GLOBE globe-program-logo

on rahvusvaheline keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm. Kilingi-Nõmme Gümnaasium osaleb alates 1996.aastast. Meie koolil on Eesti koolidest kõige pikem ja pidevam andmerida ning kõige rohkem erinevate valdkondade andmeid. Osalejateks on kõik huvilised. Programm jätkub.

https://www.globe.gov/ Rahvusvaheline GLOBE

https://globe.ee Eesti GLOBE7.-9.oktoobrini 2019 olid meil külalised Hispaaniast, Valenciast. Hispaania õpetajad tulid Kilingi-Nõmme õppima, kuidas GLOBE programmi mõõtmisi ja vaatlusi teha, sest leidsid GLOBE kodulehelt kõige tublima Eesti kooli. Nende jaoks on täna tavaline Hispaania talveilm. Õpetaja Elli Altin kui kogenud GLOBE programmi koordinaator jagas koos õpilastega lahkelt külalistele kogemusi.


GLOBE õppe-ekspeditsioon

5.08.-8.08.2019 toimus Ida-Virumaal Remnikul GLOBE õppe-ekspeditsioon, kus osales  130 inimest Eestist ja välisriikidest sh GLOBE peakorterist USA-st. Korraldajateks olid GLOBE Eesti ja Rakvere Reaalgümnaasium. Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist osales 5 õpilast: Johannes-Aleksander Raid, Hans-Kristjan Raid, Hanna Tali, Johanna Tammist ja Berit Vahter.

GLOBE training for Lithuanian teachers, Estonia

13.08.-14.08.2019 toimus Tartu Loodusmajas GLOBE õpetajate koolitus. Eesti GLOBE treenerid Elli Altin ja Aiki Jõgeva õpetasid 2 päeva jooksul 14-le Leedu õpetajale GLOBE vaatluste ja mõõtmiste tegemist ning andmete saatmist GLOBE andmebaasi. Koolituse käigus tehti ka välitöid ning külastati Kalmistu paljandit ja Emajõe Lodjakoda.


2019 Tšehhi GLOBE mängud

Rahvusvahelistel Tšehhi GLOBE mängudel Kadaňis esindasid Eestit viis Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilast – Hanna Tali, Berit Vahter, Johanna Tammist, Hans-Kristjan Raid ja Johannes-Aleksander Raid. Enne ja pärast GLOBE mänge tutvusime Prahaga, külastasime kunstimuuseumi, kõndisime üle Karli silla, nägime astronoomilist kella, sõitsime köisraudteega ja palju muud huvitavat.

Prahas liikumiseks kasutasime enamasti ühistransporti, mille alla kuuluvad- metroo, tramm, troll, buss, ring, köisraudtee ja paadisõit.

Lühiülevaade neli päeva kestnud Tšehhi GLOBE mängudest.

Esimesel GLOBE mängude päeval  toimus avatseremoonia, kus esinesid õpilased erinevate loominguliste kavadega, tutvustati üritusel osalevaid koole ja räägiti lahti erinevate päevade tegevused.

Teisel päeval toimusid presentatsioonid, meie projektiks oli “Weather impact on the air purity” (ilma mõju õhu kvaliteedile). Peale igat esitlust kirjutasime ettekandjatele tagasiside ja peale kõiki esitlusi jagati need laiali. Meie projekti juures kiideti enim teaduslikkust ja head vormistust, selle eest oleme tänulikud Eesti GLOBE kordinaatorile Laura Altinile. Peale esitlusi oli vaba aega ja seejärel toimusid ekskursioonid, meie osalesime reisil Tšehhi  suurimasse pruunsöekaevandusse. Õhtul olid õpilastele erinevad tegevused, näiteks vaadati filme ja toimusid erinevad loengud.

Kolmandal päeval sõitsime bussiga mägedesse ja seejärel osalesime maastikumängus. Meeskonnas olin mina Hansu ja nelja tšehhi tüdrukuga, Hanna, Berit ja Johanna olid meeskonnas kolme tšehhi poisiga. Maastikumängus oli 13 punkti, ja kuna enamus punkte olid tšehhi keeles, siis tšehhid tõlkisid meie jaoks jutu inglise keelde. Maastikumängu punktid olid seotud kohaliku ajaloo ja loodusega.

Peale maastikumängu toimus paraad ja maakera veeretamine mööda Kadani tänavaid, mis päädis lõputseremooniaga linnaservas. Lõputseremoonial tänati kõiki osalenud koole ja kutsuti tagasi ka järgmisel aastal osalema.

Peale lõputseremooniat toimus kultuuride õhtu, meil olid selleks kaasas kiluvõileivad, marjakrõpsud, köögiviljakrõpsud, küüslauguleivad ning erinevad Eesti maiustused ja meened. Teised rahvused pakkusid koduseid pirukaid ja küpsiseid, lauldi ja tantsiti. Kõige kiiremini kadusid laualt kiluvõileivad ja suur nõudlus oli ka küüslauguleibade vastu, neid paluti järgmine aasta kastiga tuua. Kultuuriõhtu toimus kooli siseõues ja seal oli ka lõke, kus sai vorste küpsetada ja juttu puhuda, paari tsehhiga rääkisime isegi keskööni.

Neljandal päeval sõime hommikusöögi, pakkisime asjad kokku, saime toidupaki ja asusime rongiga teele Karlovy Vary. Karlovy Varys ronisime mäkke, kus asub ka Tšehhi järseim köisraudtee, seal oli ka palju ilusad tänavaid. Seal oli ka palju kuumaveeallikate purskkaeve, kus veetemperatuur ulatus kuni 70- kraadini ja see vesi oli joodav, kuid tugeva raua maitsega.

Peale paari tundi Karlovy Varys sõitsime edasi Prahasse, kus veetsime kaks päeva ja seejärel suundusime tagasi Eestisse.

Täname projektiga aitamise eest õpetajaid Elli Altinit ja Ly Rätsepa, Laura Altinit ja Merli Ilvest.


GLOBE õppe-ekspeditsioon Jõulumäel.

Kilingi-Nõmme Gümnaasium on mitmed aastad olnud Eestis juhtiv kool rahvusvahelises kliimauuringuprogrammis GLOBE.

Õpetaja Elli Altin eestvedamisel on meie õpilased 22 aastat järjepidevalt tegelenud ilmastikuandmete kogumisega ja väidetavalt sellise andmereaga koole Eestis teisi ei ole ning maailmaski on meie kooli andmebaas väga silmapaistev! Ainulaadseks teeb programmi asjaolu, et kogutud andmed on kasutusel ülemaailmsetes kliimamuutuste prognoosides ning näiteks ka NASA kosmoseprogrammide kavandamisel.

13.08.2018 – 16.08.2018  toimus Pärnumaal Jõulumäe Tervisespordikeskuses 21. GLOBE õppe-ekspeditsioon. On traditsiooniks, et selliseid üritusi korraldavad GLOBE programmis osalevad koolid. Korraldajateks olid GLOBE Eesti, Kilingi-Nõmme Gümnaasium ja GLOBE vilistlased.

Kokku osales 130 õpilast, õpetajat, juhendajat ja külalist Eestist, Lätist ja USA-st. Töökeelteks olid eesti, inglise ja vene keel. Avamisel viibis ka USA saatkonna ajutine asjur Clifford Bond.

Esimesel päeval toimus uurimis- ja loovtööde konverents, kus õpilased tegid ettekandeid ja tutvustasid oma töid. Päeva lõpus viisid Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased läbi tutvumismänge.

Järgnevatel päevadel toimusid õppesessioonid, õppeekspeditsioon ja ettekanded õppeekspeditsiooni kohta.

Teisel päeval ühines meiega GLOBE USA koordinaator Jennifer Bourgeault, kes pidas ettekande „Maakate ja kaugseire“ ning osales võimalikult paljudes tegevustes.

Teise päeva õppesessioonides tutvustasid teadlastest ja õpetajatest juhendajad kuidas läbi viia erinevate valdkondade uuringuid. Neid teadmisi kasutasid rühmad, kes koos juhendajatega käisid kolmandal päeval ekspeditsioonil Jõulumäe ümbruses. Ekspeditsiooni tulemuste põhjal koostati ettekanded. Päeva lõpetasid GLOBE mängud, mis kestsid kuni pimedani ning sellele järgnenud õhtu pidulikum osa.

Neljas päev jätkus õpilastele viktoriini ning rühmade ettekannetega. Pärast lõputseremooniat ning ühist tordi söömist lahkus kogu seltskond rõõmsana, targemana ja rikkamana.

Üritust toetasid: Haridus- ja Teadusministeerium, Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Teadusagentuur, USA saatkond Eestis.

Fotod: Maria Mägi


Juuli alguses 2018 toimus Iirimaal Killarneys rahvusvahelise GLOBE programmi õpilaste teaduskonverents ja õppekspeditsioon. Eesti lippu hoidsid kõrgel KiNG meie vilistlane Laura Altin ja meie õpetaja Elli Altin.

Konverentsil esinesid GLOBE ja NASA juhtivteadlased ning õpilased tegid ettekandeid, kes rääkisid oma eelnevatest teadusuuringutest. Lisaks osaleti põnevatel õppeekspeditsioonidel rahvuspargis, uuriti atmosfääri, mulda ja vett. Näiteks mõõdeti jõevee voolukiirust, erosiooni, pinnase temperatuuri, õhuniiskust, mulla PH-d jmt.

Globe on ülemaailmne alg-, põhi- ja keskkooli õpilastele mõeldud uurimuslikku õpet ja praktilisi tegevusi pakkuv keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogramm, mille algatas 1994. aastal tollane USA asepresident Al Gore. Õppe eesmärgiks on edendada ja toetada õpilaste, õpetajate ja loodusteadlaste koostööd keskkonna ja Maa kui süsteemi uuringute valdkonnas. Eesti ühines GLOBE programmiga 1996. aastal ning see on aidanud Eesti koolides muuta õppeprotsessi mitmekesisemaks ja pakkunud mitmekülgseid võimalusi riikliku õppekava üldpädevuste arendamiseks. GLOBE programmis osaleb 32 tuhat kooli 121 riigist.


8.aprillil 2017. osalesime üritusel „GLOBE päev Narvas“.

globe_narva_3 globe_narva globe_narva_4 globe_narva_2


Tegevusvaldkonnad

GLOBE programm on muutunud järjest „nutikamaks“. Aprillist alates osaleme fenoloogia kampaanias ja kasutame ka GrowApp-i. https://www.growapp.today/main.html

globe_fenoloogiaFenoloogia

globe_maakatte Maakatte uuring

globe_järve Järve uuring

globe_mulla Mulla uuring

globe_2016  2016. aasta kokkuvõte

globe_suvelaagris  Meie vilistlased, eesotsas  GLOBE koordinaatoriga, suvelaagris

globe_ilmavaatlusglobe_kalendrifoto

2016. aasta ja 2017. aasta GLOBE rahvusvahelisse kalendrisse pääsesid läbi konkursside ka meie kooli ilmavaatluste fotodo.


globe_USA-2 globe_USA_1

USA saatkond on meid aastaid toetanud ja  tunnustustanud.