Huvilistele pakub kool gümnaasiumiastmes järgmiseid valikkursusi:

 1. 3. võõrkeel (vene või saksa keelt A 2.2. tasemel)
 2. psühholoogia
 3. etiketiõpetus
 4. riigikaitse
 5. joonestamine
 6. ehituse ja kinnisvara alused
 7. maastikuplaneerimine ja arhitektuur
 8. insenerigraafika AutoCad
 9. kartograafia
 10. 3D tarkvara
 11. veebiprogrammeerimine
 12. geoinfosüsteemid
 13. mikroökoomika
 14. makroökonoomika
 15. projektijuhtimine
 16. kultuurisündmuste korraldamine
 17. spordi management