Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2021/22. õa
eelavastuvõtt 19. ja 20. aprill kell 10-12
vastuvõtt 28.-30. juuni 2020 kell 10-13

19. ja 20. aprillil pakume kõigile huvilistele võimalust tutvuda kooliga, õppekorraldusega, huvitegevuse võimalustega ja õpilaskoduga.

Soovi korral viime 19. ja 20.aprill õpilastega läbi vestlusi gümnaasiumisse astumiseks. Vestlusele tulles peab kaasa olema e-õppesüsteemi väljavõte (hinneteleht).

Eelvestluseks registreerimiseks saata e-kiri aadressile yld@kng.edu.ee

Vestluseid viime läbi ka veebi teel!

28.- 30. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega, kes seda võimalust aprillis ei kasutanud.

10. klassi õpilase vastuvõtul (vastuvõtu kord):

 1. viib komisjon läbi vestluse, et välja selgitada motiveeritus akadeemilise üldkeskhariduse omandamiseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (1-5 palli);
 2. arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet;
 3. arvestatakse 9. klassi klassitunnistuse keskmist hinnet.

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
– põhikooli 9. klassi klassitunnistus või väljavõte e-õpisüsteemist;
– avaldus (saab täita kohapeal);
– sünnitõend;
– tervisekaart;
– õpilaskodu avaldus (soovi korral);
– õpilaspileti avaldus (soovi korral);
– õpilaspileti pilt (õpilaspileti soovi korral).

Meie koolis on tore!

Õpilastele tasuta elamine õpilaskodus, toitlustamine 3 x päevas, autokooli teooriatunnid, sülearvuti, huviringid.

Sisekaitseakadeemiaga koostöös:

 • sisekaitseõpe (pääste-, politsei-, tolli- ja piirivalvekursused)
 • kursuste läbinuil 10 % eelis sisekaitse erialadel edasi õppimisel

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga koostöös valikkursused kolledži õppejõudude poolt:

 • „Isikliku heaolu kujundamine“
 • „Turism ja külalisettevõtlus“
 • valikkursuse läbinud õpilased omandavad 3 EAP-d, mida aktsepteerib Tartu Ülikool ja tema kolledžid bakalaureuseõppes.

Tartu Ülikooli Narva Kolledžiga koostöös:

 • virtuaalne valikkursus „Nutikas noorsootöö“
 • valikkursuse läbinud õpilased omandavad 1,5 EAP-d, mida aktsepteerib Tartu Ülikool ja tema kolledžid bakalaureuseõppes.

Studya Edu OÜ ja Rahandusministeeriumiga koostöös:

 • e-õppena virtuaalkeskkonnas valikkursus „Finantskirjaoskus“.

Kilingi-Nõmme lastead Krõlliga koostöös:

 • alushariduse praktiline eelkursus

Ettevalmistus kõrgkooliks:

 • kool tasub TÜ Teaduskooli, TalTech’i Tehnoloogiakooli ja TLÜ Õpilasakadeemia kursustel osalemise, mille käigus õpilased omandavad EAP-sid kõrgkooliks.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi poolt pakutavad võimalikud valikained gümnaasiumiastmes: psühholoogia, etiketiõpetus, joonestamine, ehituse alused, multimeedia, loovuspraktikum, majandusõpetus, projektijuhtimine, riigikaitse, noorsootöö alused.