Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis pakutavad tugiteenused:

  1. pikapäevarühmad
  2. õpiabirühmad
  3. logopeedi konsultatsioonid ja tunnid
  4. eripedagoogi konsultatsioonid ja tunnid
  5. koolipsühholoogi poolt pakutavad nõustamised
  6. aineõpetajate konsultatsioonid

Konsultatsioone pakub Pärnumaa Rajaleidja keskus.


 

Kutse- ja karjäärinõustamisel leiate abi:

Pärnumaa noorte infoportaal
parnunoored_120x60

Rajaleidja portaal
rajaleidja_banner_noor

Pärnumaa Rajaleidja keskus

SA Innove
Innove_rajaleidja_logo