Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise juhendi leiad siit.

10. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2020/21
Aeg Tegevus Vastutaja
september 2020 – juuni 2021 Uurimis- ja praktiliste tööde kirjutamise kursus Õppealajuhataja
detsember 2020 – jaanuar 2021 Uurimistöö valdkonna ja juhendaja valimine Juhendaja
Konsultatsioonide aja määramine
29. jaanuar 2021 Kokkuleppe allkirjastamine Juhendaja
jaanuar – veebruar 2021 Uurimistöö kava ja kalenderplaani koostamine Juhendaja
jaanuar – mai 2021 Töö referatiivse osa  valmimine Juhendaja
mai 2021 Töö eelkaitsmine juhendaja, õppealajuhataja
mai – oktoober 2021 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine. Teksti kirjutamine ja töö lõplik vormistamine Juhendaja
15. oktoober  2021 Tööde esitamine kaitsmiseks Juhendaja
november 2021 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
detsember 2021 Täiendava esitamata või tagasilükatud tööde esitamise kuupäeva määramine Direktor
11. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ja kaitsmise ajakava 2020/21
Aeg Tegevus Vastutaja
oktoober 2020 Uurimis- ja praktiliste tööde eelkaitsmine Õppealajuhataja
oktoober – aprill 2021 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine. Teksti kirjutamine ja töö lõplik vormistamine Juhendaja
01.aprill 2021 Tööde esitamine kaitsmiseks Juhendaja
29. aprill 2021 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
mai 2021 Täiendava esitamata või tagasilükatud tööde esitamise kuupäeva määramine Direktor