Laste laulukonkurss „Kaunim Metsalaul“ sai alguse 2005. aastal, kui Kilingi-Nõmme oli Eesti Metsapealinn.

Järgnevatel aastatel on laulukonkursile kutse saanud Pärnumaa ning kõikide metsapealinnaks olnud linnade koolid.

Oodatud on metsa- või loodusteemalised laulud. Välja antakse kaks peaauhinda: grand prix’ kauneima metsalaulu eest ja grand prix’ ühes väikese laululinnu tiitliga. Ürituse patroon on Kilingi-Nõmmest pärit laulja Liisi Koikson.


Laulukonkurss Kaunim Metsalaul 2021

Korraldab Kilingi-Nõmme Gümnaasium

KONKURSS LÜKKUB EDASI

KONKURSI UUEST TOIMUMISE AJAST TEAVITATAKSE KOOLE

(konkurss ei toimu 21.jaanuaril 2021 kell 11.00 Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis)

Solistide ja ansamblite konkurss (juhend, registreerimisleht)

Sündmust korraldades arvestame valitsuse kehtestatud nõuete ning piirangutega.
Korraldajatel on õigus vastavalt olukorrale konkurss ära jätta, registreerunutele jagatakse täpsem info.


* Solistide konkurss

Hindamine toimub viies vanuseastmes:
1) 1.– 2. klass
2) 3.– 4. klass
3) 5. – 6. klass
4) 7. – 9. klass
5) 10. – 12. klass

* Ansamblite konkurss

Hindamine toimub kahes vanuseastmes:
1) 1.– 6. klass
2) 7.– 12. klass

* Iga põhikool, muusikakool, laulustuudio võib välja panna 4 solisti, iga gümnaasium 5 solisti tingimusel, et vähemalt 1 solist on 10.-12. klassist.

* Igast koolist, muusikakoolist ja laulustuudiost võib osaleda kuni 2 ansamblit. Ansambli liikmete arv võib olla 3-12 liiget. Ansamblis võib laulda noorem laulja kui vanuserühm ette näeb, aga vanem ei või.

* Iga solist ja ansambel saab esitada ühe laulu. Laulukonkursi pealkiri eeldab eestikeelset looduseteemalist laulu.

* Saatemuusika eest hoolitseb iga kool ise. Kohapeal on olemas klaver, akordion ja võimendus.

* Žürii hindab intonatsioonipuhtust, diktsiooni, ilmekust, esinemiskultuuri.

* Igas vanuseastmes kuulutatakse välja kolm paremat solisti. Ansambli konkursil kuulutatakse välja kuld-, hõbe- ja pronksdiplomi saajad, lisaks jagatakse välja eripreemiad.

* Antakse välja kaks peapreemiat: peapreemia kaunima metsateemalise laulu eest, tiitel „Väike laululind“ parimale solistile.

* Solistide ja ansamblite esinemisjärjekord kujuneb koolide registreerumise järjekorra alusel.

* Täidetud registreerimislehed saata meiliaadressile laine.ylemaante@gmail.com teemaga “Kaunim metsalaul” hiljemalt 14. jaanuar 2021.a. Hilisemaid registreerimisi ei arvestata.

Teie e-postile tuleb kinnitus, et registreerimisleht on kätte saadud. Kui korraldajapoolset kinnitusmeili ei tule, palume registreerimisleht uuesti saata.

Registreerunud koolidele saadetakse täpsemad päevakavad enne üritust.

* Sündmust korraldades arvestame valitsuse kehtestatud nõuete ning piirangutega.

* Olukorrast tulenevalt võtame konkursi ära jätmise otsuse vastu hiljemalt 11. jaanuaril 2021.


Lisainformatsioon:
Mari Karon
telefonil:  5698 2973
meiliaadressil mari.karon@gmail.com

Laine Ülemaante
telefonil: 44 96 188 või 5695 6729
meiliaadressil laine.ylemaante@gmail.com

TOREDA KOHTUMISENI!

Laulukonkursi ”Kaunim Metsalaul” korraldajad


Kaunim Metsalaul 2020 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2019 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2018 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2017 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2016 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2015 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2014 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2013 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2012 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2011 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2010 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2009 leiate siit

Kaunim Metsalaul 2008 fotod

Kaunim Metsalaul 2007 fotod


Laulukonkursi Kaunim Metsalaul eripreemiad

2006

Eripreemiad solistidele:

 • Elis Pill (Jõõpre Põhikool), juhendaja Grünet Trumsi
 • Liina Tammes (Surju Põhikool), juhendaja Ingrid Kostabi
 • Eliise Maal (Surju Põhikool), juhendaja Ingrid Kostabi
 • Trump (Surju Põhikool), juhendaja Ingrid Kostabi
 • Liina Kasemaa (Are Põhikool), juhendaja Ulvi Talts

Eripreemiad ansamblitele:

 • Auris Aleksandrov ja Arvi Laasme (Kilingi-Nõmme Gümnaasium), juhendaja Maire Talts
 • Jõõpre Põhikooli poiste ansambel, juhendaja Grünet Trumsi
 • Surju Rahvamaja ansambel (Surju Põhikool), juhendaja Ingrid Kostabi
 • Merlin Kangro ja Elisabet Kirsi (Audru keskkool), juhendaja Tiia Tamm
 • Vändra Gümnaasiumi ansambel, juhendaja Kaja Saar

 2007

 • Kaunim metsalaul: A. Röömel “Loomade pidu”, esitas Liina Liivak Pärnjõe Põhikoolist, juhendaja Kalli Rõõmusaare
 • Väikese laululinnu tiitel: Heleri All Tootsi Põhikoolist, juhendaja Kalli Rõõmusaare

2008

 • Kaunim metsalaul: Rannap, Eller “Raagus sõnad”, esitas Marta Toomla Uulu Põhikoolist, juhendaja Toomas Voll
 • Väikese laululinnu tiitel: Anita Elend Jõõpre Põhikoolist, juhendaja Grünet Trumsi

2009

 • Kaunim metsalaul: „Ürask“ Voll, T.Tamm/T.Kersalu, esitas Tauno Tamm, juhendaja Toomas Voll
 • Väikese laululinnu tiitel: Jaanus Talts Massiaru Algkoolist, juhendaja Lelde Jalakas

2010

 • Kaunim metsalaul: Saksa rahvalaul „Metsa kontsert“, esitaja: Jõõpre Põhikooli – 4. klassi ansambel, juhendaja Grünet Trumsi
 • Väikese laululinnu tiitel: Elery Teor Häädemeeste Keskkoolist, juhendaja Elon Miisna

2011

 • Kaunim metsalaul: Maria Wunderlich „Metsas“, esitas Libatse kooli 3.-4. klassi ansambel, juhendaja Kaie Rahu
 • Väikese laululinnu tiitel: Elsbet Muhu Häädemeeste Keskkoolist, juhendaja Minoret Miisna

2012

 • Kaunim metsalaul: Priit Pajusaar „Mets“, esitas Uulu Põhikooli neidude ansambel, juhendaja Reine Niin
 • Väikese laululinnu tiitel: Hanna Valk Juurikaru Põhikoolist, juhendaja Hanna Valk

2013

 • Kaunim metsalaul: E.Stern „Inimeste maa“, esitas Margaret Tähiste Häädemeeste Muusikakoolist, juhendaja Lelde Jalakas
 • Väikese laululinnu tiitel: Sandra Laagus Häädemeeste Keskkoolist, juhendaja Elon Miisna

2014

 • Kaunim metsalaul: J.Tuksam „Meil on elu keset metsa“, esitas Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi 10.-12. klassi ansambel, juhendaja Elon Miisna
 • Väikese laululinnu tiitel: Renata Talts Laulustuudiost „Lelde Jalakase laululapsed“, juhendaja Lelde Jalakas

2015

 • Kaunim metsalaul: A.Ermast „Kui kaugele läed“, esitas Helevi Jurjev Tõstamaa Keskkoolist, juhendaja Ivi Kask
 • Väikese laululinnu tiitel: Pille-Riin Roots Paikuse Põhikoolist, juhendaja Pille-Riin Roots

2016

 • Kaunim metsalaul: „Metsaraamat“ (Alari Janson ja Reine Niin), esitas Häädemeeste Muusikakooli vokaalansambel 5/4, juhendaja Reine Niin
 • Väikese laululinnu tiitel: Pille-Riin Roots Paikuse Põhikoolist, juhendaja Pille-Riin Roots

2017

 • Kaunim metsalaul: “Metsa all”(M.Valkonen/O.Arder), esitas Keily Kaal Tõstamaa Keskkoolist, juhendaja Ivi Kask
 • Väikese laululinnu tiitel: Margaret Tähiste „Toomas Volli laulustuudio“, juhendaja Toomas Voll

2018

 • Kaunim metsalaul: „Iial veel“ (R. Pajusaar) esitas Merilii Lõsjuk Pärnu-Jaagupi Muusikakoolist, juhendaja Eva Taul
 • Väikese laululinnu tiitel: Birgit TiismaaLüdigi nim Vändra Muusikakoolist, juhendaja Helina-Victoria Kruup

2019

 • Kaunim metsalaul: „Mets heliseb ja tantsib“ (K.Levin) esitas Maarit Juhkamsoo Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist, juhendaja Mare Tallo
 • Väikese laululinnu tiitel: Wanda-Helene Ollep, Margrit Kitse Laulustuudiost, juhendaja Margrit Kits