Vastuvõtt 10. klassi 2023/24 õppeaastaks

   Vastuvõtu aluseks on Õpilase kooli vastuvõtmise tingimused ja kord Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis”

   Vastuvõtu ajakava:

   26.-28.juuni – vastuvõtuvestlused kell 9.00-14.00


   10. klassi sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

   – põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
   – avaldus;
   – sünnitõend;
   – tervisekaart;
   – õpilaskodu avaldus (soovi korral)

   – isikuandmete töötlemise nõusolek


   2022/23 ÕPPEAASTAL AVATUD KURSUSED ON:

   1. Riigikaitsekursus – 2 kursust (10. ja 11. klass)
   2. Sisekaitseakadeemia kursused: / 5 kursust 3 aasta jooksul
   • Päästeõpe – 10.kl / 2 kursust
   • Politseikursus – 11.kl / 2 kursust
   • Tolli- ja piirivalvekursus– 12. kl / 1 kursus
   1. Loovuspraktikum – 1 kursus
   2. Foto ja Film – 1 kursus
   3. Joonestamine – 1 kursus
   4. Psühholoogia – 1 kursus
   5. Komblusest ja kokandusest – 1 kursus
   6. Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži kursused:
   • Majanduse ja ettevõtluse alused 2,75 EAP (sept-jaanuar)
   • Isikliku heaolu kujundamine 1,5 EAP (sept-jaanuar)
   • Projektijuhtimine 3 EAP (jaanuar-juuni)
   • Õiguse alused 2 EAP (aprill-juuni)
   • Ettevõtlik tegutsemine turismis ja külalisettevõtluses 2 EAP (jaanuar-juuni)

   PAKKUMISEL ON LISAKS:

   1. Alushariduse praktiline eelkursuse – Kilingi-Nõmme Lasteaed „Krõll“
   2. Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia valikkursused:

   TLÜ Õpilasakadeemia sügissemester 2022

   TLÜ Õpilasakadeemia kevadsemester 2023

   Kursuste periood: 1.10. -3.12.22 ja 4.02 – 6.05.23

   1. Rahatarkus – Mart Vainu / 1 kursus
   2. EdumusSchool e-kursused: https://www.edumus.ee/
   3. Tartu Ülikooli TASUTA e-kursus „Õiguse alused mittejuristile”