Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loovtööde koostamise juhendi leiad siit.

 

Põhikooli loovtööde ajakava 2019/20. õa

 
Aeg Tegevus Vastutaja
september 2019 Seminar õpilastele Õppealajuhataja
Teema ja juhendaja valik Klassijuhataja, juhendaja
8 . november 2019 Teema, juhendaja kinnitamine direktori käskkirjaga Õppealajuhataja
november 2019 Loovtöö kavandamine, tegevusplaani koostamine Juhendaja
november 2019 – märts 2020 Töö teostamine Juhendaja
jaanuar 2020 Tööde tutvustamise seminar Juhendaja
jaanuar 2020 Retsensendi määramine Õppealajuhataja
aprill 2020 Töö vormistamine, korrektuur , juhendaja annab loovtööle heakskiidu, esitab retsensendile vormistatud loovtöö ja aruandelehe Juhendaja
mai 2020 Retsensioon hinnangulehel esitatakse õpilasele ja õpilane valmistab koos Juhendaja
juhendajaga ette esitluse
mai 2020 Juhendaja täidab hinnangulehe ja esitab töö hindamiskomisjonile Juhendaja
mai 2020 Töö esitlemine Õppealajuhataja