Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loovtööde koostamise juhendi leiad siit.

Põhikooli (8.klassi) loovtööde ajakava 2021/22
Aeg Tegevus Vastutaja
september  2021 Seminar õpilastele Õppealajuhataja
12. november 2021 Teema ja juhendaja valik Klassijuhataja, juhendaja
15.november 2021 Teema, juhendaja kinnitamine direktori käskkirjaga Õppealajuhataja, direktor
november – detsember 2021 Loovtöö kavandamine, tegevusplaani koostamine Juhendaja
november 2021- märts 2022 Töö teostamine Juhendaja
veebruar 2022 Tööde tutvustamise seminar Juhendaja, klassijuhataja
veebruar 2022 Retsensendi määramine Õppealajuhataja
aprill 2022 Töö vormistamine, korrektuur , juhendaja annab loovtööle heakskiidu, esitab retsensendile vormistatud loovtöö ja aruandelehe Juhendaja
mai 2022 Retsensioon hinnangulehel esitatakse õpilasele ja õpilane valmistab koos juhendajaga ette esitluse Juhendaja
mai 2022 Juhendaja täidab hinnangulehe ja esitab töö hindamiskomisjonile Juhendaja
mai 2022 Töö esitlemine kaitsmiskomisjoni ees Õppealajuhataja
Põhikooli (9.klassi) loovtööde ajakava 2021/22
Aeg Tegevus Vastutaja
september – oktoober 2021 Töö vormistamine, korrektuur , juhendaja annab loovtööle heakskiidu, esitab retsensendile vormistatud loovtöö ja aruandelehe Juhendaja
oktoober 2021 Retsensioon hinnangulehel esitatakse õpilasele ja õpilane valmistab koos juhendajaga ette esitluse Juhendaja
15. oktoober 2021 Juhendaja täidab hinnangulehe ja esitab töö hindamiskomisjonile Juhendaja
03. november 2021 Töö esitlemine kaitsmiskomisjoni ees Õppealajuhataja

 

10. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2021/22
Aeg Tegevus Vastutaja
september 2021 – juuni 2022 Uurimis- ja praktiliste tööde kirjutamise kursus Õppealajuhataja
detsember 2021 – jaanuar 2022 Uurimistöö valdkonna ja juhendaja valimine Juhendaja
Konsultatsioonide aja määramine
17. jaanuar 2022 Kokkuleppe allkirjastamine Juhendaja
jaanuar-veebruar 2022 Uurimistöö kava ja kalenderplaani koostamine Juhendaja
jaanuar – mai 2022 Töö referatiivse osa  valmimine Juhendaja
mai 2022 Töö eelkaitsmine juhendaja, õppealajuhataja
mai – oktoober 2022 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine. Teksti kirjutamine ja töö lõplik vormistamine Juhendaja
14. oktoober  2022 Tööde esitamine kaitsmiseks Juhendaja
november 2022 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
detsember 2022 Täiendava esitamata või tagasilükatud tööde esitamise kuupäeva määramine Direktor
11. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2021/22
Aeg Tegevus Vastutaja
08. oktoober 2021 Uurimis- ja praktiliste tööde esitamine eelkaitsmiseks Juhendaja, õppealajuhataja
18.-19.oktoober 2021 Uurimis- ja praktiliste tööde eelkaitsmine Õppealajuhataja
 oktoober – aprill 2022 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine. Teksti kirjutamine ja töö lõplik vormistamine Juhendaja, õppealajuhataja
18. aprill 2022 Tööde esitamine kaitsmiseks Direktor
10. mai 2022 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
mai 2022 Täiendava esitamata või tagasilükatud tööde esitamise kuupäeva määramine Direktor