Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi põhikooli õppekava üldosa.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi gümnaasiumiastme õppekava üldosa.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi ainekavad.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi loovtöö juhend.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi uurimistöö juhend.
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi koolieksami eristuskiri
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi päevakava
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi tunniplaanid
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi huvitegevus
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi kalender
Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi leht facebook’is

Riigieksamite, põhikooli lõpueksamite ja tasemetööde õppeained ning ajad, samuti koolivaheajad, on leida kooli kodulehel ÕPPETÖÖ all.