Vastuvõtt 10.klassi 2022/23 õa.

Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2022/23. õa 31. mail vestlused zoom keskkonnas 27.- 29. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega 10.klassi õpilase vastuvõtul: viib komisjon läbi vestluse, et välja selgitada motiveeritus akadeemilise üldkeskhariduse omandamiseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (1-5 palli); arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet; arvestatakse 9. klassi klassitunnistuse keskmist hinnet;
Loe edasi

Avaldatud

Lionsid kutsuvad rahuplakatite näitusele

Lionsid kutsuvad rahuplakatite näitusele Traditsioonilise rahvusvahelise lionsite rahuplakati võistluse teemaks oli sel aastal „We Are All Connected” ehk „Me oleme kõik omavahel seotud“. Eestis oli kõnealuse võistluse eestvedajaks LC Pärnu Koidula. Konkurss osutus populaarseks – laekus ligi viiskümmend tööd. Žüriis oli kaheksa liiget ja nendest seitse hääletas üksmeelselt Ülenurme Gümnaasiumi
Loe edasi

Avaldatud

15.november päevakava muudatus

Võttes aluseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi päevakava punkt 26, informeeritakse õpilasi, töötajaid ja vanemaid e-õppeinfosüsteemi vahendusel vähemalt 3 päeva ette üritustest, mis muudavad oluliselt kooli päevakava. 15.novembril 2021 toimub õppekorraldus järgmiselt: kõikidel õpilastel 1.-12. klassini toimub e-õppe päev; õpilased õpivad iseseisvalt kodus; e-õppe päeva õppesisu edastatakse klassi- ja aineõpetajate poolt e-kooli kaudu;
Loe edasi

Avaldatud

1.novembril alustame koolis tavapärase õppetööga.

1.novembril alustame koolis tavapärase õppetööga. Kooli on oodatud kõik terved õpilased. Kool valmistab ette võimalusi õpilastel ennast testida. Testi saavad lapsed teha ise ninasõõrme eesosast võetava prooviga, mis on mugav ja kiire. Testimine võimaldab ennetada nakkuskollete levikut. Testimine aitab vältida distantsõppele minekut. Testide kasutamine ei ole kohustuslik. Testitegemise õpetuse leiab
Loe edasi

Avaldatud