Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi uurimistööde koostamise ja vormistamise juhendi leiad siit.

10. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2021/22
Aeg Tegevus Vastutaja
september 2021 – juuni 2022 Uurimis- ja praktiliste tööde kirjutamise kursus Õppealajuhataja
detsember 2021 – jaanuar 2022 Uurimistöö valdkonna ja juhendaja valimine Juhendaja
Konsultatsioonide aja määramine
17. jaanuar 2022 Kokkuleppe allkirjastamine Juhendaja
jaanuar-veebruar 2022 Uurimistöö kava ja kalenderplaani koostamine Juhendaja
jaanuar – mai 2022 Töö referatiivse osa  valmimine Juhendaja
mai 2022 Töö eelkaitsmine juhendaja, õppealajuhataja
mai – oktoober 2022 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine. Teksti kirjutamine ja töö lõplik vormistamine Juhendaja
14. oktoober  2022 Tööde esitamine kaitsmiseks Juhendaja
november 2022 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
detsember 2022 Täiendava esitamata või tagasilükatud tööde esitamise kuupäeva määramine Direktor
11. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2021/22
Aeg Tegevus Vastutaja
08. oktoober 2021 Uurimis- ja praktiliste tööde esitamine eelkaitsmiseks Juhendaja, õppealajuhataja
18.-19.oktoober 2021 Uurimis- ja praktiliste tööde eelkaitsmine Õppealajuhataja
 oktoober – aprill 2022 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine. Teksti kirjutamine ja töö lõplik vormistamine Juhendaja, õppealajuhataja
18. aprill 2022 Tööde esitamine kaitsmiseks Direktor
10. mai 2022 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
mai 2022 Täiendava esitamata või tagasilükatud tööde esitamise kuupäeva määramine Direktor