Vabariigi Valitsuse korraldus ja seletuskiri.

Üldharidusele kehtivad 1. märtsist uued piirangud

Koolikorralduslik teave alates 01.märtsist 2021

ÕPPETÖÖ

 • 1.-4. klassidele toimub tavapärane õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena koolis
 • 5.-12.klassidele toimub distantsõpe tunniplaani alusel
 • HEV õpilased on kontaktõppel
 • pikapäevarühmad töötavad vähendatud mahus
 • kehalise kasvatuse tunnid toimuvad, kui vähegi võimalik, õues!
 • individuaalsed konsultatsioonitunnid ja olümpiaadideks ettevalmistamine on lubatud kokkuleppel õpetajaga tagades turvanõudeid
 • õppetöö info ametlik kanal on e-kool
 • õppetöö korraldamisel lähtume kooli distantsõppe korraldamise juhendist

https://www.kilingi.edu.ee/distantsoppe-korraldamise-juhend/

TOITLUSTAMINE

 • koolis viibivad õpilased söövad koolis sööklas ühes vahetuses
 • klassidele, kes viibivad distantsõppel, korraldab kool toidupakkide jagamise esmaspäeval, 1.märtsil 2021, alatest kella 11-st peauksest
 • 5., 6., 7., 8., 10. ja 11. klassi õpilastele väljastatakse kahe nädala toidupakk
 • 9. ja 12. klassi õpilastele väljastatakse ühe nädala toidupakk

HUVITEGEVUS

 • alates 01.märtsist päevakava ja huviringide tunniplaani alusel huvitegevust ei toimu
 • huvitegevuses osalevatele õpilastele jagavad distantsõppel oleku ajal ringi tegevuse kohta teavet ringide juhendajad kooskõlastatult huvijuhiga

ÕPILASKODU

 • õpilaskodusse tulevad ainult 1.-4. klasside õpilased
 • õpilaskodu alustab pühapäeval, 28. veebruaril
 • õpilaskodu õpilasi toitlustatakse tavapäraselt (H, L, O, Õ)
 • õpilaskodu on koolipäevadel avatud alates 12.00

ÕPILASTRANSPORT

 • hommik: Tali, Jäärja ja Tihemetsa suundadest tulevad õpilased tavapäraselt maakonnaliinidega
 • hommik: Kanaküla ja Lodja-Sigaste-Tõitoja transport tavapärastel kellaaegadel
 • pärast tunde: Lodja-Sigaste õpilasliin väljub kell 14.15
 • pärast tunde: Tihemetsa-Kanaküla õpilasliin väljub kell 14.15

TÄIENDAV TEAVE

 • õpilased, kes vajavad distantsõppe perioodiks IKT vahendeid, pöörduvad küsimustega klassijuhataja poole
 • onlines videotundide korraldamiseks on kooli poolt õpetajatele tagatud zoom keskkonna kasutamisvõimalused
 • koolis kontaktõppel olevatel õpilastel tuleb kinni pidada kooli nakkushaiguste, sh COVID-19, leviku tõkestamise plaanist.

https://www.kilingi.edu.ee/wp-content/uploads/2021/01/KiNG_nakkushaiguste_leviku-tõkestamise-plaan.pdf

Järgmised võimalikud muudatused sõltuvad Vabariigi Valitsuse otsustest

 

 

Kategooriad: Uudised