Vastuvõtt Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10. klassi 2022/23. õa
31. mail vestlused zoom keskkonnas

27.- 29. juunil toimub dokumentide vastuvõtt ja vestlus õpilastega

10.klassi õpilase vastuvõtul:

  1. viib komisjon läbi vestluse, et välja selgitada motiveeritus akadeemilise üldkeskhariduse omandamiseks Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis (1-5 palli);
  2. arvestatakse põhikooli lõputunnistuse keskmist hinnet;
  3. arvestatakse 9. klassi klassitunnistuse keskmist hinnet;

Sisseastumiseks vajalikud dokumendid:

– põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht;
– põhikooli 9. klassi klassitunnistus või väljavõte e-õpisüsteemist;
– avaldus (saab täita kohapeal);
– sünnitõend;
– tervisekaart;
– õpilaskodu avaldus (soovi korral);
– õpilaspileti avaldus (soovi korral);
– õpilaspileti pilt (õpilaspileti soovi korral).

Tule, näe ja avasta!

Õpilastele tasuta elamine õpilaskodus, toitlustamine 3 x päevas, autokooli teooriatunnid, sülearvuti, huviringid.

Sisekaitseakadeemiaga koostöös:

  • sisekaitseõpe (pääste-, politsei-, tolli- ja piirivalvekursused)
  • kursuste läbinuil 10 % eelis sisekaitse erialadel edasi õppimisel

Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga koostöös valikkursused kolledži õppejõudude poolt:

  • „Isikliku heaolu kujundamine“
  • „Turism ja külalisettevõtlus“
  • valikkursuse läbinud õpilased omandavad 3 EAP-d, mida aktsepteerib Tartu Ülikool ja tema kolledžid bakalaureuseõppes.

Veebipõhised valikkursused koostöös erinevate koolitajatega

Ettevalmistus kõrgkooliks:

  • kool tasub TÜ Teaduskooli, TalTech’i Tehnoloogiakooli ja TLÜ Õpilasakadeemia kursustel osalemise, mille käigus õpilased omandavad EAP-sid kõrgkooliks.

Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi poolt pakutavad võimalikud valikained gümnaasiumiastmes: psühholoogia, etiketiõpetus, joonestamine, loovuspraktikum, majandusõpetus, projektijuhtimine, riigikaitse, noorsootöö alused, alushariduse praktiline eelkursus.

Kategooriad: Uudised