21.11.-29.11.2015 toimub üleeuroopaline jäätmete vähendamise nädal. Nädala eesmärk on teadlikkuse Jäätmete vähendamise nädal_logotõstmine jäätmete vähendamise ja ressursside säästliku kasutamise osas.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis tähistatakse jäätmete vähendamise nädalat. Sellel nädalal ja ka edaspidi on võimalik tekkinud jäätmed sorteerida ning vastava märgistusega prügikasti panna.
Keskkonnaministeeriumi läbiviidud uuringute andmetel tekitab eestlane keskmiselt 360 kg olmejäätmeid aastas. Vähendame seda kogust ühiselt:

Kuidas igapäevaselt jäätmeid vähem tekitada ning loodusressursse kokku hoida?

  • Võta poodi oma ostukott kaasa.
  • Ära kasuta õhukesi kilekotte.
  • Joo kraanivett, nii ei teki plastpudeleid.
  • Eelista lahtiselt müüdavaid toiduaineid ja pakendamata puu- ja köögivilju.
  • Kleebi postkastile märgistus rämpsposti kohta.
  • Osta kohv oma topsiga kaasa.
  • Eelista korduvkasutatavaid nõusid.
  • Vaheta või anna sõbrale riided ja muud esemed, mida enam ei kasuta või vii taaskasutuskeskusesse või jäätmejaama.
  • Kasuta vanu tooteid ja materjale loominguliselt, et anda neile uus elu.
  • Kogu jäätmed liigiti, sest neist saab valmistada midagi uut.

Mida teha tekkinud jäätmetega?

Biolagunevad jäätmed kogu eraldi ja komposti, neist saab head mulda taimedele.

Pakendid kogu eraldi ja vii selleks ette nähtud pakendikonteinerisse. Näiteks plastpudelitest tehakse põrandalaudu, aiamööblit, aiaposte, fliise ja isegi jalgpallisärke.

Paber ja papp tuleb koguda eraldi ning viia vastavasse konteinerisse. Sellest saab teha uut paberit ja pappi, munakarpe, vihikuid, ajalehti, WC-paberit, pakkepaberit.

Klaas kogu eraldi ja vii selleks ette nähtud konteinerisse. Klaaspudelitest tehakse uusi pudeleid ja purke, vaase, klaase, vaagnaid, kausse ja muid klaasist tooteid.

Pandimärgiga pudelid ja purgid vii tagastuspunkti. Plekkpurkidest tehakse uusi purke, autoosi, ehitusdetaile, kruve ja mutreid, torusid, konteinereid, aedu ja tööriistu.

Ohtlikud jäätmed tuleb viia vastava märgistusega konteinerisse või viia sorteerimisjaamadesse. Ohtlikud jäätmed on: patareid, akud, elavhõbedaga termomeetrid, vanad ravimid, kasutatud õlid ja õlifiltrid, värvi-, laki-, liimi-, lahustijäägid, olmekeemia jäägid, ohtlike ainetega määrdunud pakendid.

Allikas:
http://www.envir.ee/et/eesmargid-tegevused/jaatmed/jaatmetekke-valtimise-nadal-22-30-november

http://www.paikre.ee/

jäätme_1

jäätme_2

jäätme_3

jäätme_4

Kategooriad: Uudised