Dokumentide vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1. klassi toimub

2.-30. maini 2019. a
E-R kell 8.00-16.00 kooli kantseleis.
Nõutavad dokumendid:
  • avaldus (saab täita kohapeal)
  • õpilase sünnitunnistus
  • vanema isikut tõendav dokument
  • tervisekaart
  • koolivalmiduskaart
  • õpilaspileti pilt ja avaldus (õpilaspileti soovi korral)
Info telefonilt 449 2264

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

Lastevanemate koosolek toimub 30. mail 2019. a kell 18 väikeses koolimajas.

 

Kategooriad: Uudised