Vastuvõtt 1. klassi 2021/2022. õppeaastaks 

Alates 17. maist alustame õpilaste registreerimist 1. klassidesse. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem kirjaliku digitaalselt allkirjastatud taotluse (info https://www.kilingi.edu.ee/ ) e-postile yld@kng.edu.ee või kohapeal.

Taotlusi võetakse vastu 17.-31. maini 2021. a elektroonsena või tööpäeviti kell 8-13 kooli kantseleis. Nõutavad dokumendid:

  • taotlus,
  • õpilase sünnitõend,
  • vanema isikut tõendav dokument (kantseleis taotluse koostamisel),
  • koolivalmiduskaart (kui lasteaed ei saada elektroonsena),
  • õpilaspileti avaldus (õpilaspileti soovi korral).

Tervisekaardi ja õpilaspileti pildi palume tuua kooli kantseleisse augustikuu jooksul.

Info telefonilt 449 2264 või yld@kng.edu.ee

 

Kategooriad: Uudised