Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed:


Saarde Vallavalitsus
Nõmme 22
86304 Kilingi-Nõmme
humanitaarnõunik Annika Viibus
annika.viibus@saarde.ee

+372 53 602 128


Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18
50088 Tartu
info tel 735 0222
e-post hm@hm.ee