1945/46. õa Algab 1. septembril. Avatakse 8. klass, kus õpilasi 25. Kool muutub seega keskkooliks. Kooli laienemisega ja õpilaste arvu suurenemisega hakkab nüüd ruumikitsikus end tunda andma. Õpilaste arvu vähendamiseks avatakse Lavi kooli juurde V-VII klassid ja 1945. a. septembrikuu jooksul suunatakse osa õpilasi sinna. I poolaasta lõpul on õppurite arvuks 235 (1. kl-33, 2. kl-32, 3. kl-25, 4. kl-40, 5. kl-23, 6. kl-23, 7. kl-34, 8. kl-25). Õpetajaid kokku 9, neist uusi 5. Õpetaja kohalt lahkusid Väinloo ja Kartau. Õppealajuhataja koha määramisega sai selleks Helmi Tallo.

Koolis töötavad edukalt laulu-ja muusika-, male-, loodusteaduse ringid ning Punase Risti algorganisatsioon 175 liikmega. Õppeprogrammid sel õppeaastal täidetakse, kuigi mõningaid raskusi on seoses õpikute osalise puudumisega vanemates klassides.

1946/47. õa Kool on juba 9 klassiga. Uusi õpetajaid tuli 3, lahkus aga sõjalise ala õpetaja Lainmaa, kelle asemele pandi Aleksander Teras. Õppetöö tulemused küllalt head. Klassikursust jäeti kordama kogu kooli piires 27 õpilast (sealhulgas 9. klassis 1). Uudsena organiseeritakse poliitikaring õpilastele alates 5. klassist, kus arutatakse päevasündmusi (nädalaülevaatena).
1947/48. õa Remondi tulemusena eraldati väikesevõitu võimla. Õpetajaist lahkus Mõisakülla Helmi Tallo. Uusi õpetajaid 3.
Õppetöö keskkooli osas endiselt hea. 9. klassi õpilastest lõpetas klassi 15, kordama jäeti 2, 10. klassis kordamajääjaid pole, lõpetas 14.

1948/49. õa Koolil on esmakordselt 11. lõpuklass ja kool laseb välja esimese lennu. Samaaegselt suureneb aga ruumikitsikus. Klassidele ruumide saamiseks poolitatakse osa ruume vaheseintega.
Kooli saabub uus kehalise kasvatuse õpetaja Rene Ansip, kelle eestvedamisel ehitatakse hokiväljak. Õpetaja Kase juhendamisel rajatakse kooliaed.
Õpilaste arv koolis on 249 (keskkooli osas eraldi tooduna: 9.kl.-21, 10.kl.-14, 11.kl.-13). 11. klassi lõpueksamid, tingituna õpilaste vähesusest, toimusid Abja Keskkooli juures. Kümnest eksamitele lubatud õpilastest sooritasid oma eksamid 8.

1949/50. õa  Algul toimus kooliruumides suur remont. Lahkus 1 pedagoog, tööle asus 6 noort spetsialisti. Õppealajuhatajaks nimetatakse H. Taimra. Seoses uute õpetajate tulekuga teravneb koolis olukord: senise kooli juhtkonna teatav vanameelsus, töö planeerimatus ja liberaalsus põrkuvad kokku noorte pedagoogide taotlustega. Haridusministeeriumi revideerimise tulemused ja kaebused sunnivad senise direktori Almersi oma tööposti maha panema.