Koolielus on maikuu kokkuvõtete tegemise aeg. Teadmiste, oskuste ja tahte proovilepanek.


Õppetöö

Riigieksamid

Abituriendid jätkasid riigieksamite sooritamist. Inglise keel kirjalikus ja suulises vormis ning matemaatikaeksam kahes osas võtavad kooliaastad kokku. Tulemused on selged enne jaanipäeva ja neist sõltub paljuski meie lõpetajate edasine elutee.

Koolieksam

Lisaks riigieksamitele tuli abiturientidel sooritada ka koolieksam. Käesoleval aastal olid koolieksami aineteks ajalugu, võõrkeel ja keemia. Mida külvad, seda lõikad – selle vanasõna tõepärasust pidid tunnistama mõned abituriendid ning õppetööst puudutud tundide arv oli seoses saavutatud tulemusega.

Tasemetööd

Tasemetöödega mõõdab riik õppekava täitmise tulemusi I ja II kooliastme lõpus. Meie kooli õpilased ei olnud 3. klasside tasemetööde valimis. Kuuendate klasside valimis olnud õpilaste tulemused olid aga igati rõõmustavad. Matemaatika tulemused ületavad maakonna ja vabariigi keskmisi ning sotsiaalteaduste (ajalugu, ühiskonna- ja inimeseõpetus) tasemetöö tulemused olid märkimisväärselt paremad kui maakonna ja vabariigi tulemused.

Uurimistööd

Uurismis- ja praktiliste töödega astusid 15. mail kooli komisjoni ette 11. klassi õpilased. Tase oli ühtlane ja ootuspärane. Jaanuarikuise eelkaitsmisega võrreldes olid õpilased põhjalikumalt valmistunud ning mitmel juhul oli just esinduslik ja veenev teema kaitsmine komisjoni ees hea hinnangu aluseks. Oluline samm gümnaasiumi lõpetamiseks on astutud, sest uurimistöö kaitsmine on üks viiest gümnaasiumi lõpetamise tingimuseks. Õpetlikku päeva olid vaatlemas ka 10. klassi õpilased, neid ootab see töö järgmisel õppeaastal.

kaitsmine_3 kaitsmine_1

Loovtööd

8. klassid esitlesid ja kaitsesid oma loov- ja praktilisi töid 24. mail. Aulas tuli oma mitme kuu pikkune tegevus mahutada ettekandesse kolme minuti jooksul, kanda see nõudlikule komisjonile ette ja olla seejuures julge esineja. Tulemusteks olid head hinded ning väärtuslikud kogemused.loov-2 loov_1

Algklasside konverents

Kõige väiksemad uurimistööde esitajad aulas olid 25. mail kolmandate klasside õpilased. Klassides eelnenud ettekannetele tuldi väikesest majas suurde aulasse kokkuvõtteid tegema, huvitavamaid töid ette kandma ning kogemusi saama. Vanasõna ütleb: teele asumata kohale ei jõua. Selleks, et olla tubli 8. klassi ja 11. klassi uurimistööde kaitsmisel, on meie kolmanda klassi õpilased juba esimese sammu astunud. Aitäh algklasside konverentsi korraldajate õpetajatele Mari Karon, Kairi Kaldoja, Svetlana Kielas ja Mai Seller!

alg_kevadkonverents-1 alg_kevadkonverents-2

Õppetöö tegusad seigad

Mai esimesel nädalavahetusel osales vabariiklikul geograafiaolümpiaadil abiturient Allan Rist (23. koht). Tubli 12. kohaga vabariiklikult bioloogiaolümpiaadilt naases 9. klassi õpilane Sirle Talts.

Hull lugu juhtus sündmusega „Metsaviktoriin 2017“ kuhu registreerus tänavu 771 klassi 205 koolist üle loodusega_koosEesti. Kokku sai tulemuse kirja 8317 õpilast. 5.-9. klasside arvestuses oli esikümnes 7 meie klassi ja gümnaasiumiklassidest võeti 1. ja 2. koht! Kokku teenisid Keskkonnainvesteeringute Keskuse preemiareisi 9 klassi! Aitäh õpetajad Urve Jõgi ja Elli Altin!

 

Üheksandad klassid sooritasid aulas n-ö proovieksamid eesti keeles ja matemaatikas. Seda selleks, et saada aimu juunis ees ootavatest lõpueksamitest, tajuda eksamimiljööd ning katsetada enda valmisolekut.

Kas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) otsus rahuldada projektitaotlus ja kiita heaks kooli digitaristu arenduskava ning eraldada toetust 8 930,18 eurot on õppetööga seonduv tegus uudis või peaks see olema koolielu majandamise rubriigis – otsustagu selle üle kuukirja lugeja.


Sport

Aprilli lõpupäevil toimunud võistluste tulemused ja tunnustused jõuavad nüüd lugejani.

Pärnumaa kevadkrossil 28. aprillil Jõulumäel olid edukad Henri Sireli (3.kl), Greete-Liis Krapp (5.kl), Lilit Aldoja (8.kl), Anabell Nurmsoo (10.kl), Andres Zerel (10.kl), Tarmo Kovalevski (11.kl) ja Merlin Tallo (11.kl).

Maakondlikel malevõistlustel 29. aprillil olid taas edukad Dagne Oriehov ja Anette Einmann.

30. aprillil toimusid Valtus Eesti MV noorte lauamängude mitmevõistlused, meie kooli esindas edukalt Randar Rätsep. Juhendaja Eiki Lehemets.

10. mail pidid spordihuvilised jagama jõudu mõistlikult discgolfi ja jooksu vahel.

Õpetaja Erki Kangur korraldas Pärnumaa koolide I meistrivõistlused discgolfis ja kooli au sel alal hoidsid kõrgel Andre Aasaroht, Rauno Einmann, Tom Kalde, Marie Kielas, Peeter Leesi, Romet Leets, Krister Lensment, Markos Maidle, Maitt Mendik, Janek Mändmets, Sander Saks, Maret Vilbaste.

disk-mv-3 disk-mv-2 disk_mv-1

Aastakümnete pikkune traditsioon pargijooksus jätkus sel aastal nimega „Igavesti noor“. Stiilipunkte jaganud žüriil tuli tõdeda, et noored tahtsid näha välja natuke vanemad ja natuke vanemad tahtsid välja näha natuke nooremad 😛

pargijooks_4pargijooks_5

25 aastat on võimlemisklubi Githa olnud meie kogukonna tüdrukute, neidude ja naiste rühi ja graatsia sünonüüm. Emadepäevale pühendatud võimlemispeol krooniti võimlemismissiks Triin Kovalevski.

Kergejõustiklased on alustamas hooaega, loodame, et jätkuvalt edukat.

Pärnu Rannastaadionil 15. mail toimunud TV 10 olümpiastarti IV etapil võitis Karl-Martin Krapp vanemate poiste kettaheite. Palliviskes ja 1000 m jooksus tuli leppida seekord II kohaga.

Greete-Liis Krapp võitis nooremate tüdrukute palliviske ja tuli kaugushüppes teiseks. Grethe Karoline Kaljaste saavutas kaugushüppes III koha. Laste juhendajad on Kuro Link ja Romet Mihkels.

Maakonna kergejõustiku A, B, ja C klassi meistrivõistlustelt Paikuselt tõid medalid koju Andre Aasaroht, Grethe Karoline Kaljaste, Kardo Koop, Karl-Martin Krapp, Romet Leets, Allan Rist, Rasmus Rist, Robert Tõnisson.

Vändras maakoolide algklasside spordimängudel “Karu Kati & Karu Mati” 24. mail seisid kooli hea nime eest Eliise Junninen, Markus Kaljur, Iiris Kangur, Margret Klettenberg, Lisete Lensment, Heimo Meola, Markus Rätsep, Henri Sireli.

Eesti Televisiooni 10 Olümpiastarti Pärnu etapi ülekandes saime kaasa elada Karl-Martin Krapp’i kettaheitetehnikale. Greete-Liis Krapp ja Grethe Karoline Kaljaste tegid ära oma tulemuse kaugushüppes ja Karl-Martin saavutades kolmandad kohad vanemate poiste kettaheites ja palliviskes.


Kontserdid ja kunst

Meestelaul kogukonnas kestab! Selles saime veenduda 17. mail klubis, kus galakontserdiga astusid lavale 1. klassi poiste ansambel, 2.-5. klassi poistekoor ja 12. klassi poisid meeskooris „Nõmmela“. Õnnela Teearu juhendamisel õpivad väikesed mehed suurtelt ja suured hoolitsevad väikeste eest. Järjepidevus ja põlvkondade koostöö kannab vilja. 😉

meestelaulu_4 meestelaul_1 meestelaul_2 meestelaul_3

22. mail andsid algklasside majas kevadkontserdi meie omad õpilased, kes muusikharidust omandamas muusikakoolis.

Kõlav ja rõõmus laulukontsert oli ette valmistatud mudilaskooril (juhendajad Piia Salomon ja Tiia Hermann) ja õpetajate Mare Tallo ning Elon Miisna laululastel. 25. mail astusid publiku ette Auris Aleksandrov, Hele-Mari Jalasto, Maarit Juhkamsoo, Iiris Kangur, Marie Kielas, Kärt Mia Kingla, Marili Loorents, Andreas Pärn, Luule-Mai Reiman, Maria Visnapuu, 3.-4. klassi ansambel ja mudilaskoor.

laulu3 laulu2 laulu1

Kaunite töödega ehtisid II korruse käsitöö ja kunstiringide õpilased. Näitusel olid väljas õpilaste tööd, kes osalesid Pärnu maakonna kevadisel konkurss-näitusel „Illustratsioon“ ja „Ehime end laulupeole“. Silmapaistvate tööde autorid olid Dagne Oriehov (3.kl), Martin Kuhi (3.kl), Rander Pärn (3.kl), Hedvig Annast (5.kl), Anette Lensment (5.kl), Hans-Kristjan Raid (6.kl), Johanna Tammist (6.kl), Annika Vunk (6.kl), Chris-Sten Kadakas (7.kl), Marie Kielas (7.kl), Greete Luhasaar (7. kl), Lisanne Lensment (7.kl), Triinu Saar (8.kl), Helene Loorents (8.kl), Maria Mägi (9.kl), Ele-Helina Sein (10.kl), Triin Närep (11.kl) ja Pille-Riin Oja (12.kl). Õpilaste juhendajad on Kadri Karon, Svetlana Kielas, Mai Seller ja Saima Tõigast.

kevadnäitus-1 kevadnäitus-2


Tänuüritus ja maavanema vastuvõtt

Kooli traditsioonile tänuüritus toimus 29. mail. See on õppeperioodi kokkuvõttev üritus, kuhu olid kutsutud kõik õpetajad, juhendajad ja treenerid ning aasta jooksul koolile enim toeks olnud koostööpartnerid ja vanemad. Õppeaasta jooksul õppetöös, olümpiaadidel, konkurssidel ja spordis maakonna, vabariigi ning Euroopa tasemel silma paistnud õpilasi oli kutsud 117.

tänu-4 tänu-3 tänu-2 tänu-1

Pärnu maavanema vastuvõtule oli Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist seekord kutsutud 7 õpilast ja kaks õpetajat. Õpilastest esindasid kooli Hedvig Annast, Kendra Rosen, Mari-Lii Luik, Sirle Talts, Allan Rist, Robert Tõnisson ja Auris Aleksandrov ning õpetajatest Ly Kuningas ja Erki Kangur.


Tegemisi mitmest valdkonnast

Paber, käärid, liim, arvutikomplekt „Juku“ koos nõelprinteriga ja tahet täis tegijad – selline oli koolilehe Kirjatark algus 23 aastat tagasi maikuus. Vanemad veebiväljaanded

Kool oli kogukonnas eestvedaja talgupäeval „Teeme ära“ kahes suuremas ettevõtmises. Saarde valla 100 tamme salu talgujuhid Anne Aasamets ja Ly Lünekund ning discgolfi raja korrastamise talgujuhid Erki Kangur ja Kätlin Laur koos talgulistega veetsid kevadpäeva, mille jälg jääb kauaks.

golfi-talgu-1 golfi-talgu-2 tammed_3 tammed_1

6.klasside turvalisuse programm KEAT (Kaitse end ja aita teisi) raames toimusid õpilastele liiklus- ja esmaabi alased loengud ning omandatut realiseeriti Pärnumaa koolide KEAT laagris Jõulumäel alavõitude ning üldarvestuse esikohaga! Meie kooli 6. klasside võistkond esindab Pärnumaad juunis Jõgevamaal toimuval vabariiklikul turvalisuse alasel võistlusel. Tänusõnad abilistele ja õpetaja Kadri Karonile!

keat-1

Mõeldes sügisele, kui Tali kooli õpilased jätkavad õppimist Kilingi-Nõmmes, toimus 4.  mail lahtiste uste päev Tali kooli õpilastele ja vanematele. Tutvuti kooliga ja osaleti tundides. Päeva kokkuvõtteks toimus vestlusring, kus jagati päeva muljeid.

Tali_PK-2 Tali_PK-1

Raha ei kasva puu otsas, küll aga on võimalik raha teenida metsa istutades. Juba 23. aasta on kooliõpilastel olnud võimalik pisut teenida metsas istikuid mulda pannes. Õpetaja Anne Aasamets kaasas 10. ja 12.klassi õpilased ning ühe õhtupoolikuga sai istutatud ligi 4 000 kuuske.

17. mail olid Tartu Ülikooli Chemicumis „tööl“ grupp 7. ja 8. klassi õpilasi õpetaja Urve Jõgi eestvedamisel. Praktikumi „Munalabor“ käigus uuriti Eesti tootjate kanamunade vastavust ekspordinõuetele; eraldati ja tõestati süsinikdioksiidi saamist munakoortest; määrati leekreaktsiooniga katioone; valmistati fotomeeter ning määrati selle abil muna valgusisaldust. Lõpuks kanti kõik saadud tulemused munade andmebaasi. Õpilastele laboris töötamine meeldis ja selle eest tänusõnad korraldajatele Tartu Ülikoolist!

Munalabor_2 Munalabor_1

Väitlusklubi liikmed kohtusid ENTK projekti Viljandi KTG raames Abjas ja 9. klass ühiskonnaõpetuse tunni ajal Saarde vallamajas Riigikogu liikme ja keskkonnakomisjoni liikme hr Rainer Vakraga.

2017_05_19_kohtumine_Vakraga

6.b ja 9.b klass jõudsid Metsaviktoriini preemiareisile Matsallu ja 6.a klass varahommikul metsa linnuteadur Marko Mägiga välilaborisse.

matsalu-2 matsalu-1

Kuu viimane päev oli koolis karjääripäev. 17 erinevat töötuba, kus osalesid külalised alates inseneridest ja arhitektidest ning lõpetades tiibeti mastifitega, kus sai harjutada tööd mootorsaega või fileerida kala, pakkus võimalusi vaadata, kuulata, katsetada, kaasa lüüa ja igal õpilasel mõtelda oma plaanide üle.

karj_6 karj_5 karj_4 karj_3 karj_2 karj_1

Motoringi auto võtab kuju 🙂

moto_mai_17_c moto_mai_17_b


Õpetajad

Eesti 11 kooli ühisprojekti raames toimusid koolide tugistruktuuride töötajate projektipäevad Järvamaa Kutsehariduskeskuses ja Merivälja koolis ning vaatluse all oli töö hariduslike erivajadustega õppijatega ning andekate laste projektid.

merivälja-2 merivälja-1

Personaalkokk Moonika Laube viis huvilistele õpetajatele läbi toidukoolituse “Kevadised/suvised kerged road”.

personaalkokk-1 personaalkokk-2

Kui vaadata maikuus toimunule, siis väga palju muu jaoks ei saanudki õpetajatel ju aega jääda 🙂

Koolijuhil oli võimalus osaleda mõtlemapaneva foorumil ja töötada ühes lauas Eesti Vabariigi ja Õpilasesinduste Liidu presidendiga…

kahe_presidendiga_ühel_pingil

 

 

 

 

 

 

 


Kõigi kooli sündmustega saate end kursis hoida kooli kalendri vahendusel ning Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi Facebook grupis


Milline oleks lapse normaalne koolikott?

Mida saaks kool ja kodu üheskoos ette võtta?

Loe Lastekaitse Liidu uuringu tulemusi

koolikott