10. klassi vabadele õppekohtadele toimub vastuvõtt alates 1. augustist kell 10-13

10.klassi vastuvõtt toimub “Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis” alusel.

– 10. klassi õpilase vastuvõtul viiakse läbi sobivuse hindamiseks vestlus ja arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet.

– Kui 10. klassi astuda soovivate isikute arv on suurem kui õpilaskohtade arv koolis, siis võetakse õpilased vastu pingerea alusel, mis koostatakse põhikooli lõputunnistuse keskmiste hinnete põhjal.

– Võrdsete tulemuste korral arvestatakse õpilase põhikooli eesti keele ja matemaatika lõpueksami tulemust.

Vajalikud dokumendid:

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;

– avaldus (saab täita kohapeal);

– sünnitunnistus;

– tervisekaart;

– õpilaskodu avaldus (soovi korral);

– õpilaspileti avaldus (soovi korral);

– õpilaspileti pilt (õpilaspileti soovi korral).

 

Kategooriad: Uudised