Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilased osalevad 2020.-2021. õppeaastal Tartu Ülikooli teaduskooli õpikodades: füüsika põhikoolile ja gümnaasiumile.

Õpikojad toimuvad laboritundide programmina koolis, kus 7.-12. klasside õpilased saavad teha füüsikakatseid. Õpikojad aitavad rikastada õppekava ja tugevdada õpilaste võimekust reaal- ja loodusteadustes.

Füüsika põhikoolile

Füüsika töötoa tutvustus:

Füüsika õpikoda põhikoolile järgib riiklikku põhikooli füüsika õppekava, kattes mehaanika, valgusõpetuse, elektriõpetuse ja soojusõpetuse teemasid. Kasutatakse kvaliteetseid õppevahendeid, millega käivad kaasas elektroonilised tööjuhendid. (Tutvustus: https://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/opikojad)

28.oktoobril 2020 toimus I füüsika õpikoda 8.-9. klassi õpilaste rühmale. Töötube juhendab Tartu Ülikooli Teaduskooli lektor Kaido Reivelt.

16.novembril 2020 toimus II füüsika õpikoda 8.-9. klassi õpilaste rühmale. Juhendaja Kaido Reivelt.

 

Füüsika gümnaasiumile

Õpikoja tutvustus:
Füüsika õpikoda gümnaasiumile on laiendatud ning intensiivne kursus, mis käsitleb järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid. Nende hulgas on palju sellist, mida iga päev ei näe, kuid ka katseid lihtsate vahenditega. Teeme ka katseid olümpiaadidelt. Teooria osa võimaldab toimuvat mõista ja seob nähtu ka teiste valdkondadega. Sobiva ilma korral vaatleme Päikest ning planeete. (Tutvustus: https://www.teaduskool.ut.ee/et/oppetoo/opikojad)

17.novembril 2020 toimus õpikoda gümnaasiumi osale. Õpikojas osalevad ka Häädemeeste Keskkooli gümnaasiumi osa õpilased. Töötube juhendab Tartu Ülikooli teaduskooli lektor Eero Uustalu.

19.novembril 2020 toimus II füüsika õpikoda gümnaasiumi noortele. Teises õpikojas leiti väga lihtsate vahenditega – muffini topsid ja stopper, takistusjõudu. Kuid raskem osa oli seotud digitaalsete mõõtmiste ja bittidega. Programm on tihe ja põnev.

 

Kategooriad: Uudised