Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik …

Valitsus kiitis heaks COVID-19 piirangute järk-järgulise leevendamise korralduse HARIDUS Alates 17. maist lubatakse kontaktõppele kõik üldhariduskoolide, kutsekoolide, rakenduskõrgkoolide  ja kõrgkoolide õpilased, kes seni on pidanud viibima distantsõppel. Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või
Loe edasi

Avaldatud

ÕPPETÖÖ korraldus 10.-14.mai 2021

ÕPPETÖÖ 1.-4. klassidele toimub tavapärane õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena kooli 9.klassidele toimub õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena. 5., 6., 7.,8., 10. ja 11. klassidele toimub distantsõpe tunniplaani alusel pikapäevarühmad töötavad vähendatud mahus kehalise kasvatuse tunnid toimuvad, kui vähegi võimalik, õues! lubatud on konsultatsioonitunnid individuaalselt ja väikestes gruppides TOITLUSTAMINE perioodil 10. –
Loe edasi

Avaldatud

ÕPPETÖÖ korraldus 03.-07. mai 2021

ÕPPETÖÖ korraldus 03.-07. mai 2021 1.-4. klassidele toimub tavapärane õppetöö tunniplaani alusel kontaktõppena koolis 5., 6., 7.,8., 10. ja 11. klassidele toimub distantsõpe tunniplaani alusel klasside õppetöö toimub muudetud tunnijaotuse ning päevakava alusel 9. klasside õppetöös on põhirõhk EKSAMIAINETEL (eesti keel, matemaatika, valikaine) 9. klasside õppetöö toimub E, T ja
Loe edasi

Avaldatud

Õppetöö korraldus alates 26.aprillist 2021

Vabariigi Valitsuse korraldus ja lisatud seletuskiri Vabariigi Valitsuse korraldusel jätkuvad piirangud uuel õppeveerandil vähemalt 3.maini 2021. Õppetöö korraldamine pärast 3.maid sõltub valitsuse järgmistest otsustest. ÕPPETÖÖ kõik õpilased ja klassid on jätkuvalt distantsõppel vähemalt 3.maini konsultatsioonide ja osalisele kontaktõppele õpilaste kutsumise kohta jagavad teavet klassijuhtajad distantsõpe toimub tunniplaani alusel õppetöö info
Loe edasi

Avaldatud

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks

Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks  Alates 17. maist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse (info https://www.kilingi.edu.ee/ ) e-postile yld@kng.edu.ee või kohapeal. Taotlusi võetakse vastu 17.-31. maini 2021. a elektroonsena või tööpäeviti kell 8-13 kooli kantseleis. Nõutavad dokumendid: taotlus, õpilase sünnitõend, vanema isikut tõendav
Loe edasi

Avaldatud

Distantsõppeperioodist õpilaste ja vanemate pilgu läbi

Tähelepanekud ja märkamised. 2021. a märtsi distantsõppe perioodi (2 nädalat) tagasiside õpilastelt ja vanematelt ning võrdlus 2020. a 5 nädala distantsõppe perioodi tagasisidega. Vastanute jaotus nii õpilaste kui vanemate hulgas on sarnane ja enim vastanuid on II ja III kooliastme õpilaste ning nende vanemate hulgas. vastanuid Vanemaid Õpilasi   2021
Loe edasi

Avaldatud

Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa

Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa eelavastuvõtt 19. ja 20. aprill kell 10-12 vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13 19. ja 20. aprillil pakume kõigile huvilistele võimalust tutvuda kooliga, õppekorraldusega, huvitegevuse võimalustega ja õpilaskoduga. Soovi korral viime 19. ja 20.aprill õpilastega läbi vestlusi gümnaasiumisse astumiseks. Vestlusele tulles peab kaasa
Loe edasi

Avaldatud