Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis toimus 4.-7. juuni projektinädal.

Nädal algas lõimingupäevaga. Aineõpetajad valisid teemad ja ühiselt mõeldi välja tegevused, mis toimusid nii koolimajas kui ka õues (matkamine, võimlemine jne). Näiteks kolmanda kooliastme päevateemaks oli vesi ning õpetajate juhendamisel toimusid selle teemalised töötoad (joonistati vesivärvidega, mängiti isevalmistatud veeksülofonidel). Päev oli huvitav ja vaheldusrikas.

Teisipäeval oli traditsiooniline karjääripäev. Toimusid erinevad töötoad, loengud. Teadmisi saadi näiteks mööblirestaureerimisest, butafooriast, joogast, taimefotograafiast, juuksuritööst, kriminalistikast ja enesekaitsest. Meisterdati ise puidust seinakelli, metallist mälupulki ja kuulati jutuvestjat. Karjääripäeva sisustasid 20 erinevat koostööpartnerit.

Kolmapäeval oli maja täis teadust. Elevust tekitas teadusteater, leiutamise ja meisterdamise töötoad. 7. klassid käisid õppekäigul aktsiaseltsis Pärnu Vesi ja Pärnu muuseumis.
Teaduspäeva läbiviimisel olid abiks 17 koostööpartnerit. Kooli külastasid erinevate kõrgkoolide üliõpilased ja akadeemikud.

Selle aasta ohutusolümpia raames toimusid 1.-5. klassidele töötoad erinevates punktides (politsei, pääste, esmaabi, kaitseliit, naiskodukaitse, pommirühm).

6.-11. klassi õpilastele toimus ohutuseteemaline võistlus. Hinnati teemakohaseid teadmisi, oskusi ja omavahelist koostööd. Näiteks päästeameti punktis Lavi järve ääres tuli aidata hädasolijat.

Elevust tekitasid Aide Autokooli ja tasakaaluliini töötoad.

Võistluse võitis 10.-11. klassi koondvõistkond, teiseks tuli Surju Põhikooli külalisvõistkond ning kolmandaks 6.b klassi võistkond.

Ohutusolümpia toimumisele aitasid kaasa 14 erinevat koostööpartnerit.

Kategooriad: Uudised