Kilingi-Nõmme Gümnaasium

eKoolHuvitav KoolKilingi-Nõmme Gümnaasiumi veebiõppekeskkondKilingi-Nõmme Gümnaasiumi YoutubeKilingi-Nõmme Gümnaasiumi Facebook grupp

Õpilasele

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppekava üldosa.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi uurimistöö juhend.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri


Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2018/2019. õppeaastal.


2018/19. õppeaastal KODUKLASSID

Algklasside maja, Pargi 6

  Klassijuhataja Koduklass
1.a klass Terje Pahk 134
1.b klass Svetlana Kielas 211
2.a klass Eve Sinijärv 218
2.b klass Mare Tallo 137
3.a klass Eha Kipri 215
3.b klass Reine Klettenberg 217

Peahoone, Sambla 18

  Klassijuhataja Koduklass
4. klass Ille Varner 305
5.a klass Mai Seller 308
5.b klass Kersti Soomets 206
6.a klass Anne Aasamets 122
6.b klass Moonika Ringas 119
7.a klass Urve Jõgi 109
7.b klass Kairi Kaldoja 120
8.a klass Kadri Karon 209
8.b klass Signe Vahtramäe 205
9.a klass Ly Kuningas 203
9.b klass Regina Arnemann 307
10. klass Helle Berg 301
11. klass Saima Tõigast 214
12. klass Ly Rätsep 311

KABINETID, KLASSID, TÖÖTAJAD

 

0-korrus Kabinet Töötaja
001 tehnoloogiaõpetus Raivo Tõnisson

 

1. korrus Kabinet Töötaja
107 direktor Erli Aasamets
108 sekretär, majandusjuht Ülle Kesküla, Ülle Tammela
109 bioloogia Urve Jõgi
110 füüsika Thea Perm, Raivo Tõnisson
110 keemia Inge Post
112 õppealajuhataja Kairi Kaldoja
113 õpetajate tuba
113a õppekirjandus Saima Tõigast, Sirje Jakobson
114 muusemklass Mari Karon
119 matemaatika, pikapäevarühm Moonika Ringas
120 võõrkeel Kairi Kaldoja
121 eripedagoog Margit Jaanson
122 matemaatika Anne Aasamets

 

2. korrus Kabinet Töötaja
201 muusika Elon Miisna, Piia Salomon
202 aula
202a huvijuht Laine Ülemaante
203 eesti keel, logopeed Ly Kuningas
204 võõrkeel Kätlin Laur
205 inglise keel Signe Vahtramäe
206 eesti keel Kersti Soomets
207 klassiruum
208 keraamikaklass Kadri Karon
209 kunstiklass Kadri Karon
212 psühholoog Pille Kadak
214 käsitöö Saima Tõgast
215 inglise keel Mare Lapp
216 klassiruum
217 klassiruum

 

3. korrus Kabinet Töötaja
301 ajalugu, ühiskonnaõpetus Helle Berg
303 meditsiinikabinett
304 geograafia Elli Altin
305 eesti keel Ille Varner
306 matemaatika Eha Kukk
307 vene keel Regina Arnemann
308 klassiruum Mai Seller
309 arvutiklass A Mai Seller
310 arvutiklass B Mai Seller
311 inglise keel Ly Rätsep

2018/2019. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 22. oktoober 2018. a kuni 28. oktoober 2018. a;
2) II vaheaeg 24. detsember 2018. a kuni 6. jaanuar 2019. a;
3) III vaheaeg 25. veebruar 2019.a kuni 3. märts 2019. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 22. aprill 2019. a kuni 28. aprill 2019. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 12. juuni 2019. a kuni 31. august 2019. a.


Sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”

Väljavõte…

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele
….
(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
….
(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.


 

 

Uudised