Uurimistööde loend

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste koostatud ja registreeritud uurimistööde nimekiri.
Jrk nr Autor Uurimistöö pealkiri Töö liik Juhendaja Aasta Lk
1 Sanna Savi Minu vanaema Aita Manavaldi vaimsest pärandist Kodu-uurimistöö Imbi-Sirje Torm 2006 70
2 Kaarel Aia Miks Adolf Hitler vihkas juute Uurimistöö Helle Berg 2009 14
3 Killu Alamaa Häälikupikkuste märkimise vead 4.-5. Klasside õpilaste kirjalikes töödes Uurimistöö Ly Kuningas 2009
4 Maarja Hermann Kaugel kodumaast Kodu-uurimistöö Helle Berg 2009 27
5 Meliine Ilves Figuraalne ja geomeetriline ornament islami kunstis Uurimistöö Marika Ristmäe 2009 27
6 Karel Kaljula Toitumine ja E-ained Uurimistöö Inge Post 2009 20
7 Kiiljan Kanarbik Meelemürgid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiõpilaste seas Uurimistöö Elli Altin 2009 24
8 Kristjan Kanarbik Noorte vaba aeg ja selle sisustamise võimalused Kodu-uurimistöö Mari Karon 2009 21
9 Kristjan Kanter Prügi taaskäitlus Eestis ja inimeste suhtumine prügi taaskäitlusse Uurimistöö Elli Altin 2009 15
10 Marek Kartau Simsoni järve ökoloogiline areng Uurimistöö Elli Altin 2009 21
11 Kerly Karv Hirmu- ja õudusunenäod Uurimistöö Pille Kadak 2009 22
12 Meriliis Keernik Rokokoostiil interjööris Uurimistöö Marika Ristmäe 2009 31
13 Lotta-Marii Kingla Claude Monet ja impressionism Uurimistöö Marika Ristmäe 2009 28
14 Triin Kruusma Slängisõnad Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste hulgas Uurimistöö Ly Kuningas 2009 21
15 Liis Liblik Mehis Heinsaar Uurimistöö Ille Varner 2009 22
16 Rein Link Vibulaskmine Uurimistöö Kuro Link 2009
17 Marko Mei Muusikapalade ja majandusõpetuse integreerumine Uurimistöö Erli Aasamets 2009 15
18 Maigrit Mägi Sass Henno Uurimistöö Kersti Soomets 2009 27
19 Martin Oder Kerttu Rakke-kas kirjanik või kirjutaja Uurimistöö Kersti Soomets 2009 26
20 Henry Olde Orienteerumine Uurimistöö Ülo Liblik 2009 10
21 Argo Ollino Pommid ja lõhkekehad Uurimistöö Inge Post 2009 16
22 Kristjan Pahk Globaalne kliima soojenemine Uurimistöö Elli Altin 2009 28
23 Martin Peik Kõige sobilikum kõnekaart Kilingi-Nõmmes elavale noorele Uurimistöö Erli Aasamets 2009 15
24 Karl Romanenkov Uurimistööde teostamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis Uurimistöö Elli Altin 2009 19
25 Liis Rotar Hireoglüüfide kasutamine Uurimistöö Helle Berg 2009 19
26 Maris Saar Tervislik koolitoit Uurimistöö Urve Jõgi 2009 21
27 Sten Saarpere Võrkpall Uurimistöö Ülo Liblik 2009 10
28 Karlis Salomon Jalgpall Uurimistöö Ülo Liblik 2009 15
29 Kersti Savi Kalvi ja Luke mõis Uurimistöö Helle Berg 2009 13
30 Sander Savi Reggae populaarsus õpilaste seas Uurimistöö Esta Kivisild 2009 14
31 Timo Sepp Saarde ja Suure-Jaani valla rahvastiku võrdlus Uurimistöö Elli Altin 2009 14
32 Ebe-Kai Siim Lapse mäng sünnist kuni seitsmenda eluaastani Uurimistöö Kadri Karon 2009 22
33 Kristjan Teearu Ristiküla kool Kodu-uurimistöö Mari Karon 2009 16
34 Sten Vabrit Sülearvutite kasutamine õppetöös Uurimistöö Erli Aasamets 2009 15
35 Madis Valdmann Eesti Vabariigi lennundusajalugu 1918-1920 Uurimistöö Ly Aasav 2009 13
36 Katre Veski Rasestumisvastased meetodid Uurimistöö Agnes Melnits 2009 27
37 Agnes-Carmen Vreimann Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10.-12.klasside õpilaste tervisekäitumine Uurimistöö Urve Jõgi 2009 14
38 Meriliis Keernik Kompositsioonivõtted juugendlikus ja funktsionalistlikus arhitektuuris Uurimistöö Marika Ristmäe 2010 42
39 Liis Rotar Valguse osatähtsus loodus- ja stuudiofotode jäädvustamisel Uurimistöö Marika Ristmäe 2010 46
40 Sander Savi Bob Marley – Reggae kroonimata kuningas Uurimistöö Esta Kivisild 2010 25
41 Kristjan Teearu Ristiküla kool Kodu-uurimistöö Mari Karon 2010 37
42 Taivo Aal Artur Tammani mälestustest/18 Kodu-uurimistöö Ly Aasav 2010 18
43 Maarja Adamson Stieg Larssoni “Lohetätoveeringuga tüdruk”/30 Uurimistöö Ille Varner 2010 30
44 Silver Ambos Seitsmekümnendate popmuusika/23 Uurimistöö Esta Kivisild 2010 23
45 Andras Banyasz Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste kokkupuuted küberkuritegevusega/23 Uurimistöö Erli Aasamets 2010 23
46 Arvi Berg Lõhkeained/14 Uurimistöö Inge Post 2010 14
47 Diane Dreving Kehalise aktiivsuse ja vaimse tervise vahelised seosed/17 Uurimistöö Kadri Karon 2010 17
48 Liina Ennusaar Muusika ja sellega kaasnevad võimalused/51 Uurimistöö Esta Kivisild 2010 51
49 Ketlin Grents Pärnumaa puhkeala/31 Uurimistöö Elli Altin 2010 31
50 Sandra Gustavson Minu lapse areng/24 Uurimistöö Pille Kadak 2010 24
51 Merili Jakobson Algklasside õpilaste hinnang koolilõunale/28 Uurimistöö Pille Kadak 2010 28
52 Kätlin Jänes Marie-Antoinette/24 Uurimistöö Ly Aasav 2010 24
53 Annika Karotamm Uue meedia keelekasutus/28 Uurimistöö Ly Kuningas 2010 28
54 Gabriel Kase Suhtumine seksuaalvähemustesse Kilingi-Nõmme noorte hulgas/29 Uurimistöö Agnes Melnits 2010 29
55 Helina Kasela Värvid inimese elus/20 Uurimistöö Marika Ristmäe 2010 2
56 Indrek Kask Treenijad Kilingi-Nõmme jõusaalis/19 Uurimistöö Arko Kask 2010 19
57 Markus Kivimurru Käsipall/16 Uurimistöö Tarmo Karon 2010 16
58 Kristo Kiviselg Kaasaegne lähenemine etiketikursusele ja selle rakendumine praktilises töös/25 Uurimistöö Saima Tõigast 2010 25
59 Silver Kiviselg 9/11 ametlikus raportis olevad vead/25 Uurimistöö Ly Aasav 2010 25
60 Kaupo Koovit Eesti kergejõustikuklubide tegevus/25 Uurimistöö Kuro Link 2010 25
61 Eleri Lanno Noorte huvi lugemise vastu/20 Uurimistöö Ille Varner 2010 20
62 Rauno Leesi Keskmaajooksjate ettevalmistuse võimalustest/24 Uurimistöö Ülo Liblik 2010 24
63 Marili Lensment Rokokoo stiil moes/22 Uurimistöö Marika Ristmäe 2010 22
64 Stella Loite Mälestusi Henno Sepa elust/24 Kodu-uurimistöö Ly Aasav 2010 24
65 Siret Lohk Huvitegevus Kilingi-Nõmme Keskkoolis aastatel 1945-1972 rõhuasetusega muusikalisel huvitegevusel Olev Sepa juhtimise all./15 Kodu-uurimistöö Helle Berg 2010 15
66 Keili Lutschan Väärtused ja väärtushinnangud/17 Uurimistöö Pille Kadak 2010 17
67 Tiina Lükk Inglise laenud ajakirjanduskeeles/19+ Uurimistöö Ly Kuningas 2010 19
68 Toomas Närep Väärarusaamad Hitlerist/18 Uurimistöö Ly Aasav 2010 18
69 Jan Osipov Hip-hopi mõjutused kaasaegses ühiskonnas/16 Uurimistöö Esta Kivisild 2010 16
70 Triin Palm Jaan Tätte loomingut mõjutavad tegurid/29 Uurimistöö Esta Kivisild 2010 29
71 Hendri Parrol Sportlaste energiavajadus ja energia tagamine õige toitumise teel/34 Uurimistöö Urve Jõgi 2010 34
72 Janela Peterson Abiturientide valikud pärast gümnaasiumi lõppu Kilingi-Nõmme Gümnaasuiumi ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi näitel/57 Uurimistöö Erli Aasamets 2010 57
73 Talis Pulk Ökoloogiline jalajälg ja keskkonnaohud/18 Uurimistöö Elli Altin 2010 18
74 Uku Mark Pärtel Transrasvad ja rasvlahustuvad vitamiinid/23 Uurimistöö Inge Post 2010 23
75 Elmu Randoja Noorte suhe narkootikumidega Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis/28 Uurimistöö Agnes Melnits 2010 28
76 Tauri Rattam Aja planeerimisest/14 Uurimistöö Erli Aasamets 2010 14
77 Anu Rist Teksti abi mulgimurdelistest sõnadest arusaamisel/23 Uurimistöö Ille Varner 2010 23
78 Siiri Rist Üldine toitumine/26 Uurimistöö Urve Jõgi 2010 26
79 Merly Rosenberg Turism ja turismiettevõtted Eestis/22 Uurimistöö Mari Karon 2010 22
80 Emilie Ruul Euroopa kultuurikülade projektist ja tähtsusest Kilingi-Nõmme elanikele/25 Uurimistöö Kätlin laur 2010 25
81 Hans-Joosep Saar Jahiturism Eestis/14 Uurimistöö Kuro Link 2010 14
82 Airiki Talts Kodukoha Allikukivi ajaloost ja vaatamisväärsustest/22+ Kodu-uurimistöö Ly Aasav 2010 22
83 Siim Talts Küttesüsteemid/28 Uurimistöö Erli Aasamets 2010 28
84 Triin Tammes Aidi Vallik/26 Uurimistöö Ille Varner 2010 26
85 Liina Tilk Reklaam ja selle hindamine ajakirjareklaami näitel/37 Uurimistöö Pille Kadak 2010 37
86 Tanel Tursk VI klassi õpilaste ja lastevanemate rahulolu e-kooliga/16 Uurimistöö Eha Kukk 2010 16
87 Anett Tähiste Suitsetamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 6.-8.kl õpilaste seas/27 Uurimistöö Agnes Melnits 2010 27
88 Taavi Uke Korvpall ja selle populaarsus Kilingi-Nõmmes/18 Uurimistöö Kuro Link 2010 18
89 Merlin Vaher Vana-Rooma villa-arhitektuur ja seinamaali areng/24 Uurimistöö Marika Ristmäe 2010 24
90 Katrin Vinkel Humalaste jõgi/17 Uurimistöö Elli Altin 2010 17
91 Mihkel Vinogradov Soojuskaod Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis/21 Uurimistöö Elli Altin 2010 21
92 Indrek Volt Vesi Marsil/28 Uurimistöö Kersti Õilsalu 2010 28
93 Kati Õitspuu Suitsetamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhikooli õpilaste seas/28 Uurimistöö Urve Jõgi 2010 28
94 Lisann Aarsoo Autism Uurimistöö Moonika Ringas 2011 13
95 Kadi Auväärt Puudega lapse ja tema pere toimetulek igapäevaelus Uurimistöö Urve Jõgi 2011 18
96 Merlin Joa Suure-Kõpu mõis Uurimistöö Helle Berg 2011 17
97 Jaan Kalmet Piirivalve kujunemine ja teenistuseks sobivad relvad Uurimistöö Argo Tali 2011 18
98 Reivo Keng Kümnevõistlus Eestis läbi aegade Uurimistöö Kuro Link 2011 22
99 Kertu Kore Erinevad vanusegrupid koolivormi poolt ja vastu Uurimistöö Saima Tõigast 2011 32
100 Elen Kuningas Mälestused küüditamisest Uurimistöö Helle Berg 2011 22
101 Eelika Laikask Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi, Tali Põhikooli ja Tihemetsa Põhikooli eelarvete analüüs Uurimistöö Erli Aasamets 2011 21
102 Kristina Lainela Kodukeemia Uurimistöö Inge Post 2011 17
103 Agnes Lehtla Ratsasport ja ratsavõistluste korraldamise võimalikkusest Kilingi-Nõmmes Uurimistöö Ly Lünekund 2011 22
104 Janika Lensment Saarde Katariina kirik Uurimistöö Helle Berg 2011 17
105 Kadri Lemmik Nõmme sovhoosi sotsiaaltaristu Uurimistöö Erli Aasamets 2011 17
106 Laura Lemmik Elsa Ennusaare küüditamine ja elu Siberis Uurimistöö Ly Aasav 2011 15
107 Kadri Meriste Eriefektide kasutamine filmides “Noorkuu” ja “Päikesevarjutus” Uurimistöö Marika Ristmäe 2011 34
108 Kertu Mägi Eesti mõisakoolid 21.sajandi alguses Uurimistöö Mari Karon 2011 34
109 Kertu Mändmets Lapse arengulised eluvajadused Uurimistöö Pille Kadak 2011 28
110 Jaak Oks Kilingi-Nõmme elanike suhtumine taastuvenergiasse Uurimistöö Elli Altin 2011 19
111 Marko Padernik Alkohol ja selle mõju inimesele Uurimistöö Inge Post 2011 18
112 Kerli Pall Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste ja õpetajate kooliskäimise viisid Uurimistöö Mari Karon 2011 21
113 Gerli Pikkor Abort Uurimistöö Pille Kadak 2011 27
114 Silver Põld Kütused ja keskkond Uurimistöö Inge Post 2011 14
115 Rannes Pärn Joogid ja tervis Uurimistöö Inge Post 2011 18
116 Ott Eerik Pärtel Saarde paisjärve seisundi hindamine Uurimistöö Elli Altin 2011 28
117 Leana Pääsuke Erinevused ja sarnasused 19.-21. sajandi Saarde kihelkonna ja valla rahvarõivastes Uurimistöö Saima Tõigast 2011 42
118 Henry Rebane Raudtee ja Mõisaküla ühine ajalugu Kodu-uurimistöö Mari Karon 2011 20
119 Kristo-Gunnar Rentnik Saarde valla looduskeskkond Uurimistöö Elli Altin 2011 19
120 Birgith Rosenblatt Unetus Uurimistöö Pille Kadak 2011 16
121 Kerli Saar Lapse areng esimesel kolmel eluaastal ühe pere näitel Uurimistöö Pille Kadak 2011 19
122 Sven Salus Kosmosevõidujooks Uurimistöö Argo Tali 2011 12
123 Sanna Simson Saarde kalmistu lood Uurimistöö Ly Aasav 2011 17
124 Anti Stroom Eestlased II Maailmasõja mõjutajad või tööriistad-Alfons Rebase näitel Uurimistöö Argo tali 2011 32
125 Mihkel Talts Levinumad suguhaigused Uurimistöö Urve Jõgi 2011 14
126 Silver Talts Ülehelikiirusel lendavate lennukite ajalugu Uurimistöö Argo Tali 2011 27
127 Liina Teder Grafiti Uurimistöö Kadri Karon 2011 18
128 Andra Teearu Rahvamuusika ja Vägilaste looming Uurimistöö Esta Kivisild 2011 20
129 Liisa Tähiste Laste füüsiline väärkohtlemine kodus Uurimistöö Pille Kadak 2011 16
130 Sandra Urviste Pärnumaa kasuperede ühingu seotus kasuperega Uurimistöö Agnes Melnits 2011 18
131 Kert Vaher Leon Topkini mälestused kahe Eesti vabariigi vahelisest ajast Uurimistöö Ly Aasav 2011 27
132 Diana-Maria Vahtramäe Kehakeel ja tunded Uurimistöö Pille Kadak 2011 19
133 Merly Rosenberg Hea klienditeenindaja omadused ja oskused Uurimistöö Mari Karon 2011 25
134 Airiki Talts Kodukoha Allikukivi ajaloost ja vaatamisväärsustest Uurimistöö Ly Aasav 2011 65
135 Mattias Abram FACEBOOKI keelekasutus sõpruskondade vahel Uurimistöö Ly Kuningas 2012 29
136 Enrico Elblaus Urmas Alenderi panus Eesti muusikasse Uurimistöö Esta Kivisild 2012 21
137 Geidi Grant Süsivesikud ja diabeet Uurimistöö Inge Post 2012 26
138 Jane Kalmet Enesevigastamise tõlgendamine Uurimistöö Pille Kadak 2012 19
139 Kristo Karbus Elu Marsil Uurimistöö Paul Zubtšenko 2012 19
140 Aare Kartau Tänapäeva uskumused ja ebausk Kilingi-Nõmme G õpilaste hulgas Uurimistöö Ly Kuningas 2012 32
141 Eva Liisa Kasela Kilingi-Nõmme huvitegevus ja passiivsus õpilastes Uurimistöö Agnes Melnits 2012 28
142 Andres Kask Põhikoolilõpetaja valikuid mõjutavad tegurid (KiNG näitel) Uurimistöö Arko Kask 2012 25
143 Kerli Kore Skautlus Saarde vallas 2002-2012 Uurimistöö Anne Aasamets 2012 25
144 Anett-Hildegard Laarmann Internetisõltuvuse esinemine õpilaste hulgas KiNG näitel Uurimistöö Mari Karon 2012 21
145 Liina Laasme Lydia Koidula isamaaluule mõju põhiharidusega noorele Uurimistöö Mare Hallop 2012 21
146 Priit Lepp Statistika abil miljonäriks Uurimistöö Anne Aasamets 2012 30
147 Triin Lepp Ornamentide detailid rahvapärastes käsitöötehnikates Uurimistöö Saima Tõigast 2012 37
148 Raili Link Punapargi ajalugu ja elu-olu läbi aastate Uurimistöö Ly Lünekund 2012 20
149 Eliise Palu Kihnu kivilaevandus – minevik ja olevik Uurimistöö Helle berg 2012 22
150 Keili Paru Teismeliste nägemist mõjutavad tegurid Uurimistöö Urve Jõgi 2012 18
151 Kert Prink Tarkvarapiraatlus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste seas. Uurimistöö Erli Aasamets 2012 25
152 Kristjan Puusepp Pilved ning nende mõju välis- ja sisetemperatuurile Uurimistöö Elli Altin 2012 21
153 Kerli Ruul Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. – 12. kl õpilaste igapäevane liikumine Uurimistöö Mari Karon 2012 29
154 Merlin Saar Soolised erinevused hirmu tekitavate olukordade, objektide ja nähtuste suhtes KiNG 10.-12. kl õpilaste näitel Uurimistöö Pille Kadak 2012 25
155 Kristo Savi Eesti filmide vaadatavus gümnaasiumiastmeõpilaste seas. Uurimistöö Signe Lensment 2012 23
156 Reiko Tamm Pärnumaa muuseumide kodulehekülgede kasutajasõbralikkus Uurimistöö Helle Berg 2012 14
157 Timo Tamm Arvutikasutamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7. – 9. kl õpilaste seas Uurimistöö Agnes Melnits 2012 32
158 Maria Tammist MTÜ AIK LIVONIA tegemistest ja olulisusest Kilingi-Nõmmes Uurimistöö Mari Karon 2012 16
159 Carl-Martin Teearu Televisioon ja video aine- ning keeleõppevahendina Uurimistöö Signe Lensment 2012 24
160 Iiri Tera Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 6. – 8. kl õpilaste teadmised kanepi kui narkootikumi kohta Uurimistöö Pille Kadak 2012 26
161 Urmet Tihane Aordiklapi stenoos minu elu mõjutajana. Uurimistöö Kätlin Laur 2012 35
162 Rando Tõnisson Sillaotsa paisjärve seisund Uurimistöö Elli Altin 2012 31
163 Kristiina Vinkel Orienteerumise populaarsus Pärnumaa noorte seas. Uurimistöö Mari Karon 2012 27
164 Laura Lemmik Päev, mis muutis nende elu, ei jõudnudki alata. Uurimistöö Mari Karon 2012 16
165 Liisa Tähiste Laste füüsiline väärkohtlemine kodus ja sellesse sekkumine. Uurimistöö Pille Kadak 2012 24
166 Kertu Mägi Eesti mõisakoolid 21. sajandi alguses. Uurimistöö Mari Karon 2012 54
167 Martin Neemsalu Gümnaasiumis õpetatava seos ja vajalikkus ärieetika mõistmisel. Uurimistöö Anne Aasamets 2012 25
168 Leana Pääsuke Erinevused ja sarnasused 19.-21. sajandi Saarde kihelkonna ja valla rahvarõivastes . Uurimistöö Saima Tõigast 2012 76
169 Kert Vaher Mälestusi Afganistani sõjast. Uurimistöö Argo Tali 2012 38
170 Anelle Avaste Inimõigused Tiibetis Uurimistöö Helle Berg 2013 18
171 Keily Einmann E-ained ning nende mõju inimestele Uurimistöö Urve Jõgi 2013 25
172 Katariina Kask Minu kodukoha mõisad Uurimistöö Helle Berg 2013 21
173 Henelin Kuusk Hoolekandeasutuste töö Mõisaküla Hoolekandekeskuse ja Tihemetsa Hooldekodu näitel Uurimistöö Elli Altin 2013 24
174 Gerli Künnap Mälestusmärgid Kilingi-Nõmme linnas Uurimistöö Kadri Karon 2013 30
175 Kristiina Laksa Perekonna väärtustamine Kilingi-Nõmme gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilaste näitel Uurimistöö Pille Kadak 2013 19
176 Liis Leesi Saarde vallaga seotud kirjanikud, luuletajad, ajakirjanikud ja keeleteadased Uurimistöö Ly Kuningas 2013 42
177 Tarjo Lensment Mobiiltelefoni kasutamine Kilingi-Nõmme gümnaasiumi 7.-9. klassi õpilaste seas Uurimistöö Pille Kadak 2013 26
178 Kristiina Liiva Kooli tuletõrje olümpia Praktiline töö Kuro Link 2013 30
179 Reelika Luik Semiootika ja kivi lugu Uurimistöö Erli Aasamets 2013 18
180 Triinu Ots Minu suguvõsa seos Eesti kultuurilooga Uurimistöö Ly Aasav 2013 30
181 Jason Platais Õpetajate valmisolek nutitelefonidega ja tahvelarvutitega töötamiseks Kilingi-Nõmme gümnaasiumis Uurimistöö Erli Aasamets 2013 24
182 Kristjan Pärn Tahmasisaldus Kilingi-Nõmme õhus 2011-2012 mõõtmisperioodil Uurimistöö Elli Altin 2013
183 Hans-Joosep Pärna Õhusaaste Kilingi-Nõmmes Uurimistöö Elli Altin 2013 37
184 Ragnar Randoja Õpilaste kutsevalikud keemia valdkonnas Uurimistöö Inge Post 2013 30
185 Arti Rattam M-õppe võimalused Kiligi-Nõmme gümnaasiumis Uurimistöö Signe Lensment 2013 17
186 Kelly Rebane Kilingi-Nõmme gümnaasiumi 10.-12. klassi õpilaste teadmised söömishäiretest Uurimistöö Pille Kadak 2013 24
187 Helen Sepp Ühe kadunud valla ajalugu Uurimistöö Mari Karon 2013 51
188 Reivo Soots Soomaa Rahvuspark ja selle külastatavus aastatel 2003-2012 Uurimistöö Elli Altin 2013 17
189 Lii Zerel Veelikse kooli ajalugu Uurimistöö Ly Kuningas 2013 76
190 Janne Tikko Erinevate õpistiilide ja nende tulemuslikkuse võrdlus Kilingi-Nõmme gümnaasiumi näitel Uurimistöö Mari Karon 2013 33
191 Reelika Tõnisson Iga maja räägib loo. Abiks ajalooraamatu lugejale Uurimistöö Mari Karon 2013 37
192 Ringo Vainlo Kergejõustiku treenigu põhitõed noortele Uurimistöö Ülo Liblik 2013 26
193 Rando Visnapuu E-õpe Uurimistöö Erli Aasamets 2013 23
194 Siiri Vreimann Kaitseliit Kilingi-Nõmme gümnaasiumi õpilaste silmis Uurimistöö Ülo Liblik 2013
195 Cardo Õunap Lipiidide roll inimorganismis Uurimistöö Inge Post 2013 23
196 Anett-Hildegard Laarmann Internetisõltuvuse esinemine õpilaste hulgas KiNG näitel Uurimistöö Mari Karon 2013 37
197 Taavi Illi Helitehnika teenus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumile Praktiline töö Mari Karon 2014 12
198 Eneli Juganson Sügava puudega inimese toimetulek Abja vallas Uurimistöö Pille Kadak 2014 29
199 Daisy Kase Vilistlaste kokkutuleku ettevalmistamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis 2013. aastal Praktiline töö Mari Karon 2014 32
200 Gerda Koop Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ajaloo jäädvustamine vilistlaste kokkutuleku ettevalmistamise käigus Praktiline töö Mari Karon 2014 16
201 Mary-Liis Kull Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ajaloo jäädvustamine vilistlaste kokkutuleku ettevalmistamise käigus Praktiline töö Mari Karon 2014 17
202 Ranet Leets Sademete hulk Kilingi-Nõmmes 2003-2012 Uurimistöö Elli Altin 2014 23
203 Rene Lehismets Eesti eesnimede võrdlus Kilingi-Nõmme kooliõpilaste näitel Uurimistöö Mari Karon 2014 35
204 Kai-Triin Lensment Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus vitamiinidest Uurimistöö Inge Post 2014 26
205 Jörgen Lind Minu projektikogemus Euroopa Noored raames toimunud noortealgatuslikus projektis „Kaua võib?! Siit me tuleme!” Praktiline töö Ly Lünekund 2014 27
206 Hanna-Eliise  Mägi Abipolitseiniku roll Eesti ühiskonnas Uurimistöö Mari Karon 2014 34
207 Andris Nurmsoo Kalita algkooli e endise Pati (Karuküla) algkooli õpilaste mälestused Uurimistöö Ly Aasav 2014 19
208 Mihkel Nuut Minu edulugu võrkpallis aastatel 2013-2014 Praktiline töö Erli Aasamets 2014 12
209 Taavet Ollino Sademete happalisus Saarde vallas Leissaares Uurimistöö Elli Altin 2014 39
210 Jessika Ots Märtsiküüditatute mälestused Siberi kodust Uurimistöö Helle Berg 2014 27
211 Kaisa Paru Unehäirete esinemine ja nende põhjused Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 7.-9. klassi õpilaste seas Uurimistöö Pille Kadak 2014 42
212 Kita-Ly Remmelgas Temperamendi arvestamine õppetöös Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ja Viljandi Vaba Waldorfkooli näitel Uurimistöö Pille Kadak 2014 29
213 Henrik Romanenkov Kooliürituste muusikaline kujundus Praktiline töö Laine Ülemaante 2014 22
214 Johann Sepp Minu edulugu TaeKwon-Dos aastatel 2013-2014 Praktiline töö Erli Aasamets 2014 20
215 Sanar Sutt Diapositiivide digitaliseerimine Praktiline töö Erli Aasamets 2014 16
216 Kristel Tallo Vilistlaste kokkutuleku ettevalmistamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis 2013. aastal Praktiline töö Mari Karon 2014 32
217 Ago Tominga El Niño-Lõunaostsillatsioonide dendrokrinoloogiline efekt Balitmaades Uurimistöö Elli Altin 2014 19
219 Sigrid Tätte Edulugu kõhutantsust Praktiline töö Ly Aasav 2014 14
220 Maarja Voort Koolikiusamisteemaliste tundide läbi viimine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 5. klassides Praktiline töö Pille Kadak 2014 34
221 Kerli Õun Kuuekümnendate moest lähtuv lõpukleit Uurimistöö Saima Tõigast 2014 42
222 Anna-Liisa Antson Küberkiusamise olemus, selle väljendusviisid ja abi saamine Uurimistöö Mari Karon 2015 26
223 Oliver Juurik Riga 11 restaureerimine Praktiline töö Raivo Tõnisson 2015 29
224 Pille-Riin Kahro Raamatu osaline tõlkimine ja lugemisülesannete koostamine Praktiline töö Ly Lünekund 2015 26
225 Leila Niilus Raamatu osaline tõlkimine ja lugemisülesannete koostamine Praktiline töö Ly Lünekund 2015 20
226 Tõnu Kask Õpetaja ja õpilase vahelised suhted õpilase pilgu läbi Praktiline töö Pille Kadak 2015 19
227 Merlin Raid Õpetaja ja õpilase vahelised suhted õpilase pilgu läbi Praktiline töö Pille Kadak 2015 20
228 Liina Kiviselg Koolistressi põhjused ja stressiga toimetulek Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste näitel Uurimistöö Pille Kadak 2015 20
229 Kevin Kuhi Tõlketöö „Pjotr Tšaikovski ehk Võlusulg” Praktiline töö Regina Arnemann 2015 40
230 Samantha Lamber Jüriöö ülestõusu teemalise tunni läbiviimine 6.-7. klassidega Praktiline töö Helle Berg 2015 28
231 Georg Lullo Tõrvikute valmistamine ja tuleohutuse tagamine. Jüriöö ülestõusu teemalise tunni läbiviimine 6.-7. klassiga Praktiline töö Helle berg 2015 42
232 Kristella Lass YOUTUBE’ I kasutamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis Uurimistöö Signe Vahtramäe 2015 17
233 Mart Leesi Kinnisvaraturg Abja ja saarde valla näitel Uurimistöö Siirius Sikka 2015 19
234 Laura Liivet Heategevus Pärnu kodutute loomade varjupaigale Praktiline töö Mari Karon 2015 19
235 Marl Maidle KiNG-i I saalijalgpalli turniir Praktiline töö Erki Kangur 2015 41
236 Silver Pärn KiNG-i I saalijalgpalli turniir Praktiline töö Erki Kangur 2015
237 Helina Mihkelson Kilingi-Nõmme sportimisvõimaluste kasutamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10.-12. klasside õpilaste poolt Uurimistöö Pille Kadak 2015 14
238 Mairo Mägi Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilaste teadlikkus uimastitest Uurimistöö Inge Post 2015 21
239 Silvia-Saskia Noorhani Gümnaasiumiõpilaste hinnang omandatud üldpädevustele Gümnaasiumi riiklikus õppekavas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi näitel Uurimistöö Kätlin Laur 2015 36
240 Simo Põldoja Jõusaalitreenijate teadlikkus treeningu mõjust organismile Uurimistöö Urve Jõgi 2015 27
241 SandA Ramjalg Vilistlaste mälestused Mõisaküla koolist Uurimistöö Mari Karon 2015 13
242 Karin Rea Pronksspiraalid ehk vaselised Praktiline töö Helle Berg 2015 26
243 Gränty Reidla Õppimist soodustavad ja arendavad telefoniäpid Uurimistöö Mari Karon 2015 13
244 Laura-Elisa Roosimaa Uni ja ajakasutus Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 8.-9. klassi õpilaste seas Uurimistöö Ly Aasav 2015 19
245 Kristi Ruul Õpilaste teadmised tervisliku toitumise kohta Uurimistöö Mari Karon 2015 27
246 Marian Schär Inglisekeelse internetislängi kasutamine Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis Uurimistöö Mare Lapp 2015 28
247 Janet Siim Koolielu mitmekesistamine muusikateemaliste ürituste ja kooliraadio saadetega Praktiline töö Laine Ülemaante 2015 65
248 Kert Tikko Koolielu mitmekesistamine muusikateemaliste ürituste ja kooliraadio saadetega Praktiline töö Laine Ülemaante 2015 27
249 Eke Tominga Virtuaalmeedia hinnangute erinevused KiNG õpilaste ja õpetajate näitel Uurimistöö Mari Karon 2015 28
250 Arvo Vaher Pindalakujundid Praktiline töö Signe Lensment 2015 9
251 Auris Aleksandrov RAHVUSVAHELISE KOOSTÖÖPROJEKTI MÕJU EESTI VABARIIGI GÜMNAASIUMI RIIKLIKU ÕPPEKAVA PÄDEVUSTE
SAAVUTAMISEL PROJEKTI VOICE OF TEENAGERS IN IN EUROPE OSALEJATE NÄITEL Uurimistöö Anne Aasamets 2016 41
252 Väino Daum DROONI LENNUTAMISE LÜHIÕPETUS JA PRAKTILISED ÜLESANDED kIng TERRITOORIUMIL Praktiline töö Signe Lensment 2016 13
253 Ivo Ekbaum SARAPUUMÄE TALU ARENG LÄBI AJALOO JA TULEVIKUNÄGEMUS Uurimistöö Raivo Tõnisson 2016 20
254 Geili Hiob ESINEMISHIRMU PEAMISED PÕHJUSED GÜMNAASIUMI ÕPILASTEL KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 10.-12. KLASSIDE ÕPILASTE NÄITEL Uurimistöö Pille Kadak 2016 29
255 Tiina Illi KANAKÜLA KANDI KOHANIMED ENNE JA NÜÜD Uurimistöö Ly Kuningas 2016
256 Elina Joa KLASSIJUHATAJATE ROLL KOOLIKIUSAMISE JUHTUMITEGA TEGELEMISEL JA NENDE LAHENDAMISEL KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI NÄITEL Uurimistöö Pille Kadak 2016 30
257 Kalev Kaldmaa KARTULIKRÕPSUDE RASVASISALDUSE NÄITLIK MÄÄRAMINE KODUSTE VAHENDITEGA Praktiline töö Inge Post 2016 20
258 Tauno Kase HELITEHNIKU TEENUS KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMIS Praktiline töö Elon Miisna 2016 9
259 Helen Kiviselg KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 6.-7. KLASSIDE ÕPILASTE TOITUMISHARJUMUSED Uurimistöö Pille Kadak 2016 30
260 Arvi Laasme LIIVAMÄE LAHINGU INFOSTEND Praktiline töö Helle Berg 2016 22
261 Carmen Lainela KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI POSTMARK JA ÜMBRIK Praktiline töö Mare Lapp 2016 29
262 Liis Lensment OHUTU KOOLITEE KILINGI-NÕMMES Uurimistöö Argo Tali 2016 19
263 Martti Leppik VHS KASSETTIDE DIGITALISEERIMINE Praktiline töö Erli Aasamets 2016 13
264 Madis-Mattias Lind EESSÕUDJA RAUL ARNEMANNI MÄLESTUSED Urimistöö Regina Arnemann 2016 34
265 Marili Loorents RAHVATANTS KILINGI-NÕMME KOOLIS AASTATEL 1948-2014 Uurimistöö Eve Sinijärv 2016 36
266 Pille-Riin Oja PUNASE KOOLIMAJA FILMIPLAHVATUS 1937. AASTAL Uurimistöö Mari Karon 2016 60
267 Annabel Ojalaid MITMEKESINE AMETIÕPE TIHEMETSAS Uurimistöö Mari Karon 2016 13
268 Hendrik Raid MAKERBOT REPLICATOR DESKTOP 3D – PRINTERI JUHEND KOOS MODELLEERIMISE ÕPETUSEGA Praktiline töö Signe Lensment 2016 19
269 Nele Ramjalg EESTI KOOLIÕPILASTE TEADLIKKUS DIABEEDI TÜSISTUSTEST KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI NÄITEL Uurimistöö Kätlin Laur 2016 24
270 Allan Rist KiNG 3D Praktiline töö Signe Lensment 2016 21
271 Kristiin Roopalu KARULA MÕISA SAATUS Uurimistöö Helle Berg 2016 28
272 Sairi Sutt KILINGI-NÕMME VÕIMLEMISTREENER MARGIT SCHMIDTI OSA KOHALIKUS SPORDIELUS Uurimistöö Ly Kuningas 2016 42
273 Jessica Tähiste KILINGI-NÕMME VÕIMLEMISKLUBI GITHA TREENER EHA SMOLINA – 70 AASTAT MÄLESTUSI Uurimistöö Ly Kuningas 2016 41
274 Luise Maria Tallo FILMIPLAHVATUS KILINGI-NÕMME II ALGKOOLIS 1937. AASTAL Uurimistöö Mari Karon 2016 59
275 Robert Tõnisson KiNG 3D Praktiline töö Signe Lensment 2016 32
276 Joonas Välja HALDUSREFORMI MÕJUD KALDA, KÕVERI JA RISTIKÜLAS 1900 – 2016 Uurimistöö Erli Aasamets 2016 44
277 Gerda Valk KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI ÕPILASTE TEADMISED SILMADE  TERVISHOIU KOHTA Uurimistöö Pille Kadak 2016 19
278 Helena Berg PEET JA VIRVE MARDU LUGU AASTATEL 1944-1961 Uurimistöö Helle Berg 2017 20
279 Karel Kaevats ÄREVUSSEISUND KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI ÕPILASTES Uurimistöö Mari Karon 2017 19
280 Kermo Kaljaste PUNAPARGI LAHINGU INFOSTEND Praktiline töö Helle Berg 2017 26
281 Rigmor Kidra KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 7.-12. KLASSI ÕPILASTE TEADLIKUS E-SIGARETI MÕJUST TERVISELE Uurimistöö Pille Kadak 2017 17
282 Martti Kollamaa KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI LAUATENNISE TURNIIR Praktiline töö Laine Ülemaante 2017 14
283 Tarmo Kovalevski RIIGIKAITSE ÕPETUS JA SELLE AJALUGU Uurimistöö Argo Tali 2017 23
284 Raimo Köidam PEREKONNATÜÜBID KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMIS Uurimistöö Pille Kadak 2017 17
285 Riivo Köidam E-AINED KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI KOOLITOIDUS Uurimistöö Inge Post 2017 15
286 Peeter Leesi KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 10. – 12. KLASSI ÕPILASTE TEADLIKKUS SPORTLASTE TOIDULISANDITEST Uurimistöö Urve Jõgi 2017 24
287 Romet Leets HEITE – JA TÕUKEALEADE TREENINGPLAANI ANALÜÜS Praktiline töö Kuro Link 2017 17
288 Triin Närep TOA SEINA KAUNISTAMINE JAAPANI ANIME STIILIS JOONISTUSTEGA Praktiline töö Kadri Karon 2017 18
289 Mari-Liis Orasmäe LÜHIROMAANI KIRJUTAMINE Praktiline töö Kersti Soomets 2017 10
290 Oskar Pärna LUMIKATE KILINGI-NÕMMES AASTATEL 2001-2016 NING VÕRDLUS VILJANDI JA PÄRNU LUMIKATTEGA Uurimistöö Elli Altin 2017 23
291 Kaimo Perillus MINU VANAVANEMATE MÄLESTUSED II MAAILMASÕJAST Uurimistöö Helle Berg 2017 49
292 Kaisa Pinka KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI ÕPILASTE OSALEMINE VABATAHTLIKUS TÖÖS Uurimistöö Pille Kadak 2017 19
293 Kaia-Liina Silberk KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI MUUSEUMIKLASSI KORRASTAMINE Praktiline töö Mari Karon 2017 19
294 Merlin Tallo PÖÖRDELISED AASTAD EESTIS, 1987-1993, LÄBI ÕPETAJATE MÄLESTUSTE Uurimistöö Mari Karon 2017 27
295 Kristel Talvik KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI III JA IV KOOLIASTME LUGEMISHARJUMIUSED Uurimistöö Kersti Soomets 2017 25
296 Heliise Tornik KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI MUUSEUMIKLASSI MUSEAALIDE NIMEKIRJA KOOSTAMINE JA KOLIMINE Praktiline töö Mari Karon 2017 15
297 Kristel Vilbaste SAARDE VALLA ENDISE KÕRGESSAARE KÜLA TALUDE ÜLEVAADE Uurimistöö Pille Kadak 2017 86
298 Kuningas, Sander KOLHOOSIDE LOOMISEST EESTIS, KARL MARKSI NIMELISE KOLHOOSI NÄITEL Uurimistöö Kair Kaldoja 2018 17
299 Kurig, Joonas NOORTE TEADLIKUS NARKOOTIKUMIDE MÕJUST TERVISELE Uurimistöö Pille Kadak 2018 26
300 Lehikoinen, Asko-Mikko KILINGI-NÕMME KESKLINNA MUUTUMINE ÜHE SAJANDI JOOKSUL Uurimistöö Mari Karon 2018 18
301 Lehikoinen, Mauri-Rein ELEKTRILISE BASSKITARRI KERE EHITAMINE Praktiline töö Raivo Tõnisson 2018 23
302 Lensment, Kerdo TEIST VORMI DIABEEDI RSIKITEGURID Uurimistöö Urve Jõgi 2018 19
303 Nurmsoo, Anabell MÄLESTUST KANDVAD KIVID KILINGI-NÕMMES Kodu-uurimistöö Mari Karon 2018 16
304 Oks, Kristo VIIKINGITE KUNSTI MUSTRITEGA DEKOREERITUD MÖÖBLIESE Praktiline töö Kadri Karon 2018 15
305 Olle, Robert HUSQVARNA 365 TAASTAMINE Praktiline töö Ly Lünekund 2018 10
306 Orav, Karl-Sander ENERGIAJOOGID JA NENDE MÕJU TERVISELE Uurimistöö 2019 23
307 Orav, Sandra UNEHÄIRED JA NENDE PÕHJUSED KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 10.-12. KLASSIDE NÄITEL Uurimistöö Kairi Kaldoja 2018 33
308 Pikner, Kaidi  ROMANTILISES  STIILIS 50-NDATES PIDULIK KLEIT Praktiline töö Saima Tõigast 2018 14
309 Prink, Karl MULTIFUNKTSIONAALSE MUUSIKAKESKUSE VALMISTAMINE Praktiline töö Raivo Tõnisson 2018 29
310 Rannama, Kristin „EESTI VABARIIK 100: JÕULUBALLI AJARÄNNAK“ Praktiline töö Helle Berg 2018 16
311 Ruusmaa, Ann-Mary KOHVIJOOMISE TARBIMISHARJUMUSED – KUI TEADLIKUD KOHVIJOOJAD ME OLEME? Uurimistöö Saima Tõigast 2018 33
312 Saar, Reimo VIDEOMÄNGUDE MÕJU KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 7.-9. KLASSI ÕPILASTE VABAAJALE Uurimistöö Pille Kadak 2018 22
313 Saarpere, Sander ILUKIRJANDUSE TÕLKIMINE Praktiline töö Mare Lapp 2018 14
314 Sein, Ele-Helina SÜRREALISTLIKUD MAALID Praktiline töö Kadri Karon 2018 18
315 Zerel, Andres VEELIKSE KÜLA LASTEAIA AJALUGU Uurimistöö Ly Lünekund 2018 15
316 Talumaa, Janno ISIKLIK ARENG KULTURISMIS KUI SPORDIS Praktiline töö Ille Varner 2018 40
317 Tätte, Sander SUITSETAMISHARJUMUS KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 6. – 8. KLASSIDE ÕPILASTE SEAS Uurimistöö Signe Vahtramäe 2018 16
318 Vahter, Andreas UNETUSE NING UNEHÄIRETE ESINEMINE KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 6., 9. JA 12. KLASSI ÕPILASTEL Uurimistöö Urve Jõgi 2018 19
319 Visnapuu, Maria LAIENDATUD VISNAPUU SUGUPUU KOOSTAMINE Uurimistöö Helle Berg 2018 12
320 Välja, Kärt AKORDIONIÕPETAJA ÕNNELA TEEARU MÄLESTUSED LAPSEPÕLVEST TÄNAPÄEVANI Uurimistöö Mari Karon 2018 20
321 Kielas, Oliver NOORTE KOTKASTE TEADMISTE ARENDAMINE Praktiline töö Saima Tõigast 2019 14
322 Kovalevski, Triin GITHA TANTSULAAGRI KORRALDAMINE Praktiline töö Kairi Kaldoja 2019 24
323 Lind, Madis-Markus FÜÜSILISTE NÄITAJATE MUUTUMINE POOLE AASTA VÄLTEL TREENIDES MÕÕDUKALT JA JÄRGIDES TERVISLIKU TOITUMISE PÕHIMÕTTEID Praktiline töö Regina Arnemann 2019 26
324 Lünekund, Joosep 1991. AASTA MAAREFORM MEITUSE TALU NÄITEL Kodu-uurimistöö Ly Rätsep 2019 19
325 Melnits, Hannarin KOOLIKIUSAMINE KILINGI-NŌMME GÜMNAASIUMI ŌPILASTE SEAS Uurimistöö Margit Jaanson 2019 14
326 Menning, Herman METSARAIE NING PUIDU TÖÖTLEMINE Uurimistöö Kairi Kaldoja 2019 22
327 Mägi, Maria VANAISA MÄLESTUSED LAPSE- JA NOORUKIPÕLVEST Kodu-uurimistöö Helle Berg 2019 30
328 Pajunurm, Urmas-Sten  KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI FOTOARHIIVI DIGITALISEERIMINE Praktiline töö Mari Karon 2019 6
329 Pulk, Maria KASSIDE TURVAKODU Uurimistöö Saima Tõigast 2019 21
330 Pääsuke, Rait  VANAEMA ELU SIBERIS Kodu-uurimistöö Mari Karon 2019 14
331 Salujärv, Gettrid  PEHMETE LOOMADE HEEGELDAMINE TELESAATELE KODUTUNNE Praktiline töö Mari Karon 2019 14
332 Umal, Mattias INTERNETI SALAJANE POOL Uurimistöö Thea Perm 2019 19
333 Vill, Emma SISEMISE ÕPIMOTIVATSIOONI MUUTUMINE  VENE KEELE ÕPPIMISEL KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI  III KOOLIASTME ÕPILASTE NÄITEL 7. KLASSIS JA 8. KLASSIS Uurimistöö Regina Arnemann 2019 28
334 Visnapuu, Kerttu  RELVALOA KASUTUS EESTI NAISTE HULGAS Uurimistöö Saima Tõigast 2019 14
335 Jakobson, Markus SLAIDIMAAL uurimistöö Kadri Karon 2020 14
336 Kollamaa, Merliin UURIMISTÖÖ TEOSTAMISE MUUTUSED KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMIS uurimistöö Kätlin Laur 2020 28
337 Koop, Kardo SPONSORITE OTSIMINE KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 2019. AASTA JÕULUBALLIKS Praktiline töö Helle Berg 2020 20
338 Lippmaa, Karolin MINU VANAEMA HELLE ZIRNI MÄLESTUSED LAPSEPÕLVEST PENSIONIPÕLVENI Kodu-uurimistöö Helle Berg 2020 29
339 Loorents, Helene PRANGLIMINE 1998 – 2020 Uurimistöö Anne Aasamets 2020 36
340 Meier, Toomas FÜÜSILINE ETTEVALMISTUS KAITSEVÄEKS, KUUE KUU JOOKSUL Paktiline töö Erki Kangur 2020 27
341 Pahk, Moonika KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 12. KLASSILE EESTI ÕIGUSSÜSTEEMI TUTVUSTAMINE ÕPPETUNNINA Praktiline töö Kätlin Laur 2020 24
342 Roon, Barbara KOERAJUHI AMET EESTI POLITSEIS Uurimistöö Erli Aasamets 2020 21
343 Saar, Triinu SEINAMAALID LASTEAIAS FÜÜSILISE KASVUKESKKONNA TOETAMISEKS Praktiline töö Kadri Karon 2020 24
344 Tali, Henrik KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 8.KLASSIDE ÕPILASTE TEADLIKKUS OHUTUSEST Praktiline töö Ly Rätsep 2020 29
345 Tammemägi, Aron KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI VIKIPEEDIA LEHEKÜLJE KOOSTAMINE Praktiline töö Signe Lensment 2020 16
346 Urviste, Harles JÕUNÄITAJATE ANALÜÜSIMINE 5 KUU LÕIKES Praktiline töö Regina Arnemann 2020 18
347 Aasaroht, Andre AIAKUURI VALMISTAMINE Praktiline töö Raivo Tõnisson 2021 22
348 Einmann, Rauno KANAKÜLA KOOLI AJALUGU Kodu-uurimistöö Moonika Ringas 2022
349 Kadakas, Chris-Sten TARTU ÜLIKOOLI TEADUSKOOL PROGRAMMEERIMINE KEELES JAVA Praktiline töö Anne Aasamets 2021 30
350 Kielas, Marie SAARDE VALLA KOOLIDE LUGU Kodu-uurimistöö Mari Karon 2021 42
351 Luhasaar, Kristjan KILINGI-NÕMME, PÄRNU TN 53 – MAJA TÄIS AJALUGU Kodu-uurimistöö Helle Berg 2021 16
352 Maidle, Markos TIHEMETSA SPORDIHOONE AJALUGU Kodu-uurimistöö Mari Karon 2021 26
353 Mändmets, Janek TIHEMETSA LASTEAIA AJALUGU Kodu-uurimistöö Mari Karon 2021 15
354 Platais, Robert TUBAKATOODETE TARBIMINE KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMI 6.-9. KLASSIDE ÕPILASTE SEAS Uurimistöö Anne Aasamets 2021 21
355 Pärn, Andreas KÜLMA VEEGA KARASTAMISE MÕJU ENESETUNDELE Uurimistöö Pille Kadak 2021 17
356 Rattam, Gerrit RATTAMITE LAIENDATUD SUGUPUU Kodu-uurimistöö Helle Berg 2021 18
357 Sakala, Aimar KORRAPIDAMINE KILINGI-NÕMME GÜMNAASIUMIS Praktiline töö Erli Aasamets 2022
358 Stepanov, Sven NÕUKOGUDE I OKUPATSIOON EESTIS NING SELLE KÄSITLEMINE NÕUKOGUDEAEGSETES JA TAASISESEISVUMISAJA ÕPIKUTES Uurimistöö Regina Arnemann 2021 27
359 Tallo, Oskar „KALEVIPOJA“ ESMAVÄLJAANDED EESTI JA INGLISE KEELES Uurimistöö Mare Tallo 2021 29
Arumäe, Alo MAASTIKUMAALIDE LOOMINE Praktiline töö Kadri Karon 2022
Raid, Johannes-Aleksander ÕHUTEMPERATUURIDE ANALÜÜS AJAVAHEMIKUL 1997-2021 KILINGI-NÕMMES Uurimistöö Elli Altin 2022