Teadmiste ja teadmatuse vahel paikneb arvamus.
Platon

Aitäh heatahtlikele inimestele, kes märkasid septembri kuukirjas kohti, mida täpsustada ning mida lisada – meie õpilaste ja vilistlaste tunnustusi! Nüüd on need lisatud!
Kool ootab alati kõiki täpsustusi ja tähelepanekuid kuukirja jaoks!


Volikogu otsusega omistati Saarde valla Väike Vapimärk Elli Altinile, kellel täitus 41 tööaastat Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis geograafia õpetajana. Tema eestvedamisel liitus tollane Kilingi-Nõmme Keskkool 1997. aastal USA asepresidendi Al Core poolt algatatud keskkonnasuunitlusega haridus- ja teadusprogrammiga GLOBE. Süsteemsed ilmavaatlused 20. aasta jooksul on olnud õpetaja Elli Altini südameasi ning uhkusega rõhutab ta seda Eesti koolides ainulaadset staaži. Nimetatud valdkonna mentori ja järjepidevuse hoidjana on õpetaja Elli Altin koolitanud kolleege Eestis ja Baltimaades. Ta on osalenud ise ja kaasanud ning julgustanud õpilasi osalema Eesti-sisestes ja rahvusvahelistes teadusprogrammides. Ta on andnud hindamatu panuse keskkonnaharidusse Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis ja tema pikaajaline töö on silmapaistev nii Eestis kui ka välismaal.
Palju õnne, Elli!


Saarde valla Aasta Noore Preemia omistati meie kooli vilistlasele Kadri Vilbastele, kes on saavutanud märkimisväärseid tulemusi erinevatel sõudmisvõistlustel ja kes 07. veebruaril 2020. a tuli Pariisis toimuvatel sisesõudmise maailmameistrivõistlusel U19 vanuseklassis maailmameistriks.

Saarde valla Aasta Noore Preemia omistati Maarit Juhkamsoole, kes on laia silmaringi ja mitmekülgsete huvidega aktiivne kultuuri edasikandja. Ta tegeleb laulmise, sh solistiõppega, samuti pillimänguga ning on saavutanud suurepäraseid tulemusi erinevatel konkurssidel ja aineolümpiaadidel.


18. septembril külastas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumit Eesti Vabariigi president Kersti Kaljulaid, kes viis gümnasistidele läbi riigikaitseteemalise tunni ning vastas õpilaste küsimustele. President tundis huvi õpilaskodu ning õpilaste huvitegevuse vastu.


1. septembril, õppeaasta avaaktusel, võtsid 24 esimese klassi õpilast vastu Öökull Öösikese aabitsad, neid toetasid esimesel koolipäeval 14 auväärset abiturienti. Kokku alustas kooliteed 331 õpilast. Ühisel pildil on 1. klassid ja 12. klass koos klassijuhatajatega.

Fotod: Margit Jaanson

Avaaktusest ja esimesest koolipäevast võttis osa Sisekaitseakadeemia rektor Marek Link seoses sisekaitseõppe valikaine avamisega Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis.

Koolipere poole pöördusid videotervitusega õppealajuhataja Kairi Kaldoja ja direktor Erli Aasamets.


26. septembril, juba tavapäraselt septembrikuu viimasel laupäeval, kell 12.30 anti start 10. korda kolme koolimaja jooksule.

2011. aastal alguse saanud rahvaspordiüritus on leidnud kindla koha kogukonna liikumishuviliste südames ja Pärnumaa spordikalendris.

X kolme kooli jooksu mälestusmedaliga toetas üritust meie oma kooli 34. lennu (1982.a) vilistlane Rein Toodu – südamlik tänu! Samuti suured tänusõnad kõigile 127-le abilisele, kes on 10 aasta jooksul panustanud sündmuse ladusaks kulgemiseks!

Fotomeenutused X jooksust läbi erinevate objektiivide – aitäh Ingeliina Kore, Robert Krosetskin, Laine Ülemaante ja Dimo Oriehov!


3. septembril toimusid gümnaasiumiastme valikkursuste reklaamtunnid, kus õpilastel oli võimalik saada ülevaade pakutavate valikainete sisust ning üle vaadata pakutavate ainete õpetajad/lektorid.

Sel aastal olid eriti populaarsed riigikaitse kursus ja sisekaitse kursus ning õpilaste valikute põhjal läksid tunniplaani veel alushariduse praktiline eelkursus, uued tehnoloogiad ja multimeedium, loovuspraktikum ning fotondus ja film.

Septembris jätkusid SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse rahastatud õppeprogrammid.

1a, 1b, 4a ja 4b klasside õpilased osalesid Mati Kose (Naturum OÜ“ õppeprogrammis „Laululinnud aias ja metsas“. Kõneldi lindudest meie ümber, nende eluolust, lindude söötmisest ning õpilased joonistasid, värvisid lindude pilte ning valmistasid piimapakkidest ja plastikpudelitest linnusöögimajad.

2a ja 2b klassi õpilased õppisid matkatarkusi MTÜ Aasavili juhendaja Triinu Tamme eestvedamisel. Toimusid õuetunnid ning õpilased said praktilisi teadmisi, kuidas matkal ja metsas tegutseda.

8a ja 9b klassid osalesid putukateadlase Urmas Tartese õppeprogrammis „Minu kodukoha putukad“. Teadmisi omandati nii klassiruumis loengul kui ka õuetunnis veekogu ääres.

21. septembril käisid 8.a ja 10.klass Metsaviktoriini preemiareisil Soomaal. 8.a klass matkas Ingatsi õpperajal, Soomaa kõige pikemal ja suuremal matkarajal. 10.klass tegi tiiru Riisa õpperajal, kus tutvuti taimekoosluste, puude ja inimtegevuse mõjuga keskkonnale.  Hiljem siirduti üheskoos kanuumatkale, kus juhendajaks oli legendaarne haabjate valmistaja Aivar Ruukel ise! Fotod: Kadri Karon


7. septembril andsid 1. klasside õpilased suurtele sõpradele, 12. klassile õpilastele, üle abiturientide õhtu kutse ja kodused ülesanded. Ülesannetes oli üheks teemaks siil ning nõnda olid 1. klasside õpilased end siilikestega ehtinud. 12. klass tänab armsa üllatuse eest oma väikseid sõpru ning klassijuhatajaid Eve ja Mai.

 

10. septembril pühitseti abituriendi staatusesse 12. klassi õpilased. Auväärse žürii ees pidid oma valmisolekut viimaseks õppeaastaks tõestama neliteist õpilast ja klassijuhataja Helle Berg. Katsed läbiti edukalt. Õhtu pidulikumal hetkel said õpilased kätte oma lõpusõrmused ning kinnitasid vandega abituriendi tiitli.

18. septembril toimus Paikuse Õhtune Maastikumäng ehk P.Õ.M.M. Teist korda osales võistlusel meie kooli võistkond: KiNGi esindasid Saarde Kodutütred koosseisus: Ann-Marii Rattam, Liis-Marie Kaljur, Maibritt Pesti ja Emma Tammist, Maria Vilinurm. Võistkonna täiskasvanud liikmeks oli Saarde kodutütarde rühmavanema abi Anneli Pesti.

Viietunnise võistluse jooksul said tüdrukud oma teadmised, oskused, nutikuse ja loovuse proovile panna viieteistkümnes väga eriilmelises võistluspunktis (mõõta autorehvide rõhku, ehitada torujuppidest pump vee pumpamiseks, teha meeskondlikku füüsilist trenni USA merejalaväelaste juhtimisel jne). Head meelt tegi kontrollpunktide läbiviijate innustav ja toetav tagasiside.

Võistluse vanuseliselt noorima meeskonnana hoidsime Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi au kõrgel. Kiitus osalejatele ja juhendajatele!

21.-23. september valitsesid aulas kõrvitsad, kurgid, seened ja samblad  🙂 Usinad kasvatajad ja korjajad olid kooli näitusele toonud mitmekülgse esindatuse aiasaadustest ja metsast leitust. Põnev oli näituse korraldajatel ja vaatajatel – aitäh kõigile!

28. septembril olid meil Eesti Pärimusmuusika Keskuse eestvedamisel külas etnomuusikud. Toimus kontsert “Eesti ETNO 2020 Ringreis”. Kontserdil mängiti noortelt noortele, tutvustati eesti pärimusmuusikat. Kutsuti üles osalema edaspidistes Eesti ETNO laagrites ning julgustati õpilasi pilli mängima. Aitäh Eesti Pärimusmuusika Keskusele ning Eesti ETNO laagri noortele!


Sport

Kergejõustik

4.-5. septembril toimusid Rakveres Balti võistkondlikud mitmevõistluse meistrivõistlused. Greete-Liis Krapp esindas Eesti koondist U16 neidude ridades, kus Eesti koondis sai kindla võidu Läti ja Leedu ees. Individuaalselt tegi Greete-Liis väga hea võistluse parandades oma mitmevõistluse punktisummat 91-punktiga ja lõpetas neljandana (medalist jäi lahutama 16 punkti ).  Treeneriks Romet Mihkels (SK Altius).

11. septembril toimus V koolispordi mitmevõistlus. Seekord võtsid omavahel mõõtu ainult Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased. Võisteldi kaugushüppes, palliviskes, kuulitõukes, jooksudes. Parimad selgitati välja seitsmes vanuseklassis. Koolispordi mitmevõistlus sai teoks koostöös Kilingi-Nõmme Spordihoone meeskonnaga ning arvukate abiliste toel – AITÄH ja tänu kõigile! Fotod: Hedvig Annast

Orienteerumine

5.-6. septembril toimusid Eesti Meistrivõistlused orienteerumises tavarajal ja noorte teatevõistluses. Tavarajal saavutas Markus Kaljur M14 klassis II koha. N14 klassis Laura-Liis Kaljur 5.koha ja Liis-Marie Kaljur väga tubli 12.koha! Markus Kaljur sai võistkondliku II koha noorte teates (võistles Harju OK võistkonna koosseisus). Treener Ville Vinkel. Palju õnne tublide tulemuste eest ning suured tänud perekond Kaljurile!

25. septembril toimus Palojärvel Eesti Koolispordi Liidu meistrivõistlused valikorienteerumises: Markus Kaljur P8.-9. kl. 5.koht, Laura-Liis Kaljur T6.-7. kl. 7.koht, Andero Stig Saarpere P1.-5. kl. 10.koht, Liis-Marie Kaljur T1.-5. kl. 14.koht, Maria Kaljur T1.-5. kl. 21.koht, Emma Tammist T1.-5. kl. 22.koht. Koolide arvestuses (1.-9. klass, suured koolid) 5.koht!
26.-27. septembril toimus Lindoral orienteerumisvõistlus Suunto Games 2020: Markus Kaljur M14A II koht, Maria Kaljur N9NR III koht, Andero Stig Saarpere M9NR III koht, Laura-Liis Kaljur N14 A 7.koht, Liis-Marie Kaljur N12 8.koht. Aitäh treener Ville Vinkelile ja perekond Kaljurile!

Maastikuvibu

13. septembril võisteldi maastikuvibu klubide karika 7. etapil  Kajamaal. Taas olid võidukad meie õpilased: Dagne Oriehov 1. koht Toomas Kovalevski 1. koht Tauri Kovalevski 1.koht

27. septembril toimus Puiatus selle aasta viimane maastikuvibu spordi klubide karikaetapp. Tulemused: Dagne Oriehov 1. koht, Toomas Kovalevski 1. koht, Tauri Kovalevski 1. koht ja Andreas Pärn 2. koht. Aitäh treener Reimo Loorents!

 

Mängud

20. septembril toimusid Tihemetsa spordihoones Pärnumaa lahtised meistrivõistlused lauamängude mitmevõistluses ja oli ühtlasi Eesti karikavõistluste etapp. Neidude meistritiitli võitis Anette Einmann ja 2. koha sai Ingeliina Kore (juhendaja Viire Talts). Noormeeste meistritiitli sai Rauno Einmann, 2. koha Randar Rätsep ja 3. koha Henri Sireli.

Jalgpall

17. septembril toimusid Pärnumaa koolide meistrivõistlused jalgpallis (kuni 7. kl). Meie kooli võistkond saavutas I koha järgmises koosseisus: Elmar Jefimov, Henri Sireli, Toomas Kovalevski, Mikk – Markus Manilets, Rocco Kartau, Kunder Pärn, Niglas Meinson, Kaarel Kahro. Õpilasi juhendas õpetaja Erki Kangur. Kiitus ja palju õnne!
29. septembril oli koolis külas Pärnu Jalgpalliklubi Poseidon. Treenerid viisid läbi 1.kl ja 5.-7. kl. õpilastele jalgpalli tutvustava tunni. Mängiti erinevaid osavusmänge ning saadi teadmisi klubi tegevuse kohta.
JK Poseidoni treeningute kohta saab täpsemat infot kooli kodulehel ning Pärnu JK Poseidon kodulehelt.

30. septembril toimusid Vändras Pärnumaa koolide meistrivõistlused jalgpallis. Meie kooli esindasid: Kris- Aller Kusmin, Tauri Kovalevski, Tõnis Hendrik Tallo, Caspar Pärn, Jan Erik Gerne, Henri Sireli, Elmar Jefimov, Mikk Markus Manilets. Õpilate juhendaja on õpetaja Erki Kangur.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilasesinduse koosolekul valiti ametisse õpilasesinduse juhatus alanud õppeaastaks:
Hedvig Annast (9.a klass)
Ingeliina Kore (9.b klass)
Janely Salujärv (10. klass)
Palju edu, häid mõtteid ja tegutsemistahet juhatusele ja kogu õpilasesindusele!


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Lapse ülesanne on õppida, vanema ülesanne on luua õppimiseks soodne emotsionaalne ja füüsiline keskkond.

Just algklassides on oluline kujundada õpiharjumus ja kindlad rutiinid, sest need jäävad last toetama ka edaspidi. Sisemine motiveeritus õppimiseks kujuneb lapsel reeglina alles põhikooli lõpuks, enne seda on õppimise põhistiimul pigem head suhted õpetaja ja vanematega. Vanema põhiülesanne on toetada, kuulata, mõista. Ärev aju ei suuda õppida. Seetõttu on vanemal eelkõige vaja luua rahu: nii suhetesse kui ka keskkonda.


Saarde valla heakorra- ja kaunimate kodude konkurss 2020 tulemused:  sotsiaal-, haridus-, kultuuri- ja spordiobjektid – I koht – Kilingi-Nõmme Gümnaasium.
Aitäh kogu kooliperele!


16. septembril külastasid kooli Viljandi maakonna käsitöö- ja kodunduse õpetajad. Nemad olid esimesed külalised augusti lõpus õpilaskodu I korrusel valminud uues õppeköögis ja kodunduse klassis. Jäi mulje, et oli mida näidata ning mida uudistada 😉

1. septembril andsid oma esimesed tunnid noored kolleegid kehalise kasvatuse õpetaja Elisabeth Rõigas ja geograafiaõpetaja Märt Kütas 😉 Usume, et õpetajaamet on ja jääb kutsumuseks!


Oktoobris ootab ees:

01.10 – KiNG ettekanne Tartu Ülikooli Haridusteaduste instituudi sügiskonverentsil
01.10 – Pärnumaa koolide meistrivõistlused orienteerumises 4-5, 6-7, 8-9, 10-12 kl
02.10 – KiNG õpetajate päev
06.10 – Pärnumaa Omavalitsuste Liidu õpetajate päeva vastuvõtt
07.10 – sügiskross Jõulumäel
13.10 – Pärnumaa koolide meistrivõistlused jalgpallis 10.-12. kl P
13.10 – kihelkonna mälumäng
15.-25.10 – programmeerimisnädal Code Week 2020
16.10 – loov- ja praktiliste tööde esitamine 9. klass
19.-25.10 – koolivaheaeg
19.-20.10 – Pärnumaa andekate matemaatikute õppelaager KiNG-s
20.-22.10 – B. G. Forseliuse Seltsi Noortekogu sügiskool
24.10 – õpioskuste võistluse lõppvoor
27.10 – 11.kl uurimistööde eelkaitsmine
27.10 – algab Pranglimise I etapp
31.10 – ESS ”Kalev” võimlemise koolituspäev ja kontsertesinemised
okt-nov – Pärnumaa kooli male võistkondlikud meistrivõitlused 1.-4. ja 5.-12.klass
KIK projektipäevad (külalised tulevad KiNG)


Tund Kilingi-Nõmme Keskkoolis 1977

Foto: Lembit Nõmm erakogu

Tund Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis 2020

Foto: KiNG arhiiv