Vastuvõtt 1. klassi 2020/2021. õppeaastaks

Dokumentide vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 1. klassi toimub

18.-30. maini 2020. a
elektroonsena või tööpäeviti kell 8-12 kooli kantseleis.

Ootame dokumentide esitamist elektroonsena e-postile: yld@kng.edu.ee

Nõutavad dokumendid:

  • avaldus,
  • õpilase sünnitõend,
  • vanema isikut tõendav dokument (kantseleis taotluse koostamisel),
  • koolivalmiduskaart (kui lasteaed ei saada elektroonsena),
  • õpilaspileti avaldus (õpilaspileti soovi korral).

Tervisekaardi ja õpilaspileti pildi palume tuua kooli kantseleisse augustikuu jooksul.

Info telefonilt 449 2264

Koolikohustuslik on laps, kes saab 1. oktoobriks 7-aastaseks.

 

Kategooriad: Uudised