Küsimus ei ole selles mida Sa teed, vaid selles kuidas Sa teed. Ei ole küsimus selles, mida õpetad, vaid kuidas õpetad. Igal inimesel peab olema esikohal küsimis: kuidas olla täna parem kui eile ja homme parem kui täna.


Õppetöö kokkuvõte

I-III veerandi õppetöö tulemused:

2016_III_veerand

Õppetöö tulemustele on esialgse analüüsi kohaselt tagasilöögi andnud  suur puudumiste arv, olgu need puudumised tingitud siis kodustest põhjustest või arstitõendiga puudumistest. Kui koolis (tööl) ei käi, siis hindeid (palka) ei saa.

Vabariigi tasandil on Kilingi-Nõmme Gümnaasium peastarvutamise võitlusel Pranglimine saavutanud 7. koha. Alustas sadakond kooli, finaalitulemusteni jõudis 32 kooli. Individuaalsete meistritiitlite nimel lähevad vabariigi finaalvõistlustele võistlema Triinu Kirschbaum (4.a kl) ja Helene Loorents (7.a kl), juhendajateks on õpetajad Eha Kipri ja Anne Aasamets.

Vabariiklikul bioloogiaolümpiaadil saavutas Allan Rist 11. klassi õpilaste arvestuses märkimisväärse 11. koha (õpetaja Urve Jõgi).

Maakondlikel olümpiaadidel saavutati auhinnalisi kohti matemaatikas, võõrkeeltes ja füüsikas.

4. klasside matemaatikaolümpiaadil olid edukad esikohaga Andri Rattam ja teise-kolmanda koha jagamisega Hedvig Annast (õpetaja Eha Kipri). Inglise keele olümpiaadil saavutas Eke Tominga (12. kl) kolmanda koha (õpetaja Mare Lapp). Saksa keeles sai esikoha Anabell Nurmsoo (9. kl) ning teised kohad Ann-Mary Ruusmaa (9. kl) ning Sirle Talts (8. kl), kõigi õpetaja on Kätlin Laur. Füüsikaolümpiaad tõi esikoha Robert Tõnissonile (11. kl) ja Oliver Juurikule (12. kl) ja teise koha Martti Kollamaale (õpetaja Paul Zubtšenko), teise koha sai ka Sander Saarpere (9. kl) ja kolmandaks tuli Oliver Kielas (8. kl) õpetaja Raivo Tõnissonil juhendamisel.

Tublilt esines algklasside võistkond Varia viktoriinil, 23 võistkonna hulgas oldi kuuendad. Gümnaasiumi spordimälumängu Bumerang võistkond koosseisus Karl Maidle, Silver Pärn, Kert Tikka ja Eke Tominga võitis küll kõiki Pärnu linna ja maakonna koole kuid vabariiklikust finaalist jäi lahutama 4 punkti.


Sport

Kui veebruaris särasid ilu ja graatsiaga võimlejad, siis märtsis olid edukad maletajad nutikuse ja ergomeetrisõudjad jõuga.

Pärnumaa 5.-9. klasside kiirmale meistrivõistluste võistkondliku esikoha tõid meile Ragne Gromov (6.a kl), Randar Rätsep (5.a kl) ja Erkki Isand (8.a kl)! Neidude arvestuses tuli Pärnumaa meistriks Ragne Gromov ja noormeestest Randar Rätsep.

Ergomeetrisõudmise võistlustel võitis 8.-9. klasside neidude arvestuses Kadri Vilbaste (8.a kl), 10.-12. klasside neidude arvestuses tõid kaksikvõidu meile Liis Lensment (11. kl) ja Karin Rea (12. kl). Poistest saavutas Janno Talumaa 8.-9. klassi arvestuses kolmanda koha ja 10.-12. klasside arvestuses oli võidukas Karl Maidle.


Koolis

Õpilasesinduse algatusel ja eestvedamisel sai selle õppeaasta PLAYBOX korraldatud 9. märtsil ööklubis GIA. Professionaalne heli- ja valgustehnika andis sündmusele uue näo ning osalejatele rahulolu.

14. märtsi emakeelepäeva tähistamise ettevalmistus algas juba eelmisel aastal ning väärikas sündmus

Emakeelepäev koolis

Emakeelepäev koolis

sisaldas mitmeid ettevõtmisi. Külas oli jutuvestja, toimus villakumäng, anti üle P. Vallaku Ilusa emakeele auhinnad, 3. klassid tutvustasid oma loovtööde raamatuid ning koostati uued stendid. Aitäh eestvedajale õpetaja Ly Kuningale ja õpetajatele Ille Varner ning Kersti Soomets!

22.-23. märtsil osalesid 21 KiNG valikainena riigikaitset õppivat õpilast Audru vallas Potsepa karjääris korraldatud riigikaitse laagris. Kahe päeva vältel saadi täpne ülevaade ajateenistusest, harjutati tegutsemist eriolukordades, õpiti orienteerumist, esmaabi ja taktikalist tegutsemist.

 


Väljapoole kooli

Tegemisi kogukonnas, Pärnumaal ja vabariigis jätkus.

Meie koolilt telliti artikkel Tartu Ülikooli poolt väljaantavasse haridusalasesse kogumikku nr 49 „Eripedagoogika: kaasav kool“. Hariduslike erivajadustega õppijate tööd koordineerib õppealajuhataja Mari Karon, ta koondas varasemad kogemused ning läinud õppeaasta projekti „Kaasav kool“ parimad praktikad.

Korraldasime hariduskonverentsi „Kogukond, kus õpitakse“. konverents_saalAlgselt kogukonnale kavandatud sündmus kasvas oodatust oluliselt suuremaks. Osalemas olid õpetajad, omavalitsus-, noorsoo-, sotsiaal- ja politseitöötajad, kokku 116 inimest ning töötubadesse leidsid tee osalejad Võru-, Jõgeva-, Tartu- ja Viljandimaalt.

 

 

 

Olime toetajaks ja korraldajaks Kilingi-Nõmmes toimunud populaarsel ohutusteemalisel võistlusmängul öö KEAT (kaitse end ja aita teisi). Heameel on tõdeda, et kooli õppe- ja kasvatustöös olulisele kohale seatud turvalisusega seonduv kannab vilja. KiNG õpilaste võistkonnad saavutasid esimese ja kolmanda koha, õpetajate võistkond oli kolmas, jäädes alla vaid Lääne prefektuuri ja abipolitsei võistkondadele. Ja esmakordselt ajaloos pakuti kell 01.45 kooli sööklas sooja toitu 🙂

Meie kooli poolt ellu kutsutud õpetajate enesetäienduse vorm „Praktikult praktikule: õpetaja töövarjupäev“ on tekitanud laiemat huvi. Nii tuli sellekohane ettekanne teha vabariigi tasandil liikumise Huvitav Kool „Parimate praktikate päeval“ Tartus.

Milliseks kujunevad kogukonna ja kooli välissuhted? Vara on midagi arvata, kuid kool on saanud kutse koostöö arendamiseks Tšehhist Boskovice Linnavalitsuselt ja Norras Buskerudis toimuvale hariduskoostöö konverentsile. Aeg annab arutust.

Kõikidest sündmustest ja tegevustest saab ülevaate KiNG Facebook’i grupist ja veebikalendrist.


 

Huvitav maailm

Laste neli tavalisemat rolli perekonnas — millist neist mängisid sina?

„Mõned rollid kammitsevad meid rohkem kui teised. Need jätavad märgi kogu täiskasvanu elule, tekitavad abitust ja passiivsust, takistades iseseisvust ja enese kehtestamist.“

Eeskujulik, sõnakuulmatu, haige, igavene laps …

Uuringud näitavad, et isade mõju lapse sotsiaalsele käitumisele ja hilisemale õppetöö tulemustele on muljetavaldav.

Lastel, kellega isad tegelevad ja on hoolivad, on paremad õpitulemused.