Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhikooli õppekava üldosa

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi III kooliastme   loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi II kooliastme loovtöö juhend

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme uurimistöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi päevakava

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tunniplaanid

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevus

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kalender

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi avalik leht facebook’is


2022/23 õppeaasta tunniplaanid:

https://king.edupage.org/timetable/


Riigieksamite vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Riigieksamite vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 24.aprill 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 2.mai 2023. a;
inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 2.–5.mai; 8.mai 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 17.mai 2023. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
eesti keel (kirjalik) – 2.juuni 2023. a;
matemaatika (kirjalik) – 7.juuni 2023. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12.juuni 2023. a;
valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–13.juuni 2023. a;
valikeksam inglise keeles (suuline) – 14.juuni 2023. a.

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2022/2023. õppeaastal

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 19.–22.september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23.september; 26.–27.september 2022. a;
A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28.september 2022. a;
A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30.september; 3.–4.oktoober 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13.oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
matemaatika (kirjalik) – 19.–22.september 2022. a;
eesti/vene keel (kirjalik) – 23.september; 26.–27.september 2022. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28.september 2022. a;
A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28.–30.september; 3.–4.oktoober 2022. a;
loodusõpetus (kirjalik) – 10.–13.oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17.–18.oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17.–21.oktoober 2022. a;
A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12.jaanuar 2023. a;
A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12.jaanuar 2023. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/121052022003


2022/23. õppeaastal KODUKLASSID
Klassijuhataja Koduklass
1.a klass Helina Pärnpuu 119
1.b klass Reine Klettenberg 120
2.a klass Terje Pahk 122
2.b klass Svetlana Kielas 121
3.a klass Eve Sinijärv 216
3.b klass Mai Seller 308
4.a klass Eha Kipri 215
4.b klass Moonika Ringas 306
5.b klass Urve Jõgi 109
5.a klass Thea Perm 201
6.a klass Signe Vahtramäe 205
6.b klass Mare Tallo 217
7.a klass Kätlin Laur 204
7.b klass Ly Rätsep 311
8.a klass Ille Varner 305
8.b klass Ly Kuningas 203
9.a klass Saima Tõigast 214
9.b klass Kersti Soomets 206
10. klass Anne Aasamets 207
11. klass Helle Berg 301
12. klass Kadri Karon 209

Õppetundide ajad

Tundide ajad
1. – 4. klass 5. – 7. klass 8.-12. kl
kell heliseb 08.30 tundi sisse
1. 8.30 – 9.15 8.30 – 9.15
2. 9.25 – 10.10 9.25 – 10.10
3. 10.20 – 11.05 10.20 – 11.05
11.05 – 11.25 (1.-4.kl söövad)
4. 11.25 – 12.10 11.15 – 12.00
12.00-12.20 (5.-7.kl söövad)
5. 12.20 – 13.05 12.20 – 13.05 12.10 – 12.55
12.55 – 13.15 (8.-12.kl söövad)
6. 13.15 – 14.00 13.15 – 14.00
7. 14.10 – 14.55 (heliseb välja) 14.10 – 14.55 (heliseb välja)

KABINETID, KLASSID, TÖÖTAJAD

KABINETID, KLASSID, TÖÖTAJAD
0-korrus Kabinet Töötaja
1 tehnoloogiaõpetus Raivo Tõnisson
1. korrus Kabinet Töötaja
107 direktor Erli Aasamets
108 sekretär, majandusjuht Ülle Kesküla, Ülle Tammela
109 bioloogia Urve Jõgi
110 füüsika Thea Perm
110 keemia Inge Post, Hele-Riin Kutsar
110a väikeklass Kristi Ollino
112 õppealajuhataja Kairi Kaldoja
113 õpetajate tuba
113a õppekirjandus Saima Tõigast, Sirje Jakobson
114 muusemklass Mari Karon, Reili Reintal
119 1.a klass Helina Pärnpuu
120 1.b klass Reine Klettenberg
121 2.b klass Svetlana Kielas
122 2.a klass Terje Pahk
2. korrus Kabinet Töötaja
201 loodusõpetus

muusika

Thea Perm 5.a klass

Piia Salomon, Tiia Hermann

202 aula
202a huvijuht Laine Ülemaante
203 eesti keel, logopeed Ly Kuningas
204 võõrkeel Kätlin Laur
205 inglise keel Signe Vahtramäe
206 eesti keel Kersti Soomets
207 matemaatika Anne Aasamets
208 keraamikaklass Kadri Karon
209 kunstiklass Kadri Karon
212 psühholoog Pille Kadak
213 eripedagoog Margit Jaanson
214 käsitöö Saima Tõgast
215 4.a klass Eha Kipri
216 3.a klass Eve Sinijärv
217 6.b klass, muusika Mare Tallo
3. korrus Kabinet Töötaja
301 ajalugu, ühiskonnaõpetus Helle Berg
303 meditsiinikabinett Kadri Vaet
304 geograafia, matemaatika Märt Kütas, Eha Kukk
305 eesti keel Ille Varner
306 matemaatika Moonika Ringas
307 vene keel Regina Arnemann
308 klassiruum Mai Seller
309 arvutiklass A Mai Seller
310 arvutiklass B Mai Seller
311 inglise keel Ly Rätsep
Sambla 20 kodundusklass ja õppeköök Saima Tõigast

 


2022/2023. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

2023/2024. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:
1) I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a;
2) II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a;
3) III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a.

https://www.riigiteataja.ee/akt/129042022018


Sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”

Väljavõte…

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele
….
(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
….
(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.