-4. klassidele toimub tavapärane õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena koolis
 • 5., 6., 7.,8., 10. ja 11. klassidele toimub distantsõpe tunniplaani alusel
 • klasside õppetöö toimub muudetud tunnijaotuse ning päevakava alusel
 • 9. klasside õppetöös on põhirõhk EKSAMIAINETEL (eesti keel, matemaatika, valikaine)
 • 9. klasside õppetöö toimub E, T ja K
 • Kontaktõppel on ka HEV õpilased
 • pikapäevarühmad töötavad vähendatud mahus
 • kehalise kasvatuse tunnid toimuvad, kui vähegi võimalik, õues
 • lubatud on konsultatsioonitunnid individuaalselt ja väikestes gruppides

TOITLUSTAMINE 03. – 07. mai 2021

 • õpilased (1, 2, 3, 4 klassid ja 9 klass E, T, K) söövad koolis kahes vahetuses
 • klassidele, kes viibivad perioodil 03.05 – 07.05 distantsõppel (5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 klassid), korraldab kool toidupakkide jagamise esmaspäeval (03.05) alatest kella 10-st peauksest

HUVITEGEVUS 03. – 07. mai 2021

 • Huviringid toimuvad piiratud mahus. Huvitegevuses osalevatele õpilastele jagavad ringi tegevuse kohta teavet ringide juhendajad.

Alates 3. maist tohib siseruumides huvitegevust läbi viia järgmistel tingimustel:

 • Järgida tuleb 2+2 reeglit: koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi.
 • Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud.
 • Ruumi täituvus võib olla kuni 25%
 • Osalejad peavad kandma maske. Maski ei pea kandma alla 12-aastased lapsed

Alates 3. maist on välitingimustes huvitegevus lubatud järgmistel tingimustel:

 • Rühmas on kuni 10 osalejat, nende seas juhendaja. kui rühmi on rohkem kui üks, ei tohi nad omavahel kokku puutuda.
 • Nii sise- kui välitingimustes läbi viidavate tegevuste puhul ei kehti rühmapiirang kontaktõppesse lubatud sama klassi õpilastele

ÕPILASKODU 03. – 07. mai 2021

 • õpilaskodusse tulevad ainult 1.-4. ja 9. klasside õpilased
 • õpilaskodu alustab pühapäeval, 02. mail
 • õpilaskodu õpilasi toitlustatakse tavapäraselt (H, L, O, Õ)
 • õpilaskodu on koolipäevadel avatud alates 12.00

ÕPILASTRANSPORT perioodil 03. – 07. mai 2021

 • HOMMIK: Tali, Jäärja ja Tihemetsa suundadest tulevad õpilased tavapäraselt maakonnaliinidega
 • HOMMIK: Kanaküla ja Lodja-Sigaste-Tõitoja transport tavapärastel kellaaegadel (buss võib olla teine, suurem või väiksem)
 • PÄRAST KOOLI: Tali, Jäärja saavad koju maakonnaliinidega tavapäraselt (töötavad ka pikapäevarühmad)
 • PÄRAST KOOLI: Lodja-Sigaste õpilasliin väljub kell 13.30;
 • PÄRAST KOOLI: Tihemetsa-Tõlla õpilasliin väljub kell 13.30;
  Kategooriad: Uudised