Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi I kooliastme loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi II kooliastme loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi III kooliastme loovtöö juhend.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme uurimistöö juhend.

10. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2022/23
Aeg Tegevus Vastutaja
september 2022 – juuni 2023 Uurimis- ja praktiliste tööde kirjutamise kursus Õppealajuhataja
september 2022 – detsember 2022 Uurimistöö valdkonna ja juhendaja valimine Juhendaja
Konsultatsioonide aja määramine
14. detsember 2022 Kokkuleppe allkirjastamine Juhendaja
detsember 2022 – jaanuar 2023 Uurimistöö kava ja kalenderplaani koostamine Juhendaja
jaanuar – mai 2023 Töö referatiivse osa  valmimine Juhendaja
mai 2023 Töö eelkaitsmine juhendaja, õppealajuhataja
mai – oktoober 2023 Töö praktilise osa valmimine. Uurimuse teostamine. Teksti kirjutamine ja töö lõplik vormistamine Juhendaja
oktoober  2023 Tööde esitamine kaitsmiseks Juhendaja
november 2023 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
11. klassi uurimis- või praktilise töö ettevalmistamise ajakava 2022/23
Aeg Tegevus Vastutaja
31. oktoober 2022 Tööde esitamine kaitsmiseks Direktor
22. november 2022 Gümnaasiumi uurimis- ja praktiliste tööde kaitsmine Õppealajuhataja
november2022 Täiendava esitamata või tagasilükatud tööde esitamise kuupäeva määramine Direktor
Põhikooli (8.klassi) loovtööde ajakava 2022/23
Aeg Tegevus Vastutaja
september  2022 Seminar õpilastele õppealajuhataja
september-oktoober 2022 Teema ja juhendaja valik klassijuhataja, juhendaja, õpilane
04. november 2022 Teema ja juhendaja kinnitamine klassijuhataja, juhendaja, õpilane
november 2022 Loovtöö kavandamine, tegevusplaani koostamine juhendaja, õpilane
november 2022- märts 2023 Töö teostamine juhendaja, õpilane
jaanuar 2023 Tööde tutvustamise seminar juhendaja, klassijuhataja, õpilane
jaanuar 2023 Retsensendi määramine õppealajuhataja
aprill 2023 Töö vormistamine juhendaja, õpilane
aprill 2023 Juhendaja annab loovtööle heakskiidu, esitab retsensendile vormistatud loovtöö ja aruandelehe Juhendaja, õpilane
mai 2023 Retsensioon esitatakse hinnangulehel õpilasele ja õpilane valmistab koos juhendajaga ette esitluse Juhendaja, õpilane
mai 2023 Juhendaja täidab hinnangulehe ja esitab töö hindamiskomisjonile Juhendaja
mai 2023 Töö esitlemine kaitsmiskomisjoni ees Õppealajuhataja