Inimkond peab lõpetama sõjad või sõjad lõpetavad inimkonna.
John Fitzgerald Kennedy (1917-1963)
Ameerika Ühendriikide 35. president


Tunnustused

23.veebruaril pälvis muusikaõpetaja Õnnela Teearu Saarde Valla Väikese Vapimärgi muusikahariduse edendamise ja akordionistide õpetamise eest Kilingi-Nõmme Muusikakoolis ja Saarde vallas! Õnnitleme Õnnelat ja täname teda pühendumusega tehtud töö eest!


Meie koolis on traditsioon avaldada Eesti Vabariigi aastapäeval kiitust ja tunnust töötajatele ja gümnasistidele. Käesoleva aasta töötajate tunnustamise käskkiri ja õpilaste tunnustamise käskkiri.

Avaldan tänu ja kiitust kohusetundliku töö eest järgmistele Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi töötajatele:
Lea Küla,
Inge Post,
Helina Pärnpuu,
Elisabeth Rõigas,
Ille Varner.

Avaldan tänu ja kiitust kohusetundliku ja tulemusliku töö ning edasiviivate algatuste eest järgmistele Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi töötajatele:
Olev Aal,
Helle Berg,
Reine Klettenberg,
Thea Perm,
Kadri Vaet.

Avaldan tänu ja kiitust pikaajalise kohusetundliku töö eest järgmistele Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi töötajatele:
Regina Arnemann,
Sirje Laur,
Ly Rätsep,
Merle Statsenko,
Saima Tõigast.

Avaldan tänu ja kiitust pikaajalise kohusetundliku ja tulemusliku töö eest järgmistele Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi töötajatele:
Urve Jõgi,
Pille Kadak,
Mari Karon,
Eha Kipri,
Hille Kiviselg,
Eha Kukk,
Ly Kuningas.


Seoses Eesti Vabariigi 104. sünnipäevaga avaldan kiitust järgmistele gümnaasiumiõpilastele:

10.klass
Grethe Karoline Kaljaste – silmapaistvad tulemused kergejõustikus,
Karit Keeman – koolilehe „Kirjatark“ toimetaja,
Sandra Kivimurru – aktiivne õpilasesinduse liige, koolilehe „Kirjatark“ toimetaja,
Kateriin Schär – aktiivne panustaja koolielu korraldamisel, koolilehe „Kirjatark“ toimetaja,
Mats Truija – head ja väga head tulemused õppetöös;

11.klass
Thomas Samuel Berg – panustamine koolielu korraldamisesse,
Gertrud Liebenau – aktiivne õpilasesinduse liige, kooli esindamine spordis,
Jaan-Markus Raid – panustamine koolielu korraldamisesse,
Rasmus Rist – aktiivne õpilasesinduse liige,
Sander Statsenko – kooli ja kogukonna esindamine spordis,
Frederik Voolmaa – viisakas, südamlik ja igast koolipäevast rõõmu tundev noormees;

12.klass
Rauno Einmann – kooli ja kogukonna esindamine spordis,
Marie Kielas – kooli ja kogukonna esindamine, koolilehe „Kirjatark“ toimetaja,
Johannes-Aleksander Raid – aktiivne tegevus koolis ja kogukonnas, kooli esindamine rahvusvahelisel tasandil.


KUU TEGU JA KUU TEGIJA

Kooli õpilasesindusega koostöös jätkub „KUU TEGIJA“ ja „KUU TEGU“ otsimine, leidmine ja märkamine.  „Kuu tegija“ on Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi õpilane või koolitöötaja, kes väärib seda tiitlit, sest on silma jäänud mõne erilise teoga, tulemusega või oma tööga.

Õpilasesinduse valik: kuu tegu – “Ajarännak aastasse 1991” Aitäh kogu kooliperele ägeda sündmuse ette valmistamise, korraldamise ning osalemise eest!

Aitäh vanemõpetaja Helle Bergile sündmuse idee ja ellu viimise eest!

Õpilasesinduse valik: kuu tegija – kooli kokad ning tervislikud salativalikud!

Aitäh Tiiu Vill, Hille Kiviselg, Merle Statsenko, Ehte Vabrit, Tiiu Karu ja Virve Len – teie töö on toonud lauale minimaalselt 5 salatit – nagu Michelini 5 tärni! 🙂


ÕPPETÖÖ

Varasemate aastate kogemused tulid kasuks kui väga kiiresti tuli reageerida suurele haigestumislainele. Jaanuari viimasel nädalal küündis puuduvate õpilaste arv 124-ni ning kuna ka 12 õpetajat pidid viibima isolatsioonis, siis pikendasime kaheks päevaks kavandatud distantsõpet viiele päevale. Vahetult pärast seda hakkas ka haigestumiste arv kiirelt langema ning veebruari II nädalal saime taas jätkata kontaktõppel. Loodame, et suurim haigestumiste laine on nüüd ületatud ning et III õppeperioodil saame teha tõhusalt koolitööd. 🙂


OLÜMPIAADID

19.jaanuaril toimus Pärnumaa ajalooolümpiaad ning Kirke Pärnat saavutas seal 8. klasside õpilaste arvestuses II koha. Kirket juhendab vanemõpetaja Helle Berg.

1.veebruaril toimus Pärnumaa emakeeleolümpiaad. Suure osalejate arvuga olümpiaadil olid meie õpilastest edukamad Kärt Mia Kingla, kes 8. klasside õpilaste hulgas saavutas III koha (õpetaja Ille Varner) ja Maarit Juhkamsoo, kes  9. klasside arvestuses jagas I-III kohta (õpetaja Kersti Soomets). Esikümnesse platseerusid veel Dagne Oriehov, Kirke Pärnat, Julia Suur,  Anette Einmann ja Anne-Mai Post. Gümnasistidest olid kooli au eest väljas Sandra Kivimurru, Birthe Lall, Gertrud Liebenau, Marie Kielas ja Johannes Aleksander Raid. Aitäh õpilastele, kodudele ja juhendajetele!

2.veebruaril toimus Pärnumaa matemaatikaolümpiaad. Samuti suure hulga osalejatega olümpiaadil, kus konkurents oli väga tihe,  jõudsid esikümnesse Rico Kalde, Anette Einmann ja Dagne Oriehov (õpetaja Eha Kukk) ning Elmar Jefimov ja Nora-Ly Saar (õpetaja Moonika Ringas).

15.veebruaril toimus Pärnumaa geograafiaolümpiaad. 7. klassi õpilaste arvestuses saavutas Ants-Alari Uljas II koha (õpetajad Märt Kütas ja Elli Altin). 8. klassi õpilaste hulgas tõi olümpiaadivõidu koju Dagne Oriehov ning teda toetasid esikümnes Kärt Mia Kingla, Anette Einmann, Niglas Meinson ja Kirke Pärnat (õpetajad Märt Kütas ja Elli Altin). Gümnasistidest sai Johannes Aleksander Raid II koha ning talle sekundeeris Chris-Sten Kadakas 6. kohaga. (õpetaja Elli Altin)

19.veebruaril toimus Pärnumaa kunstiolümpiaad.  Noortel kunstnikel tuli lahendada mahukas teooriatest, joonistada-maalida etteantud teemadel ning esitada hindamiskomisjonile kodune töö. 11. klassi õppur Gertrud Liebenau saavutas gümnaasiumi arvestuses 2. koha. Põhikooli arvestuses oli 8. klassi õpilane Kärt Mia Kingla 3. ning Tuule Lind ja Iiris Kangur 9. klassist vastavalt 4. ja 5. Õpilaste juhendaja on vanemõpetaja Kadri Karon.

Pärnu maakoolide õpilased püüdsid selleaastase eriti kauni talve piltidele. KiNG eestvedamisel toimunud kunstikonkursile “Talvised hetked” esitati kokku 232 tööd 16st erinevast koolist. Märtsi lõpuni eksponeeritav näitus pakub rohkelt inspiratsiooni ning avastamisrõõmu!

Tänusõnad nii näituse korraldajatele kui olümpiaadi kordaminekusse panustajatele: Sirje Jakobson, Kätlin Laur, Marje Leets, Raili Lilleleht, Marine Ringas ja vanemõpetaja Kadri Karon.

Pärast maakondliku muusikaolümpiaadi võitmist oodatakse 4.-5.märtsil üleriigilise muusikaolümpiaadi lõppvooru Tallinnasse võistlema ja Pärnumaad esindama Maarit Juhkamsoo’d – hoiame siis üheskoos pöialt! 😉 Maaritit juhendavad Piia Salomon, Tiia Hermann ja Andrei Osipov.


23.veebruaril tähistasime Eesti Vabariigi 104. sünnipäeva 1.-8. klasside aktusega ning 9.-12.klasside “Ajarännakuga aastasse 1991”. Aktusel lõid pidupäevameeleolu luuletused, rahvatantsijad ning südamest ja südamesse laulud.

AJARÄNNAK aastasse 1991 oli vanemõpetaja Helle Bergi eestvedamisel korraldatud ja õpilasi aktiivsesse rolli seadev päev. On teada: loed ja unustad, näed ja mäletad, teed ja mõistad! Kogu päeva vältel said õpilased ise tehes olla 1991.aastas, et mõista, miks/kuidas õnnestus Eestil iseseisev riik taastada ning seda inimohvriteta. Üheksakümnendatesse jõudmise elu-olu tutvustamisel lõid aktiivselt kaasa õpetajad ning paljudel õpilastel õnnestus esimest korda elus küpsetada iseseisvalt vahvleid 🙂

Ajarännakusse panustasid nii sini-must-valged kehalise kasvatuse õpetajad kui kooli söökla naiskond nostalgilise lõunalauaga 🙂

Päev lõppes meeleoluka ühislauluga aulas


Aitäh kõigile õpilastele-korraldajatele:Thomas Samuel Berg, Maarit Juhkamsoo, Marie Kielas, Gertrud Liebenau, Kristjan Luhasaar, Jaan-Markus Raid, Rasmus Rist, Kristi Zujeva, Tõnis Hendrik Tallo.

Aitäh „Ajarännak aastasse 1991“ ettevalmistamise ja korraldamise eest: Anne Aasamets, Pille Kadak, Erki Kangur, Kadri Karon, Mari Karon, Hille Kiviselg,  Virve Len, Inge Post, Piia Salomon, Merle Statsenko, Tiiu Vill ja Laine Ülemaante.

AITÄH, õpetaja Helle Berg idee ja teostuse ettevalmistuse eest! Aitäh kogu kooliperele!


8.veebruaril jätkus füüsika õpikoda 10.-12. klassi huvilistele. Alustasime töötubadega eelmisel aastal ning need jätkuvad selle õppeaasta lõpuni. Õpikoda toimub füüsik Eero Uustalu eestvedamisel.

Õpitubades käsitletakse järgnevaid teemasid: mõõtmised, mehhaanika, termodünaamika, elekter ja magnetism, optika, osakestefüüsika ja radioaktiivsus, spektroskoopia. Õppetöö läbiviimiseks kasutatakse rohkesti demosid. Nende hulgas on palju sellist, mida iga päev ei näe, kuid ka katseid lihtsate vahenditega. Tehakse ka katseid olümpiaadidelt. Teooria osa võimaldab toimuvat mõista ja seob nähtu ka teiste valdkondadega.

 


3. a klass alustas ujumiskursusega 8.veebruaril. Treener Kuro Link kogenud juhendajana teab, kuidas ujula aega parimal viisil kasutada ning tema info kohaselt ei ole kellelgi ujulast tulles koolilõunat süües aega rääkida – isu on lihtsalt nii hea! 🙂


17.02 viis õpetaja Reine Klettenberg läbi GLOBE teemalise loodusõpetuse tunni 5.a ja 5.b klassile. Tutvuti ilmavaatluse võimalustega ja GLOBE projekti vahenditega. Olid olemas pilved ja sademed, lumi ja vesi. Mõõdeti temperatuuri ja kaaluti lund. Aitäh õpetaja Reinele huvitava tunni eest!

 


SPORT

Vibuklubi Saarde osaleb aktiivselt klubide karikasarjas. Pjedestali kohad näitavad, kuidas meie õpilastel läks klubide karikasarja II etapil Jõgeval! 🙂
Lisaks on ametlikult kinnitatud varasematel võistlustel lastud uued Eesti rekordid 🙂


Häid uudiseid ei ole kunagi hilja avaldada 😃
Spordiklubi Altius ridades võistlev Grethe Karoline Kaljaste jõudis püstitada jaanuaris uue isikliku rekordi ning võistelda mitmete tugevate konkurentidega.
2. jaanuaril Tallinnas U18 neidude 150 meetri jooksus oli Grethe Karoline oli 20,10-ga üheksas;
8. jaanuaril mainekal Aleksander Tšikini mälestusvõistlusel TU18 60 m 6 koht ja TU18 kaugushüpe 2. koht, uus isiklik rekord 5.40.
30. jaanuaril Tallinnas Eesti talvised karikavõistlustel kaugushüpe 4. koht, lisaks 60 m 12. koht, 200 m 9. koht ja 4*200 7. koht
4. veebruaril Pärnumaa meistrivõistlustel saavutas Grethe kaugushüppes 1. koha ja 60 m jooksus 2. koha! 🙂
26.veebruaril osales Grethe Karoline Eesti talvistel meistrivõistlustel Tallinnas Lasnamäe Kergejõustikuhallis N60 m jooksus. Täiskasvanute klassi jõuproovil küll medalit ei tulnud kuid tubli märk täiskasvanute vabariiklikul võistlusel on maha pandud! Aitäh ja õnnitlused Grethe Karolinele ja perele!


5. veebruaril 2022. a toimusid Orissaares Eesti MV naiste koroona paarismängus. Pronksmedali võitsid Anette Einmann ja vilistlane Ingeliina Kore. Õnnitlused medalistidele ja tänusõnad juhendajale Eiki Lehemets!


26.veebruaril saavutas meie kooli 10. kl õpilane Tõnis Hendrik Tallo saavutas Credit24 Balti liiga võrkpalliturniiril Pärnu Võrkpalliklubi koosseisus pronksmedali. Korraldajad annetasid piletitulu Ukrainale. Aitäh Tõnis Hendrikule, kodule ja klubile!


Jätkuvalt realiseerib Seleri Sutt oma võistlustahet Pärnu Võimlemisklubi Rüht Briis rühmas. 26. veebruarile saavutati Tartus Miss Valentine võimlemisvõistlustel rühmaga rekordtulemus! Ja selle rekordtulemusega kaasnes võit ning kuldmedalid! Aitäh Selerile, tema treeneritele ja kodule!

27.veebruaril 2022.a. toimusid Raasikul EMSL Jõud noorte MV novuskoroonas. Noormeeste kuldmedali võitis Kuldar Vreimann ja neidude parim oli vilistlane Ingeliina Kore. Nemad olid ka Pärnu maakonna võistkonnas, kes sai 2. koha. Aitäh, juhendaja Eiki Lehemets!


HUVITEGEVUS

Sõbranädala sündmused olid värvikirevad, kaisukarulised 🙂 ja mustrilised

14.veebruar: stiilsed punased-roosad ❤️
15.veebruar: kaisukarude stiilipäev
16.veebruar: sõbranädala tegevused lõpetas mustriline stiilipäev – ruut, täpid, triibud 🙂

Aitäh kõigile stiilipäevadel osalejatele ning suur tänu fotograafidele ja pildisaatjatele!!!


Traditsiooniliselt käivad meie õpilased sõbrapäeval Pärnus bowlingut mängimas. Seekord said klassivõistluse võitjad auhinnaks uue mängu võimaluse OKOK keskuses.


Millised ägedad fotod saabusid KiNG fotokonkursile „Tõeline sõber“! 🙂 Osalejaid oli kokku 28 osalejat ja kokku saadeti 61 fotot pere lemmikutest. Pildile olid püütud nii kassid ja koerad kui ka küülik ja roninastik. Aitäh kõigile osalejatele!
Loosiauhinnad võitsid:
Marelle Juhkamsoo 1.a klass
Mare Tallo
Kätlin Laur
Head sõbrapäeva!

 


4.a klass klassijuhataja Thea Perm eestvedamisel korraldas aktuse järel Eesti Vabariigi  sünnipäevamatka Kilingi-Nõmme matkarajal. Ise tehes ja õues tehes on paljud asjad palju põnevamad, isegi tort maitsvam! 😉

 


22. veebruaril tutvustasid Hans-Kristjan Raid ja Johanna Tammist 7.-12. klassi õpilastele noortevolikogu ja selle valimisi (mis valimised endast kujutavad, miks on oluline hääletama minna, kandideerida). Teema on oluline, sest kevadel on tulemas Saarde valla Noortevolikogu valimised.


Eesti Vabariigi 104. aastapäeval, 24. veebruaril esines Margot Klettenberg Saarde Vabadussõja mälestussamba juures toimunud tseremoonial luuletusega: “Ole minu üle uhke Eestimaa”, teda juhendas ja toetas õpetaja Ly Kuningas.


Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevuse  kohta saab pidevat teavet nii kooli kalenderist, kui ka kooli avalikult facebook’i lehelt ning koolilehe “Kirjatark” veebiväljaandest.


Lapsevanemate suhtlemiskursus suunab lapsi rohkem liikuma

Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudis valminud veebipõhine kursus õpetab lapsevanematele, kuidas nad saaksid paremini toetada oma laste sisemist motivatsiooni koolivälisel ajal liikuda.


KOOLIELUST

e-õppe päevad on tavapäraselt õpetajatele töised. Seekordsel sisekoolitusel jätkati õppijale toetava tagasiside andmise teemaga ning valdkonna refleksiooniga.

 

Koolivaheaeg on töine halduspersonalile. Ikka selleks, et uue õppeveerandi alguseks oleks maja puhas ja korras ning kõik kevadiseks pingutuseks läikimas 🙂

Kooli katlamaja ei ole ümber seatud puidule ning maja ümbert ei tehta halupuid. Lihtsalt 25.veebruari tormituul räsis kooli parkmetsa selliselt, et vanemad puud ei pidanud vastu … Ilmselt tuleb kevadel taas teha suurem istutustalgu – ikka selleks, et kooli hümni sõnad “kui männid, mille keskel on me kool” jääksid kestma.


“Ajarännak aastasse 1991” tõi lauale huvitavaid fotosid 🙂

Aasta 1991. Foto vanemõpetaja Mare Tallo erakogu Aasta 2021. Foto vanemõpetaja Mare Tallo erakogu