Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tööalase enesetäienduse kord

Õppekäikude läbiviimise kord ja avalduse vorm

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppejuhi, õpetajate, tugispetsialistide ning teiste õppe- ja kasvatusalal töötavate isikute ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord


Õpetajate koolitusprojektid

2017 II Pärnumaa kaasava hariduse konverents „Erinevad lapsed, erinevad teed, üks maailm“.

2017 Eesti 13 kooli koostööprojekt „Õppijat toetavate tugistruktuuride tõhus koostöö lapse arenguteel“

2017 Pärnumaa koolide koolitus „Pärnumaa: ühine õppimine lahenduskesksetes kovisioonigruppides“.

2016-2017. a koolitusprojekt “Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpetajate eneseanalüüsi ja tagasiside oskuste täiendamine”.

2016 I Pärnumaa kaasava hariduse konverents „Kogukond, kus õpitakse“.

2016 KiNG õpetajate „Praktikult praktikule“ seminar

2015-2016 a Projekt “Praktikult praktikule