Kilingi-Nõmme Gümnaasium

eKoolHuvitav KoolKilingi-Nõmme Gümnaasiumi veebiõppekeskkondKilingi-Nõmme Gümnaasiumi YoutubeKilingi-Nõmme Gümnaasiumi Facebook grupp

Õpilasele

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhikooli õppekava üldosa.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi uurimistöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1.-3. klassi käitumise ja hoolsuse hindamise juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 4.-9. klassi käitumise ja hoolsuse hindamise juhend.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri


Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained ning ajad on seoses riigis kehtiva eriolukorraga muudetud


2019/20. õppeaastal KODUKLASSID

Algklasside maja, Pargi 6

  Klassijuhataja Koduklass
1.a klass Eha Kipri 215
1.b klass Reine Klettenberg 217

Peahoone, Sambla 18

  Klassijuhataja Koduklass
2.a klass Terje Pahk 122
2.b klass Svetlana Kielas 121
3.a klass Eve Sinijärv 216
3.b klass Mare Tallo 217
4.a klass Kätlin Laur 204
4.b klass Ly Rätsep 311
5. y klass Ille Varner 305
5. x klass Ly Kuningas 203
6.a klass Mai Seller 308
6.b klass Kersti Soomets 206
7.a klass Anne Aasamets 207
7.b klass Moonika Ringas 119
8.a klass Urve Jõgi 109
8.b klass Kairi Kaldoja 120
9.a klass Kadri Karon 209
9.b klass Signe Vahtramäe 205
10. klass Regina Arnemann 307
11. klass Helle Berg 301
12. klass Saima Tõigast 214

KABINETID, KLASSID, TÖÖTAJAD

 

0-korrus Kabinet Töötaja
001 tehnoloogiaõpetus Raivo Tõnisson

 

1. korrus Kabinet Töötaja
107 direktor Erli Aasamets
108 sekretär, majandusjuht Ülle Kesküla, Ülle Tammela
109 bioloogia Urve Jõgi
110 füüsika Thea Perm, Raivo Tõnisson
110 keemia Inge Post
112 õppealajuhataja Kairi Kaldoja
113 õpetajate tuba
113a õppekirjandus Saima Tõigast, Sirje Jakobson
114 muusemklass Mari Karon
119 matemaatika, pikapäevarühm Moonika Ringas
120 võõrkeel Kairi Kaldoja
121 2.b klass Svetlana Kielas
122 2.a klass Terje Pahk

 

2. korrus Kabinet Töötaja
201 muusika Elon Miisna, Piia Salomon
202 aula
202a huvijuht Laine Ülemaante
203 eesti keel, logopeed Ly Kuningas
204 võõrkeel Kätlin Laur
205 inglise keel Signe Vahtramäe
206 eesti keel Kersti Soomets
207 matemaatika Anne Aasamets
208 keraamikaklass Kadri Karon
209 kunstiklass Kadri Karon
212 psühholoog Pille Kadak
214 käsitöö Saima Tõgast
215 eripedagoog Margit Jaanson
216 3.a klass Eve Sinijärv
217 3.b klass, muusika Mare Tallo

 

3. korrus Kabinet Töötaja
301 ajalugu, ühiskonnaõpetus Helle Berg
303 meditsiinikabinett Kadri Vaet
304 geograafia Elli Altin
305 eesti keel Ille Varner
306 matemaatika Eha Kukk
307 vene keel Regina Arnemann
308 klassiruum Mai Seller
309 arvutiklass A Mai Seller
310 arvutiklass B Mai Seller
311 inglise keel Ly Rätsep

2019/2020. õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;
3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.


Sotsiaalministri määrus “Tervisekaitsenõuded kooli päevakavale ja õppekorraldusele”

Väljavõte…

§ 9. Temperatuuri mõju õppetegevuse korraldamisele
….
(3) Õppetunnid võib ära jätta, kui sõit kooli ja tagasi ei ole korraldatud ja tegelikult toimiv välisõhu temperatuur on:

1) miinus 20 ºC ja madalam 1.–6. klassis;
2) miinus 25 ºC ja madalam 7.–9. klassis.
….
(6) Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Riigi Ilmateenistuse veebilehel http://www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.


 

 

Uudised