Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Saarde Vallavalitsus
Nõmme 22
86304 Kilingi-Nõmme
humanitaarnõunik Andy Tilk
andy.tilk@saarde.ee

5912 9850


Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18
50088 Tartu
info tel 735 0222
e-post hm@hm.ee