22. juuni ja 25.-26. juuni 2020

kell 10-13


ÕPILASTELE TASUTA: elamine õpilaskodus, toitlustamine 3 korda päevas, autokool, huviringid, sülearvuti

valikained: psühholoogia, etiketiõpetus, meediaõpetus, ehituse alused, projektijuhtimine, arhitektuuri ajalugu, riigikaitse, joonestamine, karjääriõpetus, uued tehnoloogiad ja multimeediumid, majandusõpetus.

Sisekaitseakadeemiaga koostöös: sisekaitseõpe (pääste-, politsei- ja piirivalvekursused)

Ettevalmistus kõrgkooliks: võimalus tasuta osaleda Tartu Ülikooli Teaduskooli, Tallinna Tehnikaülikooli Tehnoloogiakooli ja Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kursustel ning koguda kõrgkooli EAP-d.


10. klassi vastuvõtt toimub “Õpilaste kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis” alusel.

  1. Õpilase vastuvõtul 10. klassi viiakse läbi sobivuse hindamiseks vestlus ja arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet.
  2. Kui 10. klassi astuda soovivate isikute arv on suurem kui õpilaskohtade arv koolis, siis võetakse õpilased vastu pingerea alusel, mis koostatakse põhikooli lõputunnistuse keskmiste hinnete põhjal.

Nõutavad dokumendid:

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;

– põhikooli 9. klassi klassitunnistus või väljavõte e-õpisüsteemist;

– avaldus (saab täita kohapeal);

– sünnitunnistus;

– tervisekaart;

– õpilaskodu avaldus (soovi korral);

– õpilaspileti avaldus (soovi korral);

– õpilaspileti pilt (õpilaspileti soovi korral).

Kategooriad: Uudised