Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise juhendi leiad siit.

 

Uurimistöö või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2018/19
Aeg  Tegevus  Vastutaja
I nädal september 2018 Uurimistöö valdkonna ja juhendaja valimine.  Juhendaja
Konsultatsioonide aja määramine
I nädal september 2018 Seminar Õppealajuhataja
28. september 2018 Kokkuleppe allkirjastamine Juhendaja
oktoober 2018 Uurimistöö kava ja kalenderplaani koostamine Juhendaja
november – jaanuar 2018/19 Töö referatiivse osa  valmimine Juhendaja
jaanuar 2019 Töö eelkaitsmine juhendaja
jaanuar – märts 2019 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine Juhendaja
29. märts 2019 Teksti kirjutamine ja lõplik vormistamine Juhendaja
2.-3. aprill 2019 Tööde esitamine kaitsmiseks Juhendaja
mai 2019 Uurimistööde ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
juuni 2019 Esitamata või tagasilükatud tööde esitamise tähtaja määramine Direktor