Projekti Huvitav kool toetasid SA Innove ja algatus Huvitav Kool

EU_Sots_fond_logod_3_tk

Innove_logoHuvitavKool_logo_sinine_RGB


Projektis Huvitav kool osalenud koolide veebiviited:

Salme Põhikool

Merivälja Kool

Nõo Põhikool

Narva Keeltelütseum

Rõuge Põhikool

Pelgulinna Gümnaasium

Tallinna Arte Gümnaasium

Kuusalu Keskkool

Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium


Projekt „Huvitav Kool“ Kilingi-Nõmme Gümnaasium koolitamas Paide Gümnaasiumis

16.märts 2015

1. esinemine Anne Aasamets „Õpetaja kutsestandard süsteem“

Kutsestandardiga on kokkupuuted meie koolil veel olemata, huvitav oli kuulata, kuidas näeb seda ise asja see olnu (nii komisjoni liikmena kui ka taotlejana). Selle süsteemiga harjumine võtab veel kindlasti aega ja nõuab ka sisemise motivatsiooni ülesleidmist. Aga ükski uus asi ei juurdu kohe, see vajab veel leidmist ja uue põlvkonna õpetajatel on see kindlasti omasem (Paide Gümnaasiumi õppealajuhataja Kersti Kertsmik)

Ettekanne oli huvitaval ja samas ka intrigeerival teemal. Nn vana atesteerimise ajal oli PGs ca 1/3 vanemõpetajaid ja ca kuni viis õpetaja-metoodikut. Et jälle uus asi… See ikka võttis enamikel staažiga õpetajatel ohke rinnust: mida siis jälle tahetakse. Ja veel uus ja tundmatu. Esineja oli suurepärane ja asja tundev ning ise selle sees juba olev. Aga tundus, et kuulajaskonna häälekamad küsijad kahtlesid kõiges ja kõigis. Kuid … paljud PG õpetajad tundsid, kuigi asi on uus ja nende jaoks segane, soovi kutsestandard süsteemiga põhjalikumalt tutvuda ja …. mine tea: teha küll oma raha eest näit vanemõpetaja või meisterõpetaja J(Paide Gümnaasiumi ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetaja Jaanus Moppel)

 

2. esinemine Mari Karon „Uurimis-, loov- ja praktiliste tööde mitu tahku“img_7283

Uurimistööd oli meile juba tuttavam teema neid oleme gümnaasiumis juba teinud 15 aastat. Viimastel aastatel on lisandunud ka praktilised tööd (õpilasürituste läbiviimine) ja õpilasfirmad. Huvitav oli teadasaamine, et KiNG ei vormista retsensioone, nendega on meil ka raskusi. Alates käesolevast õppeaastast retsenseerib komisjon. Põhikooli loovtööd on veidi uuem, kuigi loodusainete ja matemaatika õpetajad on seda teinud alates 2009. aastast. Aga alati on huvitav kuulata ja leida teiste koolide nippe. (Paide Gümnaasiumi õppealajuhataja Kersti Kertsmik)

Kui teise kooli õppealajuhataja räägib põhjalikult ja enesekindlalt oma kooli tegemisi selles küllaltki palju väljakutseid esilekutsuva teemal, siis tuleb kuulata. Teha mõttes võrdlusi, kaalumisi oma kooli tegemistega. PG jaoks oli uus: iga juhendaja saab iga töö juhendamise eest viis koolitustundi. Huvitavad olid praktiliste tööde teemad: näit võrri putitamine. Väga meeldis KiNGi juhtkonna püüe viia õpetajatelt tahetav aruandlus minimaalseks ja see, et tagasiside küsitakse süsteemselt igal aastal ja tehakse sellest ka kokkuvõte. (Paide Gümnaasiumi ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetaja Jaanus Moppel)

3. esinemine Erli Aasamets „VÕK ver MEK (≠ MÕK)“

See esitlus tõi kõige rohkem värskeid tuuli, kuigi eks koolidel on ajast aega olnud põhimõtteliselt samad rõõmud ja ka mured. Aga meeldiv on kuulata, et koolide juhtkonnad näevad asju päris ühteviisi. (Paide Gümnaasiumi õppealajuhataja Kersti Kertsmik)

Edumeelse direktori-õpetaja ettekanne. Väljakantud, noriv, kuid tõene. Iseasi, kui kiiresti panna maakera teistpidi pöörlema? Huvitav oleks teada, kui paljudel KiNGi õpetajatel ööseti pea valutab oma direktori uutest sammudest XXI saj haridusmaastikul? Aga kes siis veel kollektiivi ei sikuta uute horisontide taha, kui mitte juht. Ja selge on see, et Eesti kool peab muutuma seest poolt. Ei piisa ainult ministrite vahetamisest. (Paide Gümnaasiumi ajaloo, ühiskonnaõpetuse ja kehalise kasvatuse õpetaja Jaanus Moppel)


 

16.märts 2015. Innove projekt Huvitav Kool. Paide Gümnaasium

13 x 7 p; 11 x 6 p; 8 x 5 p; keskmine 6,15. (max 7)

Hinnang üritusele ja kommentaarid

Koolitus oli eluline, praktiline, kogemuste põhine

Teile pakkus sellel üritusel enim huvi

Uued vaated vanadele probleemidele

VÕK versus MEK. Uued võtted, kuidas õpetaja panna mõtlema, et ka tema peab muutuma. Valmislahendusi ei ole olemas

VÕK ver MEK ehk õpetajate ette toodi halastamatu tõde miks keskmine õpetaja ei ole edukas tänase päeva noorte harimisel.

Kutsestandardi teave oli väga hea (vastustes kuuel korral)

U.P.L (uurimis-, loov- ja praktiliste tööde) teema oli väga hea (vastustes viiel korral)

Milliste teemade rohkem sooviks enam infot ja koolitust

Meeskonnatööde koolitusi palju rohkem

Kuidas toime tulla rasketest peredest ja vähemotiveeritud noortega?

Soov: õppevideote tegemise koolitus ja ainealaseid nippe

Rohkem võiks olla ainekeskset infot, mitte üldist juttu

Tähelepanekud ja soovitused

Kuidas saaks toime tulle 50+ õpetaja kui toimub kooli (hariduse) pidev reformimine

Suutsite oma teemasid nii rääkida, et koputasite südametunnistusele ja samas ei söödud ka ära J

Kartsin midagi kohutavalt igavat päeva aga tegelikkus oli väga HUVITAV!

Enne teise kooli külastust peaks end taustainformatsiooniga kurssi viima


 

Projekti “Huvitav Kool” koolituspäev „Majandusõpetus: pädevused ja lõiming“ Paide Gümnaasiumi õpetaja Elbe Metsatalu Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.
11. mail 2015

8 x 7 p; 11 x 6 p; 5 x 5 p; 2 x 4 p. Keskmine 5,96. (max 7)


Hinnang üritusele ja kommentaaridimg_8331

Pilk teatud teadmistele, faktidele, probleemidele uue nurga alt. Asjalik koolitus.

Väga kompetentne lektor, palju reaalseid kogemusi, näiteid. Oli väga huvitav

Kompetentne loengupidaja, kohati jäid mõned teemad v ülesannete seletused pealiskaudseks

Loengupidaja hea, aga paljudel õpetajatel raske rakendada. Veidi pikk sissejuhatus, üldse veidi pikk

Üldine – huvitav, positiivne. Ladus ja kiire, head huvipakkuvad teemad

Algus venis (mäng kestis liiga kaua!). Ootused, et saan rohkelt materjali algklassidele, ei osutunud tõeks

 

Teile pakkus sellel üritusel enim huvi

Kõik meeldis, eriti mängud (3x). Rahateema, lõiming (4x), tarbimine (3x).

Ressursid ja majandusringlus. Tulevikuametid. Projektitööd, nende korraldamine

Lõiming erinevate õppeainete vahel ja üldiselt on ju tulevikuoskused oli eluline teema

Rahateemalised töölehed olid huvitavad, head teemalingid. Tulevikuerialad – huvitav edasi arendada õpilastega (tulevikuoskused)

Rahateemalised lingid. Ökoloogiline jalajälg – väga huvitav lähenemine õppetööle

Palgaarvestus (bruto, neto)

Lõiming – mõtted, mida ja kuidas saab seostada. Info erinevate kodulehtede kohta – säästmine, erinevad kalkulaatorid, töölehtede leidmine veebist. Teise kooli kogemused, näited.

Rahateemalised mängud ja töölehed olid huvitavad, samuti tööturu käsitlus

Internetiaadressid edasiseks uurimiseks (3x), võrdluseks toodud näited, tulevikuametid

Õpime rahatarkust oli huvitav. Seda teemat on vaja käsitleda kõikides vanuseastmetes

Praktilised ülesanded ja läbivad teemad ning praktilised näited õppetöö lõimingus

 

Missuguse teema kohta soovite rohkem infot ja mille kohta vajaksite põhjalikult koolitust

Raha planeerimine

Praktilised ülesanded – ka õpetajatele on praktiline läbi tegemine parim õppimise viis

Kindlasti vaatan koolielu.ee-s olevaid materjale, mida saan lõimida oma ainega

Väga hea oli uurimus-ja loovtööde, praktiliste tööde teemad, lõimingud. Sellest oleks hea veel kuulda

Näpunäited on olemas, saan ise edasi uurida-puurida

Finantsriskid ja investeerimisvõimalused


Fotod: Laine Ülemaante