Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi III kooliastme   loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme uurimistöö juhend.

Põhikooli (8.klassi) loovtööde ajakava 2023/24
Aeg Tegevus Vastutaja
oktoober  2023 Seminar õpilastele õppealajuhataja
oktoober 2023 Teema ja juhendaja valik klassijuhataja, juhendaja, õpilane
03. november 2023 Teema ja juhendaja kinnitamine klassijuhataja, juhendaja, õpilane
november 2023 Loovtöö kavandamine, tegevusplaani koostamine juhendaja, õpilane
november 2023- märts 2024 Töö teostamine juhendaja, õpilane
jaanuar 2024 Tööde tutvustamise seminar juhendaja, klassijuhataja, õpilane
veebruar 2024 Retsensendi määramine õppealajuhataja
aprill 2024 Töö vormistamine juhendaja, õpilane
aprill 2024 Juhendaja annab loovtööle heakskiidu, esitab retsensendile vormistatud loovtöö ja aruandelehe Juhendaja, õpilane
mai 2024 Retsensioon esitatakse hinnangulehel õpilasele ja õpilane valmistab koos juhendajaga ette esitluse Juhendaja, õpilane
mai 2024 Juhendaja täidab hinnangulehe ja esitab töö hindamiskomisjonile Juhendaja
mai 2024 Töö esitlemine kaitsmiskomisjoni ees Õppealajuhataja

 

10. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2023/24
Aeg Tegevus Vastutaja
september 2023 – juuni 2024 Uurimis- ja praktiliste tööde kirjutamise kursus Õppealajuhataja
september – detsember 2023 Uurimistöö valdkonna ja juhendaja valimine Juhendaja
Konsultatsioonide aja määramine
14. detsember 2024 Kokkuleppe allkirjastamine Juhendaja
detsember 2023 – jaanuar 2024 Uurimistöö kava ja kalenderplaani koostamine Juhendaja
jaanuar – mai 2024 Töö referatiivse osa  valmimine Juhendaja
aprill 2024 Töö eelkaitsmine juhendaja, õppealajuhataja
mai – oktoober 2024 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine. Teksti kirjutamine ja töö lõplik vormistamine Juhendaja
november  2024 Tööde esitamine kaitsmiseks Juhendaja
detsember 2024 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
11. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2023/24
Aeg Tegevus Vastutaja
10. november 2023 Tööde esitamine kaitsmiseks Direktor
1. detsember 2023 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
detsember 2023 Täiendava esitamata või tagasilükatud tööde esitamise kuupäeva määramine Direktor