GLOBE globe-program-logo

on rahvusvaheline keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm. Kilingi-Nõmme Gümnaasium osaleb alates 1996.aastast. Meie koolil on Eesti koolidest kõige pikem ja pidevam andmerida ning kõige rohkem erinevate valdkondade andmeid. Osalejateks on kõik huvilised. Programm jätkub.

https://www.globe.gov/ Rahvusvaheline GLOBE

https://globe.ee Eesti GLOBE


GLOBE õppe-ekspeditsioon Jõulumäel.

Kilingi-Nõmme Gümnaasium on mitmed aastad olnud Eestis juhtiv kool rahvusvahelises kliimauuringuprogrammis GLOBE.

Õpetaja Elli Altin eestvedamisel on meie õpilased 22 aastat järjepidevalt tegelenud ilmastikuandmete kogumisega ja väidetavalt sellise andmereaga koole Eestis teisi ei ole ning maailmaski on meie kooli andmebaas väga silmapaistev! Ainulaadseks teeb programmi asjaolu, et kogutud andmed on kasutusel ülemaailmsetes kliimamuutuste prognoosides ning näiteks ka NASA kosmoseprogrammide kavandamisel.

13.08.2018 – 16.08.2018  toimus Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses 21. GLOBE õppe-ekspeditsioon. On traditsiooniks, et selliseid üritusi korraldavad GLOBE programmis osalevad koolid. Korraldajateks olid GLOBE Eesti, Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja GLOBE vilistlased.

Kokku osales 130 õpilast, õpetajat, juhendajat ja külalist Eestist, Lätist ja USA-st. Töökeelteks olid eesti, inglise ja vene keel. Avamisel viibis ka USA saatkonna ajutine asjur Clifford Bond.

Esimesel päeval toimus uurimis- ja loovtööde konverents, kus õpilased tegid ettekandeid ja tutvustasid oma töid. Päeva lõpus viisid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased läbi tutvumismänge.

Järgnevatel päevadel toimusid õppesessioonid, õppeekspeditsioon ja ettekanded õppeekspeditsiooni kohta.

Teisel päeval ühines meiega GLOBE USA koordinaator Jennifer Bourgeault, kes pidas ettekande „Maakate ja kaugseire“ ning osales võimalikult paljudes tegevustes.

Teise päeva õppesessioonides tutvustasid teadlastest ja õpetajatest juhendajad kuidas läbi viia erinevate valdkondade uuringuid. Neid teadmisi kasutasid rühmad, kes koos juhendajatega käisid kolmandal päeval ekspeditsioonil Jõulumäe ümbruses. Ekspeditsiooni tulemuste põhjal koostati ettekanded. Päeva lõpetasid GLOBE mängud, mis kestsid kuni pimedani ning sellele järgnenud õhtu pidulikum osa.

Neljas päev jätkus õpilastele viktoriini ning rühmade ettekannetega. Pärast lõputseremooniat ning ühist tordi söömist lahkus kogu seltskond rõõmsana, targemana ja rikkamana.

Üritust toetasid: Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Teadusagentuur, USA saatkond Eestis.

Fotod: Maria Mägi


Juuli alguses 2018 toimus Iirimaal Killarneys rahvusvahelise GLOBE programmi õpilaste teaduskonverents ja õppekspeditsioon. Eesti lippu hoidsid kõrgel KiNG meie vilistlane Laura Altin ja meie õpetaja Elli Altin.

Konverentsil esinesid GLOBE ja NASA juhtivteadlased ning õpilased tegid ettekandeid, kes rääkisid oma eelnevatest teadusuuringutest. Lisaks osaleti põnevatel õppeekspeditsioonidel rahvuspargis, uuriti atmosfääri, mulda ja vett. Näiteks mõõdeti jõevee voolukiirust, erosiooni, pinnase temperatuuri, õhuniiskust, mulla PH-d jmt.

Globe on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mille algatas 1994. aastal tollane USA asepresident Al Gore. Õppe eesmärgiks on edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. Eesti ühines GLOBE programmiga 1996. aastal ning see on aidanud Eesti koolides muuta õppeprotsessi mitmekesisemaks ja pakkunud mitmekülgseid võimalusi riikliku õppekava üldpädevuste arendamiseks. GLOBE programmis osaleb 32 tuhat kooli 121 riigist.


8.aprillil 2017. osalesime üritusel „GLOBE päev Narvas“.

globe_narva_3 globe_narva globe_narva_4 globe_narva_2


Tegevusvaldkonnad

GLOBE programm on muutunud järjest „nutikamaks“. Aprillist alates osaleme fenoloogia kampaanias ja kasutame ka GrowApp-i. https://www.growapp.today/main.html

globe_fenoloogiaFenoloogia

globe_maakatte Maakatte uuring

globe_järve Järve uuring

globe_mulla Mulla uuring

globe_2016  2016. aasta kokkuvõte

globe_suvelaagris  Meie vilistlased, eesotsas  GLOBE koordinaatoriga, suvelaagris

globe_ilmavaatlusglobe_kalendrifoto

2016. aasta ja 2017. aasta GLOBE rahvusvahelisse kalendrisse pääsesid läbi konkursside ka meie kooli ilmavaatluste fotodo.


globe_USA-2 globe_USA_1

USA saatkond on meid aastaid toetanud ja  tunnustustanud.