Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loovtööde koostamise juhendi leiad siit.

 

Põhikooli loovtööde ajakava 2018/19
Aeg Tegevus Vastutaja
september, oktoober 2018 Seminar õpilastele Õppealajuhataja
Teema ja juhendaja valik Klassijuhataja, juhendaja
09. november 2018 Teema, juhendaja kinnitamine direktori käskkirjaga Õppealajuhataja
november 2018 Loovtöö kavandamine, tegevusplaani koostamine Juhendaja
november 2018 – märts 2019 Töö teostamine Juhendaja
jaanuar 2019 Tööde tutvustamise seminar Juhendaja
jaanuar 2019 Retsensendi määramine Õppealajuhataja
aprill 2019 Töö vormistamine, korrektuur , Juhendaja annab loovtööle heakskiidu, esitab retsensendile vormistatud loovtöö ja aruandelehe Juhendaja
mai 2019 Retsensioon hinnangulehel esitatakse õpilasele ja õpilane valmistab koos Juhendaja
juhendajaga ette esitluse
mai 2019 Juhendaja täidab hinnangulehe ja esitab töö hindamiskomisjonile Juhendaja
mai 2019 Töö esitlemine Õppealajuhataja