Distantsõppeperioodist õpilaste ja vanemate pilgu läbi

Tähelepanekud ja märkamised. 2021. a märtsi distantsõppe perioodi (2 nädalat) tagasiside õpilastelt ja vanematelt ning võrdlus 2020. a 5 nädala distantsõppe perioodi tagasisidega. Vastanute jaotus nii õpilaste kui vanemate hulgas on sarnane ja enim vastanuid on II ja III kooliastme õpilaste ning nende vanemate hulgas. vastanuid Vanemaid Õpilasi   2021
Loe edasi

Avaldatud

Distantsõppe korraldamise juhend

Lisa 5 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õppetöö korraldamine osalise ja/või täieliku distantsõppe ajal.   Distantsõppe õiguslik alus Distantsõppe õiguslik korraldus tuleneb põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse (edaspidi PGS) § 24 lõikest 5, mille kohaselt juhendatud õpe on kooli määratud viisil toimuv õpe, mida võib korraldada e-õppena. Lisaks sätestavad riiklikud õppekavad võimaluse korraldada õpet virtuaalses
Loe edasi

Avaldatud

21.jaanuaril 2021 Kaunim Metsalaul

KONKURSS LÜKKUB EDASI KONKURSI UUEST TOIMUMISE AJAST TEAVITATAKSE KOOLE (konkurss ei toimu 21.jaanuaril 2021 kell 11.00 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis) Juhendi, registreerimislehe ning varasemate aastate laulukonkursside ülevaated leiate meie lehelt Kaunim Metsalaul Sündmust korraldades arvestame valitsuse kehtestatud nõuete ning piirangutega. Korraldajatel on õigus vastavalt olukorrale konkurss ära jätta, registreerunutele jagatakse täpsem info.
Loe edasi

Avaldatud

Õppeaasta alustamiseks teave õpilastele ja vanematele!

Käesoleva õppeaasta alguses lähtub kool Terviseameti soovitustest ja samas võimalikult tavapärasest koolikorraldusest. Kool jälgib olukorda ning muudatustest teavitatakse lapsevanemaid viivitamatult. Lapsevanem saadab lapse koolimaja ukseni. Laps siseneb koolimajja iseseisvalt. Kooli tulles sisenevad õpilased koolimaja garderoobiuksest. Hommikusööki pakutakse kõikidele soovijatele 07.30-08.25. Vahetusjalanõud on kohustuslikud! Koolis on paigutatud nähtavatele kohtadele käte desinfitseerimise
Loe edasi

Avaldatud

2019/20. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika ja kokkuvõtted

2019/20. õa õpilaste ja vanemate rahuloluküsitluste statistika ja kokkuvõtted Kuues aasta oli õpilastel ja vanematel õppeperioodi lõpus võimalus anda koolile tagasisidet veebipõhises rahuloluküsitluses, avaldada arvamusi ja teha ettepanekuid koolielu korraldamise kohta. Kindlasti oli 2019/20 õppeaasta viimane kolmandik eriolukorra tingimustes ja distantsõppel erandlik. Pikk kodus õppimise periood, vahetu suhtlemise puudumine ning
Loe edasi

Avaldatud

Lõpuaktused, 13.juuni 2020

12.  klassi lõpuaktus. 13.juuni 2020, Kilingi-Nõmme Gümnaasium Täispikk video osalejatele, teave klassijuhatajatelt 😉 9. b klassi lõpuaktus. 13.juuni 2020, Kilingi-Nõmme Gümnaasium Täispikk video osalejatele, teave klassijuhatajatelt 😉 9. a klassi lõpuaktus. 13.juuni 2020, Kilingi-Nõmme Gümnaasium Täispikk video osalejatele, teave klassijuhatajatelt 😉 Fotod: Sigrid Absalon Videod: Asko Aru
Loe edasi

Avaldatud

Kaunist ja turvalist suvevaheaega!

Kilingi-Nõmme Gümnaasium tänab VANEMAID ja KODUSID ÕPILASI ja ÕPETAJAID TREENEREID ja RINGIJUHTE Krõlli kokatädisid ja kommunaali bussijuhte valla ametnikke. Täname teid suurepärase koostöö, mõistmise, kannatlikkuse ja toetuse eest sel õppeaastal! Kaunist ja turvalist suvevaheaega!
Loe edasi

Avaldatud

Õppetöö korraldamine alates 18.mai 2020 a.

Lähtudes Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitustest on õppe- ja kasvatustöö korraldatud alates 18.maist järgmiselt:   Kool jätkab õppetöö korraldamist distantsõppel õppeperioodi lõpuni, 9.juunini.   Alates 18. maist korraldab kool osaliselt ja vajaduspõhiselt kontaktõpet mail teavitavad klassijuhatajad kontaktõppele kutsutavaid õpilasi ja kodusid kontaktõppe korraldamisest ja päevakavast. Kontaktõpe korraldatakse koolis kuni
Loe edasi

Avaldatud